Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Avancerade integreringar med export av Security Center-rekommendationer och aviseringar

Publiceringsdatum: 15 april, 2020

I syfte att möjliggöra scenarier på företagsnivå ovanpå Security Center går det nu att använda Security Center-aviseringar och -rekommendationer på fler platser utöver Azure-portalen och API:et. Dessas kan exporteras direkt till en händelsehubb eller till Log Analytics-arbetsytor. Här är några exempel på arbetsflöden som du kan skapa för de här nya funktionerna:

– Med export till Log Analytics-arbetsytan kan du skapa anpassade instrumentpaneler med PowerBI.

– Med export till Event Hub kommer du att kunna exportera Security Center-aviseringar och -rekommendationer till dina tredjeparts-SIEM, till en tredjepartslösning i realtid eller till Azure Data Explorer.

Läs mer

  • Säkerhetscenter
  • Security

Tillhörande produkter