Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Skalningsuppsättningar för virtuella datorer – automatiska avbildningsuppgraderingar för anpassade avbildningar

Publiceringsdatum: 14 april, 2020

Skalningsuppsättningar för virtuella datorer ger nu möjlighet att automatiskt distribuera nya versioner av anpassade avbildningar till skalningsuppsättningar för virtuella datorer. Du kan förenkla hanteringen av uppdateringar genom att aktivera automatisk uppgradering av operativsystemavbildningar för skalningsuppsättningen, så att operativsystemdisken på alla virtuella datorer i skalningsuppsättningen uppgraderas säkert och automatiskt. Den här funktionen är nu tillgänglig som en förhandsversion för anpassade avbildningar via Shared Image Gallery

Med Shared Image Gallery kan du publicera avbildningar över flera prenumerationer och regioner på en central plattform för avbildningshantering. Funktionen för automatisk uppgradering av operativsystemavbildningar övervakar dina galleriavbildningar och initierar automatiskt uppgraderingar av skalningsuppsättningar när en ny avbildningsversion distribueras, vilket innebär att avbildningsdistributionen går både snabbare och smidigare. 

Mer information och anvisningar som beskriver hur du aktiverar funktionen för dina skalningsuppsättningar finns i dokumentationen.

  • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
  • Features