FÖRHANDSVERSION

Stöd för Azure-punkt för Azure Kubernetes Service är nu i förhandsversion

Publiceringsdatum: 15 april, 2020

Stöd för Azure-punkt för Azure Kubernetes Service (AKS) är nu i förhandsversion, vilket möjliggör betydande besparingar på beräkningskostnader för arbetsbelastningar som kan tolerera avbrott.

Dra nytta av lägre beräkningskostnader baserat på dess tillgänglighet inom en specifik Azure-region och utnyttja dessa beräkningar i ett AKS-kluster för att schemalägga arbetsbelastningar i containrar med hjälp av Azure-punkt. Scenarier som batchbearbetning och maskininlärning kräver ofta inte garanterad beräkningstillgänglighet på begäran. I dessa fall kanske du föredrar att bara köra dina arbetsbelastningar när beräkning är tillgänglig till en viss kostnad.  Vid koppling till klustrets autoskalning kan avlastad beräkningskapacitet ofta ersättas inom några minuter, vilket garanterar begränsade avbrott.

Läs mer

Visa priserna

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features

Tillhörande produkter