TILLGÄNGLIGT NU

Azure Monitor för virtuella datorer är nu allmänt tillgängligt

Published date: 15 april, 2020

Azure Monitor för virtuella datorer (VM), som ger en djupgående vy över trender och beroenden för virtuella datorer, är nu allmänt tillgängligt. Få tillgång till viktiga övervakningsdata om dina virtuella Windows- och Linux-datorer, så att du kan göra följande:

  • Felsöka prestandaproblem på gästnivå och förstå trender i användningen av virtuella datorresurser.
  • Ta reda på om beroenden för virtuella serverdator är korrekt anslutna och vilka klienter på en virtuell dator som kan påverkas av eventuella problem.
  • Identifiera VM-hotspots i stor skala baserat på resursutnyttjande, anslutningsmått, prestandatrender och aviseringar.

Lär dig mer om Azure Monitor för virtuella datorer.  Om du vill ha en detaljerad genomgång av Azure Monitor för virtuella datorer (och andra Azure Monitor-ämnen) eller om du vill ställa en fråga till produktteamet kan du registrera dig nu för den virtuella Azure Monitor-serien

  • Azure Monitor
  • Services

Related Products