Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för mars 2020

31 mar

Azure Arkivlagring-partnernätverket expanderar

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Arkivlagring har ett stort ekosystem med partner som levererar effektiva lagringslösningar till våra kunder. Vi är glada att meddela att många fler programvarupartner nu har stöd för Azure Arkivlagring.

 • Arkivlagring
 • Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer
 • Blob Storage
 • Open Source
31 mar

Azure Edge-zoner utökar Azure-tjänsterna till gränsenheter

FÖRHANDSVERSION

Microsoft samarbetar med branschpartner för att möjliggöra nya 5G-scenarier med Azure Edge-zoner.

 • Services
31 mar

Azure Stack HCI med accelererad AI och maskininlärning

UTVECKLAS

Måltillgänglighet: Q2 2020

Distribuera accelererade AI-molnarbetsbelastningar och din egen affärslogik, och andra Azure-tjänster, som ska köras på Azure Stack HCI via standardcontainrar med hjälp av GPU:er med Azure IoT Edge. Detta görs med hjälp av en GPU (grafikprocessor) från NVIDIA med Azure Stack HCI som använder DDA-teknik (diskret enhetstilldelning) och kör Azure IoT Edge på en virtuell Ubuntu-dator.

 • Azure Stack HCI
 • Operating System
30 mar

Integrering av Azure Security Center med Windows Admin Center är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q1 2020

Nu kan du flytta dina lokala Windows-servrar från Windows Admin Center direkt till Azure Security Center, så att du får ett enda fönster för att visa säkerhetsinformation för alla dina resurser.

 • Security
30 mar

Azure Data Explorer utökar geospatiala funktioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Explorer utökar geospatiala funktioner för gruppering och återgivning av data i kluster.

 • Azure Data Explorer
 • Features
30 mar

Azure Security Center – Löpande export av säkerhetsrekommendationer och aviseringar

TILLGÄNGLIGT NU

Funktionen för löpande export i Azure Security Center, som stöder export av säkerhetsaviseringar och rekommendationer, är nu allmänt tillgänglig.

 • Security
30 mar

Azure Security Center – Nu är funktionen för arbetsflödesautomation allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är funktionen för arbetsflödesautomation i Azure Security Center allmänt tillgänglig. Du kan använda funktionen till att automatiskt utlösa logikappar vid säkerhetsaviseringar och rekommendationer. Dessutom finns manuella utlösare för aviseringar och alla rekommendationer som har snabbkorrigeringsalternativet tillgängligt.

 • Security
30 mar

Azure Monitor för containrar stöder nu GPU-övervakning på AKS GPU-aktiverade nodpooler

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q1 2020

Azure Monitor för containrar stöder nu övervakning av GPU-användning på AKS GPU-aktiverade nodpooler

 • Azure Monitor
 • Services
27 mar

Filsystem-SDK:er för Azure Data Lake Storage Gen2 är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Filsystem-SDK:er för Azure Data Lake Storage för Gen2 Python, .NET, Java och JS är nu allmänt tillgängliga i alla Azure-regioner.

 • Azure Data Lake Storage
 • SDK and Tools
26 mar

Allmän tillgänglighet för Azure SDK:er – mars 2020

TILLGÄNGLIGT NU

Ytterligare bibliotek för att arbeta med Azure-tjänster är nu allmänt tillgängliga.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • App Configuration
 • SDK and Tools
 • Security
26 mar

Azure Dedicated Host har nu stöd för Azure-reservationer

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Dedicated Host har nu stöd för Azure-reservationer och virtuella Azure-datorer av typen Lsv2, Msv2, Dasv4 och Easv4. Dessutom är nya maskinvarualternativ tillgängliga. Kör ett bredare utbud av minnesintensiva eller lagringsintensiva arbetsbelastningar eller arbetsbelastningar för generell användning på fysiska servrar som är dedikerade för din organisation.

 • Virtuella datorer
 • Features
 • Services
26 mar

Azure Container Registry-stöd för Private Link finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Container Registry har nu stöd för Private Link, ett sätt att begränsa nätverkstrafik för resurser inom det virtuella nätverket.

 • Container Registry
 • Features
 • Services
25 mar

Azure Sphere-uppdateringen 20.03 är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nya Azure Sphere uppdateringen 20.03, med förbättringar och felkorrigeringar i operativsystemet Azure Sphere, är nu tillgängligt i detaljhandelsfeeden.

 • Azure Sphere
 • Operating System
25 mar

Integrera Azure Stream Analytics med Azure Machine Learning (förhandsversion)

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q1 2020

Implementera maskininlärningsmodeller som en användardefinierad funktion (UDF) i dina Azure Stream Analytics jobb för poängsättning och förutsägelser för dina streaming-indata.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Machine Learning
 • Features
24 mar

Nu är Azure Functions Premium-prenumerationsavtalet tillgängligt i 16 nya regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q1 2020

Kör serverlösa funktionsappar utan kallstart, anslut till virtuella nätverk och använd större instansstorlekar med Azure Functions Premium-prenumerationsavtalet. Prenumerationsavtalet har stöd för körning på antingen Windows-baserade eller Linux-baserade instanser och är nu tillgängligt i 16 nya regioner.

 • Azure Functions
 • Premium-plan
 • Premium-plan för Linux
 • Regions & Datacenters
24 mar

Integrering av regionala virtuella nätverk i Azure Functions Premium-prenumerationsavtal

TILLGÄNGLIGT NU

Integrering av regionala virtuella nätverk är nu allmänt tillgängligt med Azure Functions Premium-prenumerationsavtalet. Kör serverlösa funktionsappar utan kallstart, anslut till virtuella nätverk och använd större instansstorlekar med Premium-prenumerationsavtalet.

 • Azure Functions
 • Premium-plan
 • Features
23 mar

Azure Security Center – Skydd för Azure Kubernetes Service är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q2 2020

Azure Security Center får utökade säkerhetsfunktioner för containrar för att skydda Azure Kubernetes Service (AKS).

 • Säkerhetscenter
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
 • Security
 • Services
23 mar

Nu finns Flatcar Container Linux på Azure Marketplace

TILLGÄNGLIGT NU

Nu finns Flatcar Container Linux av Kinvolk på Azure Marketplace. Flatcar är en oföränderlig Linux-distribution för containrar, och en kompatibel CoreOS Container Linux-förgrening.

 • Gallery
 • Operating System
 • Pricing & Offerings
23 mar

Azure Database for MySQL – Tre års reserverad kapacitet är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Reserverad kapacitet för Azure Database for MySQL är nu tillgängligt så att du kan reservera beräkningskapacitet för dina befintliga och framtida MySQL-servrar.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
 • Pricing & Offerings
 • Services
23 mar

Azure Database for PostgreSQL – Tre års reserverad kapacitet är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Reserverad kapacitet för Azure Database for PostgreSQL – enskild server är nu tillgängligt så att du kan reservera beräkningskapacitet för dina befintliga och framtida PostgreSQL-servrar i tre år.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source
 • Services

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region