TILLGÄNGLIGT NU

Azure Dedicated Host har nu stöd för Azure-reservationer

Publiceringsdatum: 26 mars, 2020

Med Azure Dedicated Host får du en fysisk server för en enda klientorganisation som är värd för dina virtuella Azure-datorer för Windows och Linux. Serverkapaciteten delas inte med andra kunder. Kör virtuella Azure-datorer av typen Lsv2, Msv2, Dasv4 och Easv4 i Dedicated Host. Köp Azure-reservationer (för ett eller tre år i taget) för Dedicated Host för att minska kostnaderna jämfört med om du skulle betala per användning. Nya Azure Dedicated Host SKU:er med nya maskinvarutyper är dessutom tillgängliga nu.

Tack vare detta kan du nu köra ett bredare utbud av arbetsbelastningar i Azure Dedicated Host, som minnesintensiva eller lagringsintensiva arbetsbelastningar eller arbetsbelastningar för generell användning, på fysiska servrar som är dedikerade för din organisation. Hantera specifika efterlevnadskrav för organisationen och öka samtidigt insyn och kontroll över den underliggande infrastrukturen som kör arbetsbelastningarna. Du kan bland annat planera din underhållsperiod (i förhandsversion) med hjälp av Azure Dedicated Host.

De nya Azure Dedicated Host-erbjudandena är nu allmänt tillgängliga.

Mer information.

  • Virtuella datorer
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter