TILLGÄNGLIGT NU

Azure Security Center – Skydd för Azure Kubernetes Service är nu tillgängligt

Publiceringsdatum: 23 mars, 2020

Azure Security Center får utökade säkerhetsfunktioner för containrar för att skydda Azure Kubernetes Service (AKS).

Kubernetes, den populära plattformen med öppen källkod, används så brett att den nu är en branschstandard för containerorkestrering. Trots den här omfattande implementeringen finns det fortfarande en bristande förståelse för hur en Kubernetes-miljö skyddas. Det krävs expertkunskaper för att skydda attackytorna i ett containerprogram för att säkerställa att infrastrukturen har konfigureras säkert och ständigt övervakas mot potentiella hot.

I Security Center-skyddet ingår följande:

  • Identifiering och insyn – Kontinuerlig identifiering av hanterade AKS-instanser i prenumerationer som är registrerade till Security Center.
  • Säkerhetsrekommendationer – Rekommenderade åtgärder som hjälper dig att följa bästa praxis för AKS-säkerhet. Dessa rekommendationer ingår i dina säkerhetspoäng så att de ses som en del av din organisations säkerhetsstatus. Du kan till exempel se AKS-relaterade rekommendationer som ”Rollbaserad åtkomstkontroll bör användas för att begränsa åtkomst till ett Kubernetes-tjänstkluster”.
  • Skydd mot hot – Genom kontinuerlig analys av din AKS-distribution kan Security Center avisera dig om hot och skadlig aktivitet som identifieras på värdnivån och AKS-klusternivån.

Mer information finns i vår dokumentation.

Läs mer om säkerhetsfunktioner för containrar i Security Center.

  • Säkerhetscenter
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Services
  • Security