FÖRHANDSVERSION

Azure Container Registry-stöd för Private Link finns nu som förhandsversion

Publiceringsdatum: 26 mars, 2020

Begränsa nätverkstrafiken för resurser i ett virtuellt nätverk med Azure Container Registry-stöd för Private Link (förhandsversion).

Med Private Link tilldelas registerslutpunkterna privata IP-adresser, och all trafik dirigeras inom ett kunddefinierat virtuellt nätverk. Dra nytta av Azure-hantering av registret tillsammans med fördelarna med strikt kontroll av inkommande och utgående nätverkstrafik med hjälp av stöd för privata nätverk.

Läs mer

  • Container Registry
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter