Supportalternativ för Azure Germany

Microsoft tillhandahåller en mängd supportalternativ som utformats för att möta det utökade sekretessbehovet hos organisationer inom EU och EFTA som använder molnlösningen för Azure Germany

Som ett introduktionserbjudande kommer alla kunder som köper Microsoft Azure Germany genom ett Enterprise Agreement vara berättigade till Standard- eller ProDirect-support helt kostnadsfritt så länge förbrukningen ligger på en normal nivå.

Lär dig mer om Enterprise Agreement-supportprogrammet

Azure Germany support plan comparison

Azure Support Plans Ingår Utvecklare Standard Professional Direct Premier
Passar bäst för: Fakturerings- och prenumerationssupport, självhjälp online Icke-produktionsmiljö Production workload environments Business-critical dependence Substantial dependence across multiple products
Omfattning för support Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Alla Microsoft-produkter
Obegränsad support dygnet runt för fakturering och prenumeration
Twitter @AzureSupport1
Obegränsad teknisk support på tyska och engelska dygnet runt Endast kontorstid2
Teknik som inte kommer från Microsoft och som körs på Azure
Rådgivningstjänster – – – – Begränsad rådgivning Kundspecifik
Escalation and account management – – – – Pool Tilldelad
Tid för första svar3 < 8 kontorstid2 < 2 timmar < 1 timme < 1 timme
Högsta allvarlighetsgrad C A A A
Månadskostnader4 Ingår i Azure Germany-prenumerationen $29.0/mån $300.0/mån $1000.0/mån Kontakta oss
    Uppgraderingssupport Uppgraderingssupport Uppgraderingssupport  

1Online Forums and Social media are public-access, and are not covered by any restricted data agreements. Azure online public forum options: MSDN and Stack Overflow. MSDN is a Microsoft online property. Stack Overflow is not associated or affiliated with Microsoft information shared in the forums is available to all Azure customers.

2German support business hours are 9am-5pm, Monday through Friday, excluding Bavarian holidays.

3Initial response time (IRT) shown is for the maximum severity of each offering, and is the fastest IRT available for each offering. Lower severities have a longer IRT.

4StorSimple support is provided for the first year for the physical appliance until the customer's next Enterprise Agreement anniversary, thereafter customers must purchase a StorSimple device support plan in addition to the Azure support plan; more information is available here.

Tjänstbeskrivning

Support för Azure Germany byggdes från grunden utifrån tyska sekretesstandarder, något som ger mervärde åt suveränitetsförmånerna i det tyska Microsoft-molnet. Support för teknisk hantering och prenumerationshantering ges i de flesta fall av personal i Tyskland som har genomgått specialträning enligt tysk efterlevnadsstandard4.

I enlighet med villkoren för onlinetjänster för Azure Germany har personalen ingen åtkomst till dina kunddata som lagras i molnet, om du inte (1) bestämmer dig för att ge Microsoft åtkomst till data genom att skicka meddelanden, filer eller bifogade filer, eller (2) när sådan åtkomst godkänts och kontrolleras av dataförvaltningen, under en begränsad tid och av en tydlig anledning.

Köpalternativ

Betald support för Azure Germany är tillgängligt som en del av ditt Enterprise Agreement (EA) och omfattas av dina EA-villkor. Developer Support är endast att tillgängligt via onlineköp.

Som ett introduktionserbjudande kommer alla kunder som köper Microsoft Azure Germany genom ett Enterprise Agreement att vara berättigade till Standard- eller ProDirect-support helt kostnadsfritt så länge förbrukningen ligger på en normal nivå. Lär dig mer om Enterprise Agreement-supportprogrammet.

Erbjudandenas tillgänglighet

Azure Germany Premier, Professional Direct, Standard och Developer-supporterbjudanden finns endast tillgängliga i den Europeiska ekonomiska gemenskapen för kunder som är berättigade att använda Azure Germany. Lär dig mer om Azure Germany.

Förnyelsepolicy

Som standard förnyas din supportprenumeration automatiskt. Du kan när som helst inaktivera den automatiska förnyelsen.

Annulleringspolicy

Support för Azure Germany är ett åtagande som gäller hela prenumerationstiden. Ingen återbetalning görs vid annullering.

4 Support för teknisk hantering och prenumerationshantering erbjuds endast på tyska och engelska från Tyskland under tyska kontorstider (9:00-17:00). Support efter kontorstid och support under kontorstid för särskilda Azure-tekniker kan ges från platser utanför Tyskland. Ökningar av support- och DevOps-personal utanför Tyskland kan komma att behövas för att kunna ge fullvärdig support för vissa problem och kräver medgivande och godkännande från kund. Vägran att ge medgivande till att öka antalet supportbegäranden som behandlas utanför Tyskland kan inverka på Microsofts möjligheter att ge fullvärdig support för problemet och kan leda till begränsad supporttäckning.