Azure Tyskland – supportavtal

Microsoft tillhandahåller en mängd supportalternativ som utformats för att möta det utökade sekretessbehovet hos organisationer inom EU och EFTA som använder molnlösningen för Azure Germany

Alla kunder som har köpt Microsoft Azure Tyskland genom ett Enterprise-avtal är berättigade till kostnadsfri Standard- eller ProDirect-support i enlighet med förbrukningen.

Lär dig mer om Enterprise Agreement-supportprogrammet

Azure Tyskland – jämförelse mellan supportavtal

Supportavtal för Azure Ingår Utvecklare Standard Professional Direct Premier
Passar bäst för: Fakturerings- och prenumerationssupport, självhjälp online Testningsmiljöer och andra miljöer än produktionsmiljöer Produktionsmiljöer Affärskritiskt beroende Betydande beroende mellan flera produkter
Omfattning för support: Microsoft Azure Tyskland Microsoft Azure Tyskland Microsoft Azure Tyskland Microsoft Azure Tyskland Alla Microsoft-produkter
Obegränsad support dygnet runt för fakturering och prenumeration Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Twitter @AzureSupport och forum1 Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Obegränsad teknisk support på tyska och engelska dygnet runt Inte tillgänglig Endast kontorstid2 Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Teknik som inte kommer från Microsoft och som körs på Azure Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Rådgivningstjänster Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Begränsad rådgivning Kundspecifik
Eskalering och kontohantering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Poolindelad kontohantering Tilldelad kontohantering
Tid för första svar3 Inte tillgänglig < 8 kontorstid2 < 2 timmar &lt; 1 timme &lt; 1 timme
Högsta allvarlighetsgrad Inte tillgänglig C A A A
Månadskostnader4 Ingår i Azure Germany-prenumerationen $29/månad $300/månad $1000/månad

Kontakta oss

Uppgraderingssupport Uppgraderingssupport Uppgraderingssupport

1Diskussionsforum online och sociala medier är offentliga och omfattas inte av några avtal om begränsade data. Alternativ för offentliga Azure-forum online: MSDN och Stack Overflow. MSDN ägs av Microsoft. Stack Overflow är inte associerat med eller kopplat till Microsoft. Information som delas på forumen är tillgänglig för alla Azure-kunder.

2Tyska supportens öppettider är 9-17, måndag till fredag, exklusive Bayerska helgdagar.

3 Tid för första svar (IRT) visas för den högsta allvarlighetsgraden för varje erbjudande och är den snabbaste IRT som är tillgänglig för varje erbjudande. Lägre allvarlighetsgrader har en längre IRT.

4 StorSimple-support tillhandahålls för det första året för den fysiska installationen till årsdagen för kundens Enterprise-avtal. Därefter måste kunden köpa ett supportavtal för StorSimple-enheter utöver Azure-supportavtalet. Mer information finns här.

Tjänstbeskrivning

Support för Azure Germany byggdes från grunden utifrån tyska sekretesstandarder, något som ger mervärde åt suveränitetsförmånerna i det tyska Microsoft-molnet. Support för teknisk hantering och prenumerationshantering ges i de flesta fall av personal i Tyskland som har genomgått specialträning enligt tysk efterlevnadsstandard4.

I enlighet med villkoren för onlinetjänster för Azure Germany har personalen ingen åtkomst till dina kunddata som lagras i molnet, om du inte (1) bestämmer dig för att ge Microsoft åtkomst till data genom att skicka meddelanden, filer eller bifogade filer, eller (2) när sådan åtkomst godkänts och kontrolleras av dataförvaltningen, under en begränsad tid och av en tydlig anledning.

Köpalternativ

Betald support för Azure Germany är tillgängligt som en del av ditt Enterprise Agreement (EA) och omfattas av dina EA-villkor. Developer Support är endast att tillgängligt via onlineköp.

Alla kunder som har köpt Microsoft Azure Tyskland genom ett Enterprise-avtal är berättigade till kostnadsfri Standard- eller ProDirect-support i enlighet med förbrukningen. Lär dig mer om supportprogrammet för Enterprise-avtal.

Erbjudandenas tillgänglighet

Azure Germany Premier, Professional Direct, Standard och Developer-supporterbjudanden finns endast tillgängliga i den Europeiska ekonomiska gemenskapen för kunder som är berättigade att använda Azure Germany. Läs mer om Microsoft Azure Tyskland.

Förnyelsepolicy

Som standard förnyas din supportprenumeration automatiskt. Du kan när som helst inaktivera den automatiska förnyelsen.

Annulleringspolicy

Support för Azure Germany är ett åtagande som gäller hela prenumerationstiden. Ingen återbetalning görs vid annullering.

4 Support för teknisk hantering och prenumerationshantering erbjuds endast på tyska och engelska från Tyskland under tyska kontorstider 9:00–17:00 måndag till fredag, exklusive bayerska helgdagar. Support efter kontorstid och support under kontorstid för särskilda Azure-tekniker kan ges från platser utanför Tyskland. Ökningar av support- och DevOps-personal utanför Tyskland kan komma att behövas för att kunna ge fullvärdig support för vissa problem och kräver medgivande och godkännande från kund. Vägran att ge medgivande till att öka antalet supportbegäranden som behandlas utanför Tyskland kan inverka på Microsofts möjligheter att ge fullvärdig support för problemet och kan leda till begränsad supporttäckning.