Supportalternativ för Azure Germany

Microsoft tillhandahåller en mängd supportalternativ som utformats för att möta det utökade sekretessbehovet hos organisationer inom EU och EFTA som använder molnlösningen för Azure Germany

Som ett introduktionserbjudande kommer alla kunder som köper Microsoft Azure Germany genom ett Enterprise Agreement vara berättigade till Standard- eller ProDirect-support helt kostnadsfritt så länge förbrukningen ligger på en normal nivå.

Lär dig mer om Enterprise Agreement-supportprogrammet

Jämför funktioner

Supportavtal Ingår Utvecklare Standard Professional Direct Premier
Passar bäst för: Fakturerings- och prenumerationssupport, självhjälp online Icke-produktionsmiljö Begränsat affärskritiskt beroende av Azure Avsevärt beroende av Azure Professional Direct
Omfattning för support Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Alla Microsoft-produkter
Obegränsad support dygnet runt för fakturering och prenumeration
Azure Instrumentpanel1
Offentliga diskussionsforum för Azure1
Twitter @AzureSupport1
Obegränsad teknisk support på tyska och engelska dygnet runt Endast kontorstid2
Teknik som inte kommer från Microsoft och som körs på Azure
Rådgivningstjänster – – – – Begränsad rådgivning Kundspecifik
Support för kontohantering – – – – Pool Tilldelad
Hantering av eskalering – – – –
Mappning av molntjänstberoende – – – – – –
Support på plats – – – – – –
Tid för första svar3 < 8 kontorstid2 < 2 timmar < 1 timme < 1 timme
Högsta allvarlighetsgrad C A A A
Månadskostnader Ingår i Azure Germany-prenumerationen $29.0/mån $300.0/mån $1000.0/mån Kontakta oss
    Uppgraderingssupport Uppgraderingssupport Uppgraderingssupport  

1Diskussionsforum online och sociala medier är offentliga och omfattas inte av några avtal om begränsade data. Offentliga forumalternativ online för Azure: MSDN och Stack Overflow. MSDN ägs av Microsoft. Stack Overflow är inte associerat med eller kopplat till Microsoft. Information som delas på forumen är tillgänglig för alla Azure-kunder.

2Tyska supportens öppettider är 9-17, måndag till fredag, exklusive Bayerska helgdagar.

3 Tid för första svar (IRT) visas för den högsta allvarlighetsgraden för varje erbjudande och är den snabbaste IRT som är tillgänglig för varje erbjudande. Lägre allvarlighetsgrader har en längre IRT.

Tjänstbeskrivning

Support för Azure Germany byggdes från grunden utifrån tyska sekretesstandarder, något som ger mervärde åt suveränitetsförmånerna i det tyska Microsoft-molnet. Support för teknisk hantering och prenumerationshantering ges i de flesta fall av personal i Tyskland som har genomgått specialträning enligt tysk efterlevnadsstandard4.

I enlighet med villkoren för onlinetjänster för Azure Germany har personalen ingen åtkomst till dina kunddata som lagras i molnet, om du inte (1) bestämmer dig för att ge Microsoft åtkomst till data genom att skicka meddelanden, filer eller bifogade filer, eller (2) när sådan åtkomst godkänts och kontrolleras av dataförvaltningen, under en begränsad tid och av en tydlig anledning.

Köpalternativ

Betald support för Azure Germany är tillgängligt som en del av ditt Enterprise Agreement (EA) och omfattas av dina EA-villkor. Developer Support är endast att tillgängligt via onlineköp.

Som ett introduktionserbjudande kommer alla kunder som köper Microsoft Azure Germany genom ett Enterprise Agreement att vara berättigade till Standard- eller ProDirect-support helt kostnadsfritt så länge förbrukningen ligger på en normal nivå. Lär dig mer om Enterprise Agreement-supportprogrammet.

Erbjudandenas tillgänglighet

Azure Germany Premier, Professional Direct, Standard och Developer-supporterbjudanden finns endast tillgängliga i den Europeiska ekonomiska gemenskapen för kunder som är berättigade att använda Azure Germany. Lär dig mer om Azure Germany.

Förnyelsepolicy

Som standard förnyas din supportprenumeration automatiskt. Du kan när som helst inaktivera den automatiska förnyelsen.

Annulleringspolicy

Support för Azure Germany är ett åtagande som gäller hela prenumerationstiden. Ingen återbetalning görs vid annullering.

4 Support för teknisk hantering och prenumerationshantering erbjuds endast på tyska och engelska från Tyskland under tyska kontorstider (9:00-17:00). Support efter kontorstid och support under kontorstid för särskilda Azure-tekniker kan ges från platser utanför Tyskland. Ökningar av support- och DevOps-personal utanför Tyskland kan komma att behövas för att kunna ge fullvärdig support för vissa problem och kräver medgivande och godkännande från kund. Vägran att ge medgivande till att öka antalet supportbegäranden som behandlas utanför Tyskland kan inverka på Microsofts möjligheter att ge fullvärdig support för problemet och kan leda till begränsad supporttäckning.