Historiska priser för Oracle DB- och WebLogic-avbildningar på virtuella Windows-datorer enligt principen Betala per användning

Från och med den 31-5-2016 erbjuder Microsoft inte längre alternativet Betala per användning för Oracle Database- och WebLogic-avbildningar som körs på Windows Server. Nedan finns de historiska priser som tillämpades för Microsofts erbjudanden för virtuella Windows-datorer med inkluderad licens med förinstallerad Oracle Database och WebLogic 31-5-2016. Dessa priser var timtaxor för Oracle-programvarulicensen och omfattade inte kostnaden för underliggande virtuella Windows-datorer. Dessa priser anges endast i referenssyfte.