Oracle DB och WebLogic

Historiska priser för Oracle DB- och WebLogic-avbildningar på virtuella Windows-datorer enligt principen Betala per användning

Från och med den 31 maj 2016 erbjuder Microsoft inte längre alternativet Betala per användning för Oracle Database- och WebLogic-avbildningar som körs på Windows Server. Nedan visas de tidigare priser som tillämpades för Microsofts erbjudanden för virtuella Windows-datorer med licens med förinstallerad Oracle Database och WebLogic före 31 maj 2016. Dessa priser var timtaxor för Oracle-programvarulicensen och omfattade inte kostnaden för underliggande virtuella Windows-datorer. Dessa priser anges endast i referenssyfte.

Oracle-programvara för virtuella datorer i A-serien

Tillämplig VM-instans Antal virtuella kärnor Oracle Weblogic Server (SE) Oracle Weblogic Server (EE) Oracle Database (SE) Oracle Database (EE)
A0, A1 Basic eller Standard
1 kärna $- $- $- $-
A2 Basic eller Standard
A5 Standard
2 kärnor $- $- $- $-
A3 Basic eller Standard
A6 Standard
4 kärnor $- $- $- $-
A4 Basic eller Standard
A10, A7, A8 Standard
8 kärnor $- $- $- $-
A11, A9 Standard
16 kärnor $- $- $- $-

Oracle-programvara för virtuella datorer i D-serien

Tillämplig VM-instans Antal virtuella kärnor Oracle Weblogic Server (SE) Oracle Weblogic Server (EE) Oracle Database (SE) Oracle Database (EE)
D1 Standard
1 kärna $- $- $- $-
D11, D2 Standard
2 kärnor $- $- $- $-
D12, D3 Standard
4 kärnor $- $- $- $-
D13, D4 Standard
8 kärnor $- $- $- $-
D14 Standard
16 kärnor $- $- $- $-

Oracle-programvara för virtuella datorer i Dv2-serien

Tillämplig VM-instans Antal virtuella kärnor Oracle Weblogic Server (SE) Oracle Weblogic Server (EE) Oracle Database (SE) Oracle Database (EE)
D1 v2 Standard
1 kärna $- $- $- $-
D11 v2, D2 v2 Standard
2 kärnor $- $- $- $-
D12 v2, D3 v2 Standard
4 kärnor $- $- $- $-
D13 v2, D4 v2 Standard
8 kärnor $- $- $- $-
D14 v2, D5 v2 Standard
16 kärnor $- $- $- $-
D15 v2 Standard
20 kärnor $- $- $- $-

Oracle-programvara för virtuella datorer i G-serien

Tillämplig VM-instans Antal virtuella kärnor Oracle Weblogic Server (SE) Oracle Weblogic Server (EE) Oracle Database (SE) Oracle Database (EE)
G1 Standard
2 kärnor $- $- $- $-
G2 Standard
4 kärnor $- $- $- $-
G3 Standard
8 kärnor $- $- $- $-
G4 Standard
16 kärnor $- $- $- $-
G5 Standard
32 kärnor $- $- $- $-