Hoppa över navigering

Checklista för molnmigrering

Enkla steg för att påbörja migreringen idag

Den här checklistan går igenom de olika stegen för att planera, utvärdera och påbörja din molnmigrering, och erbjuder resurser som hjälper dig att flytta till molnet med Microsoft Azure.

Förbättra säkerheten och minska kostnaderna

Stödet för 2008-servrar upphör snart. Prioritera migrering av arbetsbelastningar som körs på SQL Server och Windows Server 2008 och 2008 R2 till Azure och få utökade säkerhetsuppdateringar utan extra kostnad.

Migrera till Azure

Få fler tips som kan hjälpa dig att förenkla vägen till molnet

Den här checklistan går igenom de olika stegen för att planera, utvärdera och påbörja din molnmigrering, och erbjuder resurser som hjälper dig att flytta till molnet med Microsoft Azure.

 • Identifiera och involvera intressenter

  Kontakta ansvariga inom din organisation, inklusive både IT-personal och företagsintressenter. Tidigt engagemang och support innebär smidigare och snabbare migrering.

 • Skapa en strategisk plan

  Upprätta mål och prioriteringar för molnmigrering. Planera för viktiga affärshändelser och identifiera snabba framgångar, till exempel att flytta program med bara några beroenden för att påskynda migreringen.

 • Beräkna total ägandekostnad

  Skapa ett personanpassat affärsfall för migrering genom att använda TCO-kalkylatorn (total ägandekostnad) för att planera kostnader och beräkna dina potentiella besparingar.

 • Utforska och utvärdera lokala program

  Före migreringen inventerar du alla lokala servrar och utvärderar beroenden. Med Azure Migrate får du en inventeringsfunktion som hjälper dig när du arbetar genom de efterföljande stegen. Under migreringen kan du använda Azure Migrate för att bättre förstå virtuella datorers och appars beroenden för migreringen.

 • Få support för din implementering

  Många organisationer väljer att ta hjälp utifrån med molnmigreringen. Om du vill flytta till Azure snabbt och säkert med personligt anpassad hjälp kan du använda en Azure Expert-hanterad tjänstleverantör eller FastTrack for Azure.

 • Bygga på kunskaperna i teamet

  En gedigen utbildningsgrund är viktig när det gäller att skapa lyckade ändringar i organisationen. Ta en titt på den kostnadsfria utbildning som finns på Microsoft Learn, däribland kurser om grunderna i Azure, lösningsarkitektur och säkerhet. Be ditt team att utforska Azure-certifiering också.

 • Känn till dina migreringsalternativ

  Det finns flera olika migreringsstrategier, däribland värdbyte, refaktorisering och infrastruktursändring. Du kan börja med att prova värdbyte, som ofta kallas ”Lift and Shift-migrering”. Med den här metoden kan du migrera program i befintligt skick utan de risker och kostnader som är förknippade med kodändringar.

 • Pilottesta din migrering med några enstaka arbetsbelastningar

  Kontrollera att migreringen lyckas genom att utvärdera och migrera arbetsbelastningar med låg komplexitet som ett pilottest.

  • Utvärdera arbetsbelastningar med Azure Migrate och använd sedan tjänsten för att utföra en testmigrering.
  • Utför ett pilottest genom att migrera databaser från din lokala miljö till Azure med hjälp av Azure Database Migration Service.
 • Migrera dina återstående arbetsbelastningar till Azure

  Med ett lyckat pilottest är du redo att migrera i stor skala med Azure Migrate. Använd lärdomar och verktyg från pilottestet för att slutföra migreringen av arbetsbelastningar till Azure.

 • Inaktivering av den befintliga lokala infrastrukturen

  Efter en lyckad migrering och verifiering fastställer du processen för inaktivering av dina lokala system. Målet är att minska IT-arbetet och tidsåtgången för hantering av den inaktuella infrastrukturen.

 • Optimera, skydda och hantera dina migrerade arbetsbelastningar

  Efter migreringen fortsätter du att optimera användning och besparingar. Med Azure kan du fortsätta förbättra med Azure Cost Management och Azure Security Center. Läs mer om bästa praxis för säkerhet och hantering.

Gå över till Microsoft Azure

Med migrering till Azure får du friheten att skapa, hantera och distribuera program i ett enormt, globalt nätverk – och du kan göra det med de verktyg och ramverk som föredras i din organisation.

Innovation

Fokusera på affärsinnovation med fullständigt hanterade Azure-tjänster och verktyg för att modernisera dina program.

Kostnadsbesparingar

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server. Ta reda på hur besparingarna ser ut med Azure Hybrid-förmån och utökade säkerhetsuppdateringar.*

Säkerhet och efterlevnad

Stärk din säkerhetshållning med hjälp av fler efterlevnadscertifieringar än vad någon annan molntjänstleverantör erbjuder.

Kom igång

Azure Migration Center innehåller de verktyg och resurser du behöver för att börja migrera.

Kontakta en Azure-specialist

Diskutera ditt molnmigreringsprojekt och få ut det mesta möjliga av Azure.

*Priserna gäller från 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill veta mer.