Hoppa över navigering

Beredskap för molnimplementering

Utvärdera hur redo din organisation och dina arbetsbelastningar är för att flytta till Azure, och få vägledning, verktyg och hjälp med att gå vidare i din molnresa

Kom igång på ett SMART sätt

Utvärdera din beredskap för att flytta till molnet med verktyget för strategisk bedömning och beredskap för migrering (SMART, Strategic Migration Assessment and Readiness) – och få vägledning och resurser som hjälper dig att nå dina molnimplementeringsmål.

Påbörja utvärderingen

Utvärdera beredskap med 10 viktiga dimensioner

Besvara frågor om din organisation och IT-resurser för en anpassad utvärdering av din:

  • Affärsstrategi
  • Partnersupport
  • Identifiering och utvärdering
  • Företagscase
  • Migreringsplan
  • Tekniska kunskaper
  • Landningszon
  • Implementering av migrering
  • Styrning
  • Administration

Ange mål och följ dina framsteg

Ta reda på exakt var du befinner dig i din molnmigrerings- och moderniseringsresa och vad du behöver göra härnäst genom att ange mål och följa dina framsteg direkt i verktyget. Kör utvärderingen igen när som helst när dina planer eller mål utvecklas.

Checklista för Azure-migrering

Med den här checklistan för molnmigrering får du en övergripande genomgång av molnmigreringsprocessen, och du får lära dig mer om erbjudanden och resurser som hjälper dig att minska kostnaderna och påskynda flytten till molnet.

En snabbtitt på molnimplementeringsprocessen

Migrerings- och moderniseringsplanen kommer att vara unik för din organisation, men här kan du se en översikt över de grundläggande stegen:

Identifiera och involvera intressenter

Kontakta ansvariga inom din organisation, inklusive både IT-personal och företagsintressenter. Tidigt engagemang och support innebär smidigare och snabbare molnmigrering och moderniseringsprocess.

Skapa en strategisk plan

Upprätta mål och prioriteringar för molnmigrering och modernisering. Planera för viktiga affärshändelser och identifiera snabba framgångar, till exempel att flytta program med bara några beroenden för att påskynda flytten.

Beräkna total ägandekostnad

Skapa ett personanpassat affärsfall för migrering genom att använda TCO-kalkylatorn (total ägandekostnad) för att planera kostnader och beräkna dina potentiella besparingar.

Utforska och utvärdera lokala program

Innan du migrerar skapar du en förteckning över alla dina lokala servrar och utvärderar eventuella beroenden för virtuella datorer och appar med hjälp av Azure Migrate.

Få support för din implementering

Många organisationer väljer att ta hjälp utifrån med molnmigreringen och moderniseringsprojekt. Om du vill flytta snabbt och säkert till Azure med personligt anpassad hjälp kan du ta hjälp av FastTrack for Azure eller partner som är certifierade experter på migrering och modernisering.

Bygga på kunskaperna i teamet

En gedigen utbildningsgrund är viktig för att alla i organisationen ska kunna dra full nytta av molnimplementeringen. Kostnadsfri utbildning finns på Microsoft Learn, däribland kurser om grunderna i Azure, lösningsarkitektur och säkerhet. Be ditt team att utforska Azure-certifiering också.

Ta reda på dina alternativ för molnimplementering

Det finns flera olika molnimplementeringsstrategier, däribland värdbyte, refaktorisering och infrastruktursändring. Du kan börja med att prova värdbyte, som ofta kallas ”Lift and Shift”-migrering. Med den här metoden kan du börja dra nytta av molnfördelar direkt genom att migrera dina appar som de är, utan att lägga tid och pengar på att göra ändringar i koden.

Pilottesta med ett fåtal arbetsbelastningar

Påvisa framgång i din molnresa genom att utvärdera och migrera arbetsbelastningar med låg komplexitet som pilot.

Migrera och modernisera dina återstående arbetsbelastningar till Azure

Efter ett lyckat pilottest är du redo att migrera eller modernisera i stor skala med Azure Migrate. Använd lärdomar och verktyg från pilottestet för att slutföra migreringen av arbetsbelastningar.

Inaktivering av den befintliga lokala infrastrukturen

Efter en lyckad migrering och verifiering fastställer du processen för inaktivering av dina lokala system. Målet är att minska IT-arbetet och tidsåtgången för hantering av den inaktuella infrastrukturen.

Optimera, skydda och hantera dina migrerade arbetsbelastningar

Efter migreringen kan du fortsätta att optimera molnanvändningen och göra besparingar med hjälp av vägledningen och verktygen i Azure Cost Management och Azure Security Center. Läs mer om metodtips för säkerhet och hantering när du migrerar och moderniserar din digitala egendom.

Gå över till Microsoft Azure

Få friheten du behöver för att skapa, hantera och distribuera program i ett enormt, globalt nätverk – på dina egna villkor och med de verktyg och ramverk som föredras i din organisation.

Innovation

Fokusera på affärsinnovation med fullständigt hanterade Azure-tjänster och verktyg för att modernisera dina program.

Kostnadsbesparingar

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server. Ta reda på hur besparingarna ser ut med Azure Hybrid-förmån och utökade säkerhetsuppdateringar.*

Säkerhet och efterlevnad

Stärk din säkerhetshållning med hjälp av fler efterlevnadscertifieringar än vad någon annan molntjänstleverantör erbjuder.

Kom igång

I Azures center för migrering och modernisering finns de verktyg och resurser du behöver för att börja migrera i din egen takt.

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Få den experthjälp du behöver för att upprätta din molnmiljö och känna dig trygg i nästa steg.

*Priserna gäller från den 4 juni 2021 och kan komma att ändras. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill veta mer.