Microsoft FastTrack för Azure

Skapa och distribuera Azure-lösningar snabbt och säkert med personlig hjälp från Azure-tekniker.

Viktiga fördelar med FastTrack for Azure

Direkthjälp från Azure-tekniker.

Åtkomst till verktyg och riktiga kundupplevelser.

Samarbete med dina interna resurser och partner.

Det här ingår i ett normalt FastTrack för Azure-engagemang:

 • Få hjälp med att definiera affärsmål och utvärdera dina arkitekturbehov.
 • Metodtips, designprinciper och verktyg som hjälper dig att skapa, testa och distribuera Azure-lösningar.
 • Lift & Shift, affärskontinuitet och haveriberedskap, modernisering av program o.s.v.
 • Regelbundna kontroller för att säkerställa att distributionen går enligt plan och hjälp att ta bort blockeringar.
 • Sammanför dig med skickliga partner för distributionstjänster (på begäran).

FastTrack for Azure är nu tillgängligt på engelska i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och Västeuropa.

Några ord från kunder som redan har upptäckt fördelarna med FastTrack for Azure

Berättigade kunder måste:

Ha ett identifierat Azure-projekt med FastTrack-support som förväntas inkrementellt förbruka minst 5 000 USD per månad (eller motsvarande i lokal valuta) inom 12 månader.

Finns i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien eller Västeuropa.

Ha en aktiv betald Azure-prenumeration.

Planera att distribuera Azure-projektet snart.

Lösningar som FastTrack for Azure stöder

Tillgängligt nu:

 • Datacentermigrering
 • Windows Server på Azure
 • SAP på Azure
 • Affärskontinuitet och haveriberedskap
 • Databehandling med höga prestanda*
 • Molnbaserade appar
 • DevOps
 • Appmodernisering
 • Linux på Azure*
 • Analys i molnskala**
 • Smarta appar
 • Intelligenta agenter**
 • Datamodernisering
 • Säkerhet och hantering
 • Globalt distribuerade data

*Finns som förhandsversion i Kanada, Storbritannien, USA och Västeuropa

**Finns som förhandsversion i Storbritannien och Västeuropa

Tillgänglig i början av 2019:

 • IoT (Internet of Things)

Kunder

Vanliga frågor och svar om FastTrack for Azure

  • Vad är FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure är ett Microsoft-program som ger dig direkthjälp av Azure-ingenjörer som arbetar tillsammans med våra partnerföretag, så att du snabbt och enkelt kan skapa de Azure-lösningar du behöver. FastTrack erbjuder metodtips och verktyg för att designa, konfigurera, utveckla och distribuera Azure-lösningar.

  • Var är FastTrack tillgängligt?

   FastTrack-resurser är tillgängliga för att hjälpa kvalificerade Azure-kunder i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och Västeuropa.

   I Västeuropa finns programmet (endast på engelska) i Belgien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norden, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige och Österrike.

  • Kostar FastTrack-tjänsterna något?

   Nej. FastTrack for Azure är en investering från Microsofts sida för att hjälpa kunder att utveckla och distribuera Azure-tjänster och Azure-lösningar.

  • Hur kvalificerar jag mig för FastTrack?

   För att kvalificera dig måste du uppfylla följande kriterier:

   • Vara bosatt i något av de länder/regioner där FastTrack är tillgängligt.
   • Ha ett identifierat Azure-projekt med FastTrack-support som förväntas inkrementellt förbruka minst 5 000 USD per månad (eller motsvarande i lokal valuta) inom 12 månader.
   • Ha en aktiv betald Azure-prenumeration.

   Obs! Ett identifierat projekt med FastTrack-stöd är en definierad arbetsbelastning med avsikt att distribuera inom kort. Om du har en Microsoft Cloud Solution Architect krävs ytterligare godkännande. Kontakta ditt kontoteam om du vill ha mer information.

  • Hur gör jag för att bli nominerad?

   Be ditt kontoteam eller din Azure-distributionspartner att nominera dig, eller chatta med någon av våra agenter på webbplatsen för FastTrack for Azure.

  • Är Azure Government-kunder kvalificerade?

   Ja. FastTrack for Azure är tillgängligt för utvalda kunder i både det kommersiella Azure-molnet och Azure Government-molnet.

  • Vad är engagemangsprocessen?

   Följande huvudfaser ingår i ett normalt FastTrack for Azure-engagemang:

   • Identifiering. Identifiera viktiga intressenter, förstå problemet du vill lösa och bedöma arkitekturbehov.
   • Lösningshantering. Utföra granskningar av arkitektonisk design, dela principer för regelverk och design för att skapa program, tillhandahålla kärntjänster efter behov, erbjuda konfigurationsvägledning och möjliggöra konceptvalidering för lösningar och utvecklings-/testmiljöer.
   • Distribution. Ge support för dina lokala resurser och/eller din partner under distributionen av Azure-lösningar till produktion.
   • Partnerskap. Tillhandahålla regelbundna kontroller för att garantera att distributionen går enligt plan och hjälpa till med eventuell registrering, ytterligare arbetsbelastningar eller andra distributioner.
  • Hur länge gäller engagemanget?

   Engagemangets längd varierar med dina behov.

  • Vilka Azure-lösningar stöder FastTrack?
   Kvalificerade kunder kan använda FastTrack-resurser för en eller flera av de Azure-lösningar som stöds.
  • På vilken nivå involveras FastTrack?

   Fast Track är utformat för att hjälpa dig att skapa och distribuera Azure-lösningar. Det är inte avsett att hjälpa till med att förutse ett projekt. Du bör endast engagera programmet när du har ett specifikt Azure-projekt i åtanke som uppfyller kriterierna.

  • Vad är ett Azure-projekt?

   Ett Azure-projekt är en eller flera Azure-lösningar – en grupp av Azure-tjänster, program från tredje part och relaterade produkter som gör det enklare att uppfylla de vanligaste behoven och scenarierna för företag.

  • Vad kan FastTrack-resurser kan inte göra?

   FastTrack-resurser kan inte:

   • Arbeta lokalt.
   • Skriva kod eller skript.
   • Distribuera lösningar.
   • Utveckla arkitektoniska slutprodukter.
   • Aktivera Azure-prenumerationer.
   • Få åtkomst till kundprenumerationer.
   • Ta kontroll under engagemangssessioner.
   • Ge vägledning för Microsoft 365.

  • Hur samarbetar FastTrack for Azure-teamet med partner, Microsoft Enterprise Services eller Microsoft Premier Support?

   Om du arbetar med en tredjepartspartner, Microsoft Enterprise Services eller Microsoft Premier Support kommer FastTrack-teamet att samarbeta med dig och den andra parten för att se till att båda har de resurser som krävs för att distribuera Azure-lösningar. Om du inte samarbetar med en partner men vill göra det kan du be FastTrack-teamet att koppla ihop dig med en partner.

  • Vad är det för skillnad mellan FastTrack for Azure och Activate Azure (tidigare FastStart)?

   FastTrack ger kunderna resurser, verktyg och åtkomst till experter (Azure-tekniker och partner) som hjälper till med distribution av Azure-lösningar i produktionen – mer specifikt för Azure-projekt som stegvis beräknas förbruka minst 5 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta) inom 12 månader. Activate Azure är ett fyradagarsengagemang på plats med en Microsoft Services-tekniker som syftar till att distribuera en första, smidig Azure-arbetsbelastning via aktiviteter för konceptvalidering. De som är berättigade FastTrack har vanligen slutfört ett Activate-engagemang. Ditt kontoteam kan hjälpa dig att fastställa vilket program som passar dig bäst.

  • Var hittar jag den senaste informationen om Azure?

   Prenumerera på Azure-meddelanden och få information om produktuppdateringar och aviseringar.