Hoppa över navigering

FastTrack for Azure

Gå över till Azure effektivt med anpassad vägledning från Azure-tekniker

Fördelar med FastTrack for Azure

Få direkthjälp från Azure-tekniker.

Lär dig hur du utvecklar lyckade Azure-distributioner.

Påskynda distributionen av Azure-lösningar.

FastTrack for Azure ger dig följande fördelar

Identifiering

Få hjälp med att definiera affärsmål och utvärdera dina arkitekturbehov.

Lösningshantering

Använd beprövade metoder, designprinciper och verktyg för dina affärsprogram.

Distribution

Samarbeta med Azure-tekniker och partner för att distribuera dina Azure-lösningar.

Det här kan FastTrack for Azure hjälpa dig med

 • Windows Server-migrering
 • SQL Server-migrering
 • SAP-migrering
 • Appmodernisering
 • Datanalys
 • Azure Virtual Desktop

Läs vad andra FastTrack for Azure-kunder har att säga

"FastTrack gave the entire team the confidence to pick our next big project…. The wealth of information provided by FastTrack experts is what enabled us to be on such an accelerated timeline."

Adam LeFaive, Director of Information Management, San Joaquin Valley College
San Joaquin Valley College

"The FastTrack team provided us with a sounding board for our ideas and gave us an understanding of the theories behind why we do certain things."

Chris McMasters, Chief Information Officer, City of Corona i Kalifornien
City of Corona

"One of the challenges we had when we moved to Azure was how to define a blueprint to our environment [that was] compliant with industry standards. The FastTrack for Azure team helped us refine and define this blueprint to be compliant but achievable."

Guy Levy, chef för forskning och utveckling, Additiv
Additiv

"Everybody is so heavily invested in the program. Everyone is going the extra mile, and each team member is an expert. It's amazing."

Preston Schlachter, Program Manager, NORAD Tracks Santa
Norad

"By working with the FastTrack for Azure team, we were able to tailor our own analytics development kit. We used that to build a bespoke platform that gives us deeper insights into our network so we can create more efficient ways of planning and organizing routes, links, and schedules."

Torbjörn Stake, Chief Technology Officer Public Transport, Region Värmland
Värmlandstrafik

Krav för berättigande

Kunder måste:

Ha en aktiv betald Azure-prenumeration.

Befinna sig i en region där FastTrack for Azure är tillgängligt. Information om platser finns i vanliga frågor.

Ha ett identifierat projekt som stöds av FastTrack for Azure och som förväntas nå minst $5000 i stegvis tjänstanvändning per månad inom 12 månader med FastTrack for Azure-engagemang.

Lösningar som FastTrack for Azure stöder

Tillgängligt nu:

 • Datacentermigrering
 • Windows Server på Azure
 • SAP på Azure
 • Affärskontinuitet och haveriberedskap
 • Azure Arc
 • Databehandling med höga prestanda
 • Molnbaserade appar
 • DevOps
 • Appmodernisering
 • Internet of Things
 • Linux på Azure
 • Analys i molnskala
 • Smarta appar
 • Intelligenta agenter
 • Azure Virtual Desktop
 • Datamodernisering till Azure
 • Säkerhet och hantering
 • Globalt distribuerade data
 • Azure Marketplace
 • Grunder och styrning

FastTrack for Azure – ISV:er och nystartade företag

Titta på den här videon om FastTrack for Azure – ISV:er och nystartade företag tillhandahåller teknisk vägledning och metodtips som hjälper dig att skapa appar i Azure.

Vanliga frågor om FastTrack for Azure

  • Vad är FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure är ett teknikimplementeringsprogram som hjälper dig att snabbt och effektivt utforma och distribuera molnlösningar. Det omfattar anpassad vägledning från Azure-tekniker i syfte att tillhandahålla beprövad metoder och arkitekturmässig vägledning.

  • Var är FastTrack for Azure tillgängligt?

   FastTrack for Azure är tillgängligt för alla kunder:

   • med en aktiv betald Azure-prenumeration.
   • som bor i en Azure-region som stöds kommersiellt med följande undantag:
    • Inte tillgängligt i Kina (fastlandet).
    • Tillgängligt i Ryssland, Hongkong, Taiwan och Macao med vissa undantag och endast på engelska. Tillgång till åtaganden på lokala språk beror på resurstillgänglighet.
  • Kostar FastTrack for Azure-tjänsterna något?

   Nej, FastTrack for Azure tillhandahålls kostnadsfritt.

  • Vilka juridiska villkor gäller för FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure är “professionella tjänster” som styrs av Villkoren för professionella tjänster. Dessa beskrivs i meddelandeavsnittet i Microsofts produktvillkor och termer som gäller för “Kompletterande professionella tjänster” som du hittar i tillägget för dataskydd av Microsoft-produkter och -tjänster.

  • Hur blir jag kvalificerad för FastTrack for Azure?

   För att kvalificera dig måste du uppfylla följande minimikrav:

   • Befinna sig i en region där FastTrack for Azure är tillgängligt.
   • Ha ett identifierat projekt som stöds av FastTrack for Azure – en definierad arbetsbelastning med avsikten att distribuera – och som förväntas nå minst $5000 i stegvis tjänstanvändning per månad inom 12 månader med FastTrack for Azure-engagemang.
   • Ha en aktiv betald Azure-prenumeration.
   • Ha ett definierat projekt med hjälp av en lösning som FastTrack for Azure stöder, med avsikt att distribuera. Ett definierat projekt har en chefssponsor, kund-/partnerresurser, etablerade framgångsmått och tydliga tidslinjer för projektets början/slut.
  • Vilka krav finns på Azure-projekten inom programmet?

   Ett Azure-projekt består av en eller flera Azure-lösningar – en grupp av Azure-tjänster, program från tredje part och relaterade produkter som gör det enklare att uppfylla vanliga affärsbehov och scenarier som distribueras till produktion. En komplett lista med lösningar som stöds av FastTrack for Azure finns i FastTrack for Azure-uppdateringarna.
  • Hur planerar jag våra Azure-projekt för att uppfylla kvalifikationsvillkoren för FastTrack for Azure?

   Uppskatta månadskostnaden för ditt föreslagna projekt med hjälp av Azure-priskalkylatorn och exempelscenarierna. Exempelscenarierna visar hur du löser specifika affärsutmaningar eller tekniska utmaningar med hjälp av Azure. Varje scenario är baserat på ett riktigt exempel. Du får kostnadsfaktorer som kan användas till uppskattning samt snabb och lättläst vägledning som gör att du kan implementera lösningar snabbare.
  • Är Azure Government-kunder kvalificerade?

   Ja. FastTrack for Azure är tillgängligt för berättigade myndigheter och kommersiella kunder.
  • Hur fungerar nomineringsprocessen?

   Be ditt kontoteam eller din Azure-distributionspartner att nominera dig, eller chatta med någon av våra agenter på den här sidan.
  • Hur länge gäller engagemanget?

   Engagemangets längd varierar med dina behov.

  • Kommer FastTrack for Azure-teknikerna och den programansvariga ut och besöker oss på plats?

   Nej. FastTrack for Azure-teknikerna och programansvariga kommunicerar på distans.
  • Distribuerar Azure-teknikerna vår lösning?

   Nej. FastTrack for Azure är en rådgivningstjänst, och teknikerna erbjuder därför endast vägledning om Azure-lösningar och support för fjärrdistribution.
  • När bör jag bli delaktig i FastTrack for Azure?

   Programmet hjälper dig att skapa och distribuera Azure-lösningar. Det är inte avsett att hjälpa till med att utforma ett projekt. Engagera endast programmet när du har ett specifikt Azure-projekt i åtanke som uppfyller kriterierna.
  • Vad ligger utanför omfånget för FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure kan inte:

   • Arbeta på plats, om inget annat överenskommits genom undantag.
   • Skriva kod eller skript.
   • Distribuera lösningar.
   • Utveckla arkitektoniska slutprodukter.
   • Aktivera Azure-prenumerationer.
   • Få åtkomst till kundprenumerationer.
   • Ta kontroll under engagemangssessioner.
   • Ge vägledning för Microsoft 365.
  • Hur samarbetar FastTrack for Azure-teamet med partner, Microsoft Enterprise Services eller Microsoft Premier Support?

   Om du arbetar med en tredjepartspartner, Microsoft Enterprise Services eller Microsoft Premier Support kommer FastTrack-teamet att samarbeta med dig och den andra parten för att se till att båda har de resurser som krävs för att distribuera Azure-lösningar. Om du inte samarbetar med en partner men vill göra det kan du be FastTrack-teamet att koppla ihop dig med en partner.

  • Vad är det för skillnad mellan FastTrack for Azure och Activate Azure (tidigare FastStart)?

   FastTrack for Azure ger kunderna resurser, verktyg och åtkomst till experter – Azure-tekniker och partner – som hjälper till med distribution av Azure-lösningar till produktion – mer specifikt Azure-projekt som förväntas nå tjänstanvändning på minst $5000 per månad inom 12 månader. Activate är ett fyradagarsengagemang på plats med en Microsoft-tekniker som syftar till att distribuera en första, smidig Azure-arbetsbelastning via aktiviteter för konceptbevis. De som är berättigade för FastTrack behöver vanligtvis fler än ett Activate-engagemang. Ditt kontoteam kan hjälpa dig att avgöra vilket program som är bäst för dig.

  • Var finns det uppdateringar om Azure?

   Prenumerera på Azure-meddelanden och få information om produktuppdateringar och aviseringar.