Microsoft FastTrack för Azure

FastTrack för Azure är nu tillgängligt i USA, Kanada och Australien.

Bygg snabbt och enkelt de lösningar du behöver med direkthjälp från Microsofts experter och samarbetspartners.

I FastTrack för Azure ingår stöd för följande Azure-lösningar:

Det här ingår i ett normalt FastTrack för Azure-engagemang:

Vanliga frågor och svar

 • FastTrack för Azure är för närvarande tillgängligt för utvalda Azure-kunder i USA, Kanada och Australien.

 • FastTrack för Azure är tillgängligt för kunder som uppfyller samtliga av följande krav:

  • belägen i USA, Kanada eller Australien, endast engelska
  • har ett Azure-projekt på minst $60,000 USD per år eller motsvarande i lokal valuta
  • får inte stöd av en ”Microsoft Cloud Solution Architect”
  • behöver installera, konfigurera, bygga och distribuera en av Azure-lösningarna som stöds av FastTrack.
 • Engagemangets längd varierar med dina behov. Med förhandsversionen kan behöriga kunder använda FastTrack-tjänster för en eller flera av nedanstående Azure-lösningar under hela projektet:

  • Utveckling och testning
  • Säkerhetskopiering och arkivering
  • Haveriberedskap
  • Verksamhetsspecifika program (databasmigrering, appmodernisering, appförnyelse)
 • FastTrack för Azure finns för närvarande i förhandsversion. Vår avsikt är att utöka till andra Azure-lösningar framöver. En lösningsöversikt finns i Azure-översikten.

 • FastTrack för Azure ingår som en Azure-tjänsteförmån för utvalda kunder.

 • Här är de olika huvudfaserna under ett vanligt engagemang inom FastTrack för Azure:

  Upptäckt:

  Identifiering av intressenter, validering av integrationskrav och bedömning av arkitekturbehov.

  Grunderna i Azure:

  Planera och installera Azure-plattformen, inklusive integrering med Active Directory, prenumerationshantering, styrning, nätverksanslutningar och annat.

  Lösningshantering:

  Lär dig designprinciper för programvara, att granska arkitekturer för program och lösningar och få vägledning kring distribution från konceptvalidering (PoC) till produktion.

  Kontinuerligt partnerskap:

  Vi kommer att utföra regelbundna kontroller av att distributionen går enligt plan och hjälpa till med eventuella andra behov kring integrering och distribution, antingen hos dig eller din Azure-partner.

  Om du redan samarbetar med en partner kommer FastTrack-teamet att samarbeta med och se till att partnern har de resurser som krävs. Om du inte har någon partner erbjuder vi oss att sätta dig i kontakt med en FastTrack för Azure-partner som kan hjälpa dig med en mängd olika partnertjänster.

 • Här är några av kundens fördelar med ett FastTrack för Azure-engagemang:

  • installation av Azure-plattformen där Azure-lösningar kan skapas
  • kompetens och kunskap om Azure
  • snabbare distribution av Azure-lösningar.
 • Ja. FastTrack för Azure är tillgängligt för utvalda kunder i både det kommersiella Azure-molnet och Microsoft Azure Government-molnet.

 • Kontakta din kontoansvariga om du vill veta mer eller vill bli nominerad för förhandsversionen. Mer information finns på FastTrack.Microsoft.com.

 • FastTrack är ett program som ingår i Azure-projekt för högvolymanvändare, vilket definieras som minst $60,000 per år. Via FastTrack får Azure-kunder tillgång till resurser, verktyg och experter (Microsofts ingenjörer och samarbetspartner) som är till hjälp när du ska distribuera och driftsätta din Azure-lösning. Activate Azure är ett 4-dagarspaket på plats med en Microsoft Services Engineer som syftar till att distribuera en första, smidig Azure-arbetsbelastning via konceptvalidering. Kunder som har FastTrack bör inte behöva Activate Azure. Om du vill ha mer information kring vilket program som är bäst för dig kan du fråga ditt kontoteam.

 • Om du har tillgång till FastTrack för Azure bör du inte behöva Activate Azure. För kunder som inte har tillgång till FastTrack för Azure så kan Activate Azure vara värdefullt när det gäller konceptvalidering kring initiala Azure-arbetsbelastningar.

 • Inom FastTrack för Azure får du arbeta proaktivt med en partner eller MCS för varje konto. Om du redan har en partner eller MCS-relation kommer vi att ha ett ingående samarbete. Om du inte har någon partner för kontot kommer vi att rekommendera partners inom FastTrack för Azure. Vi kommer även erbjuda upp till $15,000 USD att räkna av mot partnerns eller MCS-relationens arbetsbeskrivning som hjälp med distribution av lösningar som stöds av FastTrack.

Bli nominerad

Kontakta din kontoansvariga om du vill veta mer eller om du vill bli nominerad för förhandsversionen.