Hoppa över navigering

FastTrack for Azure

Flytta till Azure effektivt med anpassad vägledning från Azure-tekniker.

Designa och distribuera dina projekt i stor skala – med säkerhet

Läs om hur du får experthjälp med FastTrack for Azure för att påskynda dina molndistributioner och minimera risker på samma gång.

Fördelar med FastTrack for Azure

Samarbeta med Azure-tekniker för att distribuera dina Azure-lösningar.

Få hjälp med att definiera vision, mål och arkitekturbehov – utan extra kostnad.

Använd beprövade metoder, designprinciper och verktyg för att migrera och modernisera dina program.

Läs vad andra FastTrack for Azure-kunder har att säga

"The continuous collaboration we received from Microsoft and the FastTrack for Azure team really helped us achieve our goals."

David Fuchslin, DevSecOps-tekniker, Scandinavian Airlines
Scandinavian Airlines

"The Microsoft Startup program helped us mature beyond our initial phase, and now the FastTrack programs are helping us flourish."

Konrad Perényi, grundare och vd, Solytic
Solytic

"The FastTrack for Azure team helped us refine and define this blueprint to be compliant, but achievable."

Guy Levy, chef för forskning och utveckling, Additiv
Additiv

"Everybody is so heavily invested in the program. Everyone is going the extra mile, and each team member is an expert. It's amazing."

Preston Schlachter, Program Manager, NORAD Tracks Santa
Norad

"By working with the FastTrack for Azure team, we were able to tailor our own analytics development kit. We used that to build a bespoke platform that gives us deeper insights into our network."

Torbjörn Stake, Chief Technology Officer Public Transport, Region Värmland
Värmlandstrafik

Krav för berättigande

Kunder måste:

Ha en aktiv betald Azure-prenumeration.

Finnas i en region där FastTrack for Azure är tillgängligt. Se Var är FastTrack for Azure tillgängligt?

Ha ett identifierat projekt som stöds av FastTrack for Azure och som förväntas nå minst $5000 i stegvis tjänstanvändning per månad inom 12 månader med FastTrack for Azure-engagemang.

Lösningar som stöds med FastTrack for Azure

Exempel på lösningar som stöds:

 • Datacentermigrering
 • Windows Server-migrering
 • SAP-arbetsbelastningsmigrering
 • SQL Server-migrering
 • Affärskontinuitet och haveriberedskap
 • Azure Arc
 • Databehandling med höga prestanda
 • Molnbaserade appar
 • Appinnovation
 • Internet of Things
 • Red Hat Enterprise Linux på Azure Synapse Analytics
 • Azure Virtual Desktop
 • Datamodernisering till Azure
 • Säkerhet
 • Globalt distribuerade data
 • ASP.NET-webbappar
 • AI och maskininlärning
 • Azure VMware Solution
 • Hybrid- och flermolnlösningar med Azure Arc

FastTrack for Azure – ISV:er och nystartade företag

Få teknisk vägledning och metodtips för att skapa appar i Azure med ett anpassat program för ISV:er och startprogram.

Utforska vägledning, program och verktyg

Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Planera och implementera migreringen till molnet med metodtips, dokumentation och verktyg för molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare.

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Ta nästa steg med tillförsikt. Få tillgång till användbara resurser och vägledning från experter i varje steg av molnresan.

Azures center för migrering och modernisering

Få verktyg och vägledning som hjälper dig att flytta, hantera och skydda alla dina arbetsbelastningar.

Azure Migrate

Få tillgång till de Azure-migreringstjänster och verktyg som du behöver för att identifiera, utvärdera och migrera till molnet i ett centralt nav.

Vanliga frågor om FastTrack for Azure

  • Vad är FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure är ett teknikimplementeringsprogram som hjälper dig att snabbt och effektivt utforma och distribuera molnlösningar. Det omfattar anpassad vägledning från Azure-tekniker i syfte att tillhandahålla beprövad metoder och arkitekturmässig vägledning.

  • Var är FastTrack for Azure tillgängligt?

   FastTrack for Azure är tillgängligt för alla kunder:

   • med en aktiv betald Azure-prenumeration.
   • som bor i en Azure-region som stöds kommersiellt med följande undantag:
    • Inte tillgängligt i Kina (fastlandet).
    • Tillgängligt i Ryssland, Hongkong, Taiwan och Macao med vissa undantag och endast på engelska. Tillgång till åtaganden på lokala språk beror på resurstillgänglighet.
  • Kostar FastTrack for Azure-tjänsterna något?

   Nej, FastTrack for Azure tillhandahålls kostnadsfritt.

  • Vilka juridiska villkor gäller för FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure tjänster är professionella tjänster som tillhandahålls kostnadsfritt och regleras av Professionalla tjänster villkoren i Produkten Villkor och "Kompletterande professionella tjänster" i tillägget för dataskydd av Microsoft-produkter och -tjänster.

  • Hur blir jag kvalificerad för FastTrack for Azure?

   För att kvalificera dig måste du uppfylla följande minimikriterier:

   • Finnas i en region där FastTrack for Azure är tillgängligt.
   • Låta ett identifierat projekt stödjas av FastTrack for Azure – en definierad arbetsbelastning som ska distribueras – som förväntas nå minst stegvist $5000 tjänstanvändning per månad inom 12 månader efter FastTrack for Azure-åtagande.
   • Ha en aktiv betald Azure-prenumeration.
   • Ha ett definierat projekt som använder en lösning som FastTrack for Azure stöder, med avsikt att distribuera. Ett definierat projekt har en huvudfinansiär, bekräftade kund-/partnerresurser, etablerade mätvärden för lyckade försök och tydliga tidslinjer för projektets start/slut.
  • Vilka krav finns på Azure-projekten inom programmet?

   Ett Azure-projekt består av en eller flera Azure-lösningar – en grupp av Azure-tjänster, externa program och relaterade produkter som gör det enklare att uppfylla vanliga affärsbehov och scenarier som distribueras till produktion.

  • Hur planerar jag våra Azure-projekt för att uppfylla kvalifikationsvillkoren för FastTrack for Azure?

   Uppskatta månadskostnaden för ditt föreslagna projekt med hjälp av Azure-priskalkylatorn och exempelscenarierna. Exempelscenarierna visar hur du löser specifika affärsutmaningar eller tekniska utmaningar med hjälp av Azure. Varje scenario är baserat på ett riktigt exempel. Du får kostnadsfaktorer som kan användas till uppskattning samt snabb och lättläst vägledning som gör att du kan implementera lösningar snabbare.
  • Är Azure Government-kunder kvalificerade?

   Ja. FastTrack for Azure är tillgängligt för berättigade myndigheter och kommersiella kunder.
  • Hur fungerar nomineringsprocessen?

   Be ditt kontoteam eller din Azure-distributionspartner att nominera dig, eller chatta med någon av våra agenter på den här sidan.
  • Hur länge gäller engagemanget?

   Engagemangets längd varierar med dina behov.

  • Kommer FastTrack for Azure-tekniker och programansvariga ut och besöker oss på plats?

   Nej. FastTrack for Azure-teknikerna och programansvariga kommunicerar på distans.
  • Distribuerar Azure-teknikerna vår lösning?

   Nej. FastTrack for Azure är en rådgivningstjänst, och teknikerna erbjuder därför endast vägledning om Azure-lösningar och support för fjärrdistribution.
  • När bör jag bli delaktig i FastTrack for Azure?

   Programmet hjälper dig att skapa och distribuera Azure-lösningar. Det är inte avsett att hjälpa till med att utforma ett projekt. Engagera endast programmet när du har ett specifikt Azure-projekt i åtanke som uppfyller kvalifikationsvillkoren.
  • Vad ligger utanför omfånget för FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure-tekniker kan inte göra följande:

   • Arbeta på plats, om inget annat överenskommits genom undantag.
   • Skriva kod eller skript.
   • Distribuera lösningar.
   • Utveckla arkitektoniska slutprodukter.
   • Aktivera Azure-prenumerationer.
   • Få åtkomst till kundprenumerationer.
   • Ta kontroll under engagemangssessioner.
   • Ge vägledning för Microsoft 365.
  • Hur samarbetar FastTrack for Azure-teamet med partner, Microsoft Enterprise Services eller Microsoft Premier Support?

   Om du arbetar med en partner, Microsoft Enterprise Services eller Microsoft Premier Support kommer FastTrack-teamet att samarbeta med dig och den andra parten för att se till att båda har de resurser som krävs för att distribuera Azure-lösningar. Om du inte samarbetar med en partner men vill göra det kan du be FastTrack-teamet att koppla ihop dig med en partner.

  • Var finns det uppdateringar om Azure?

   Prenumerera på Azure-meddelanden och få information om produktuppdateringar och aviseringar.

  • Vilka metoder följer FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure använder Cloud Adoption Framework för Azure, en samling av dokumentation, implementeringsvägledning, metodtips och verktyg som tillsammans utgör en beprövad vägledning från Microsoft, utformad för att påskynda din resa mot molnet.
  • Hur ser ett typiskt tjänstuppdrag med FastTrack ut?

   När du använder FastTrack för snabbare distribution av lösningar i Azure ingår följande tre faser i uppdraget: identifiering, lösningshantering och distribution. Om du vill veta hur ett typiskt uppdrag kan se ut för en viss tjänst kan du läsa tjänstnivåbeskrivningen.
  • Jag är intresserad av utbildning och certifiering för Azure. Var hittar jag information?

   FastTrack for Azure tillhandahåller inte utbildning och certifiering för Azure. Men med hjälp av Microsoft Learn för Azure kan du lära dig att skapa och hantera program i molnet, lokalt och på gränsenheter.
  • Var hittar jag dokumentation och resurser för Azure?

   Läs dokumentationen om Azure och ta reda på hur du skapar och hanterar kraftfulla program med hjälp av lösningar, produkter och tjänster från Azure.