Microsoft FastTrack för Azure

FastTrack for Azure är nu tillgängligt i USA, Kanada, Australien, Storbritannien och Västeuropa.

En kundorienterad tjänst som har utformats för att hjälpa dig att skapa önskade lösningar snabbt och säkert.

I förhandsversionen av FastTrack for Azure ingår stöd för följande Azure-lösningar:

Det här ingår i ett normalt FastTrack för Azure-engagemang:

Vanliga frågor och svar

 • FastTrack for Azure är för närvarande tillgängligt för utvalda Azure-kunder i USA, Kanada, Australien, Storbritannien och Västeuropa.

  • Finns i USA, Kanada, Australien, Storbritannien och Västeuropa. Endast engelska.
  • har ett Azure-projekt på minst $60 000 USD per år eller motsvarande i lokal valuta
  • får inte direkt stöd av en Microsoft Cloud Solution Architect.
  • behöver konfigurera, skapa och distribuera någon av de FastTrack-understödda Azure-lösningarna (se översikten för FastTrack for Azure).
 • Engagemangets längd varierar med dina behov. Med hjälp av förhandsversionen kan behöriga kunder använda FastTrack-tjänster för en eller flera av de understödda Azure-lösningarna under hela projektet (se översikten för specifikationer).

 • Ja, FastTrack för Azure ingår i kundberättelsetjänsten för kvalificerade kunder.

 • Här är de olika huvudfaserna under ett vanligt engagemang inom FastTrack för Azure:

  Upptäckt:

  Identifiering av intressenter, validering av integrationskrav och bedömning av arkitekturbehov.

  Grunderna i Azure:

  Planera och installera Azure-plattformen, inklusive integrering med Active Directory, prenumerationshantering, styrning, nätverksanslutningar och annat.

  Lösningshantering:

  Lär dig designprinciper för programvara, att granska arkitekturer för program och lösningar och få vägledning kring distribution från konceptvalidering (PoC) till produktion.

  Kontinuerligt partnerskap:

  Vi kommer att utföra regelbundna kontroller av att distributionen går enligt plan och hjälpa till med eventuella andra behov kring integrering och distribution, antingen hos dig eller din Azure-partner.

  Om du redan samarbetar med en partner kommer FastTrack-teamet att samarbeta med och se till att partnern har de resurser som krävs. Om du inte har någon partner erbjuder vi oss att sätta dig i kontakt med en FastTrack för Azure-partner som kan hjälpa dig med en mängd olika partnertjänster.

 • Här är några av kundens fördelar med ett FastTrack för Azure-engagemang:

  • installation av Azure-plattformen där Azure-lösningar kan skapas
  • kompetens och kunskap om Azure
  • snabbare distribution av Azure-lösningar.
 • Ja. FastTrack för Azure är tillgängligt för utvalda kunder i både det kommersiella Azure-molnet och Microsoft Azure Government-molnet.

 • Kontakta din kontoansvariga om du vill veta mer eller vill bli nominerad för förhandsversionen.

 • FastTrack är ett program som ingår i Azure-projekt för högvolymanvändare, vilket definieras som minst $60 000 per år. Via FastTrack får Azure-kunder tillgång till resurser, verktyg och experter (Microsofts ingenjörer och samarbetspartner) som är till hjälp när du ska distribuera och driftsätta din Azure-lösning. Activate Azure är ett 4-dagarspaket på plats med en Microsoft Services Engineer som syftar till att distribuera en första, smidig Azure-arbetsbelastning via konceptvalidering. Kunder som har FastTrack bör inte behöva Activate Azure. Om du vill ha mer information kring vilket program som är bäst för dig kan du fråga ditt kontoteam.

 • Inom FastTrack for Azure får du arbeta proaktivt med en partner, MCS eller Premier för varje konto. Om kunderna redan har partner- eller MCS-relationer kommer vi att fortsätta vårt nära samarbete med dem inom ramen för kontot. Om kunderna inte har någon partner inom ramen för kontot parar vi ihop dem med godkända FastTrack for Azure-partners. Den här processen kan sägas vara en källa till leads för partners. Vi kommer även att erbjuda upp till $15 000 USD att räkna av mot kostnaden för FastTrack for Azure-partnern eller MCS SOW. Vi gör detta för att hjälpa kunderna med distribution av lösningar som stöds av FastTrack.

 • Vi vill hålla dig informerad när Azure fortsätter att växa – så att vi kan planera inför framtiden tillsammans. I översikten för Azure får du reda på vad som är nytt och vad som är på gång. Berätta vad du tycker genom att lämna feedback och rösta. Du kan även prenumerera på aviseringar så att du alltid vet vad som händer.

Bli nominerad

Kontakta din kontoansvariga om du vill veta mer eller om du vill bli nominerad för förhandsversionen.