Hoppa över navigering

Priser för utveckling/testning i Azure

Rabatterade priser på Azure för din löpande utveckling och testning

För individer För team (Kunder med Enterprise-avtal) För team (alla andra kunder)
Prisalternativ för utveckling/testning Azure-krediter varje månad för Visual Studio-prenumeranter Enterprise – utveckling/testning Betala per användning – utveckling/testning
Antal tillåtna instanser En per Visual Studio-prenumerant Obegränsat Obegränsat
Inklusive månadskredit* $50, $100 eller $150 Ingen Ingen
Betalningsalternativ

Inget kreditkort krävs

Kreditkortsbetalning för överförbrukning (fakturering kan erbjudas)

Debiteras alltid mot Enterprise Agreement

Förbrukar förbetalda Azure-åtagandebelopp om sådana finns

Kreditkortsbetalning (fakturering kan erbjudas)
Debiterad användning Överförbrukning debiteras när månadskrediten har förbrukats All användning debiteras All användning debiteras
Kan köra Windows 10 Virtual Machines
Serviceavtal Endast för Visual Studio Team Services och Application Insights Endast för Visual Studio Team Services och Application Insights Endast för Visual Studio Team Services och Application Insights
Licensvillkor

Begränsat till utveckling/testning

För användning av aktiva Visual Studio-prenumeranter och av slutanvändare som lämnar feedback och utför acceptanstester

Begränsat till utveckling/testning

För användning av aktiva Visual Studio-prenumeranter och av slutanvändare som lämnar feedback och utför acceptanstester

Begränsat till utveckling/testning

För användning av aktiva Visual Studio-prenumeranter och av slutanvändare som lämnar feedback och utför acceptanstester

Prisrabatter för utveckling/testning

Virtuella Windows-datorer Debiteras enligt priserna för virtuella datorer på CentOS/Ubuntu Linux
BizTalk Virtual Machines (Enterprise och Standard) Debiteras enligt priserna för virtuella datorer på CentOS/Ubuntu Linux
SQL Server Virtual Machines (Enterprise, Standard och Web) Debiteras enligt priserna för virtuella datorer på CentOS/Ubuntu Linux
Logic Apps-företagsanslutning 50 % rabatt
App Service-instanser (Basic och Standard) Rabatt som varierar beroende på instansens storlek/typ
Cloud Services-instanser Rabatt som varierar beroende på instansens storlek/typ
HDInsight-instanser Rabatt som varierar beroende på instansens storlek/typ

Läs mer om Visual Studio-prenumerationer.

*Månadskrediter för Visual Studio-prenumeranter ingår inte i vissa tjänster och debiteras alltid som överförbrukning.