Priser för utveckling/testning i Azure

Rabatterade priser på Azure för din löpande utveckling och testning

För individer För team (Kunder med Enterprise-avtal) För team (alla andra kunder)
Prisalternativ för utveckling/testning Azure-krediter varje månad för Visual Studio-prenumeranter Enterprise – utveckling/testning Betala per användning – utveckling/testning
Antal tillåtna instanser En per Visual Studio-prenumerant Obegränsat Obegränsat
Inklusive månadskredit* $50, $100 eller $150 Ingen Ingen
Betalningsalternativ
Inget kreditkort krävs
Kreditkortsbetalning för överförbrukning (fakturering kan erbjudas)
Debiteras alltid mot Enterprise Agreement
Förbrukar förbetalda Azure-åtagandebelopp om sådana finns
Kreditkortsbetalning (fakturering kan erbjudas)
Debiterad användning Överförbrukning debiteras när månadskrediten har förbrukats All användning debiteras All användning debiteras
Kan köra Windows 10 Virtual Machines
Serviceavtal Endast för Azure DevOps och Application Insights Endast för Azure DevOps och Application Insights Endast för Azure DevOps och Application Insights
Licensvillkor
Begränsat till utveckling/testning
För användning av aktiva Visual Studio-prenumeranter och av slutanvändare som lämnar feedback och utför acceptanstester
Begränsat till utveckling/testning
För användning av aktiva Visual Studio-prenumeranter och av slutanvändare som lämnar feedback och utför acceptanstester
Begränsat till utveckling/testning
För användning av aktiva Visual Studio-prenumeranter och av slutanvändare som lämnar feedback och utför acceptanstester

Reservationer för ett ettårigt eller treårigt åtagande för virtuella datorer och Azure SQL Database är tillgängliga i Dev/Test-erbjudandet, vilket ger dig ytterligare besparingar och fler köpkontroller för dina arbetsbelastningar inom utveckling och testning. Läs mer.

Du kan även få åtkomst till tjänsten Windows Virtual Desktop i din Azure DevTest-prenumeration för att förenkla hanteringen av dina virtuella Windows-datorer och enkelt distribuera och skala enkelt dina utvecklings- och testningsmiljöer, allt med särskilda rabatter.

Läs mer om Visual Studio-prenumerationer.

*Månadskrediter för Visual Studio-prenumeranter ingår inte i vissa tjänster och debiteras alltid som överförbrukning.