Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Beprövad vägledning för att påskynda din molnimplementeringsresa

Vad är Cloud Adoption Framework?

Cloud Adoption Framework är beprövad vägledning som utformats för att hjälpa dig skapa och implementera de affärs- och teknikstrategier som gör att din organisation når framgång i molnet. Där får du metodtips, dokumentation och verktyg som molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare behöver för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Med metodtipsen i Cloud Adoption Framework blir det enklare för organisationer att anpassa sina affärs- och teknikstrategier till målen.

Utforska ramverket

Uppnå affärsmålen

Hitta möjligheter för din organisation i molnet och uppnå målen med hjälp av molnteknik.

Förbered organisationen för molnet

Identifiera produktiva och hållbara sätt att hjälpa organisationen att förstå och anamma tekniska ändringar som förbättrar affärsresultatet.

Migrera till molnet och optimera

Migrera dina digitala tillgångar till molnet och optimera dem – och organisationens processer – för utmärkt prestanda med innovativa molnbaserade tekniker.

Resan till att implementera molnet

Det finns ingen enskild implementeringsväg för moln som fungerar för alla organisationer, men de huvudsakliga implementeringsstegen är liknande för alla organisationer och branscher: definiera din strategi, gör en plan, förbered organisationen, implementera molnet och styr och hantera din digitala egendom.

Förstå motiveringar

Förstå molnekonomi och få ekonomiska och tekniska tips som hjälper dig att utveckla en molnstrategi och skapa en affärsstudie.

Identifiera önskade affärsresultat

Fastställ tydliga affärsresultat som är i fas med dina motiveringar. Använd den här mallen för att skapa enighet mellan intressenter och beslutsfattare vad gäller de resultat som ska prioriteras.

Definiera affärsmotiveringen

Definiera ditt affärsfall och skapa en ekonomimodell som beräknar affärspåverkan från din strategi för molnimplementering.

Inventera din digitala egendom

Katalogisera alla arbetsbelastningar, program, datakällor, virtuella datorer och andra IT-tillgångar och utvärdera dem för att hitta det bästa sättet att värdhantera dem i molnet.

Skapa en plan för molnimplementering

Skapa en plan för molnimplementering genom att prioritera arbetsbelastningar utefter deras affärspåverkan och tekniska komplexitet.

Definiera beredskap för färdigheter och support

Skapa och implementera en beredskapsplan för färdigheter för att definiera behov av support, åtgärda aktuella kunskapsluckor och säkerställa att affärs- och IT-personalen är förberedda inför ändringarna och de nya teknikerna.

Förbered din molnmiljö

Lär dig hur du skapar Azure-landningszoner med två möjliga vägar: använd företagsskala eller börja i liten omfattning och expandera.

Hitta de verktyg du behöver för att konfigurera molnmiljön i installationsguiden för Azure.

I varje organisation finns det unika anledningar till att implementera molnet, men här följer två vanliga motiveringar:

Migrering

Det här motivet fokuserar på att flytta befintliga lokala program till molnet baserat på en stegvis process. Det förutsätter att organisationen börjar med en inledande, begränsad distribution av molnmigreringen för att senare expandera och flytta fler arbetsbelastningar allt eftersom du lär dig av det första genomförandet och förbättrar migreringsprocessen.

Innovation

Det här motivet handlar om att modernisera digital egendom för att främja affärs- och produktinnovation. Moderna metoder för distribution, drift och styrning av infrastruktur överbryggar snabbt klyftorna mellan utveckling och drift.

Mät och förbättra styrningen

Hitta luckor i organisationens omvandlingsresa, mät och spåra styrningstillståndet över tid och få rekommendationer om hur du överbryggar klyftor med verktyget för styrningsmätning. Beroende på dina behov kan specifika rekommendationer omfatta följande:

 • Relevant dokumentation för ditt användningsfall.
 • Kunskapskurser och utbildningsvägar på Microsoft Learn.
 • Partnerlösningar.
 • Anpassad vägledning inom Azure-tekniker genom Microsoft FastTrack for Azure.

Dela analysen med din Microsoft-kontorepresentant eller en partner så att du får mer information om styrningslösningar.

Inför styrningsmetoder

Implementera en MVP (Minimally Viable Product) för styrning i syfte att införa styrningsmetoder baserat på molnstyrningsområdena kostnadshantering, säkerhetsbaslinje, resurskonsekvens, identitetsbaslinje och distributionsautomation.

Identifiera affärsrisker och definiera risktolerans

Identifiera affärsrisker och din risktolerans, och minska dessa risker med principer för styrning och efterlevnad. Implementera återkommande styrningsprocesser som övervakar principefterlevnad.

När du använder Cloud Adoption Framework-metoden för hantering klassificeras alla arbetsbelastningar efter allvarlighetsgrad och affärsvärde, enligt mått via konsekvensanalys, vilket beräknar det förlustvärde som är kopplat till prestandaförsämring eller verksamhetsavbrott. Denna konkreta intäktspåverkan gör att molndriftsteam kan arbeta med affärsteamet och skapa välhanterade molnmiljöer – med processer och verktyg för drift och hantering av motståndskraftiga lösningar.

Följande är en del av den viktiga implementeringen:

Övervakning

 • Aktivera datainsamling.
 • Identifiera driftsbaslinjen.
 • Generera aviseringar.
 • Mät servicemått och generera serviceavtal.

Administration

 • Identifiera kritiska åtgärder för affärsåtgärder.
 • Mappa åtgärder till tjänster.
 • Analysera tjänsters beroenden.
 • Skapa högnivåvyer för tjänstinstrumentpaneler.

Elasticitet

 • Skapa en motståndskraftig plattform.
 • Balansera dina investeringar i motståndskraft för att uppnå rätt skyddsnivå.
 • Återställ efter fel med minimal avbrottstid och minimal dataförlust.
 • Utveckla till en plattform med hög tillgänglighet.

Vägledning och verktyg som hjälper dig att komma igång

Bygg din molnmiljö med Azure-landningszoner

Hantera distributions- och driftbehoven i din molnportfölj genom skalbara, modulära implementeringsalternativ för att bygga upp din molnmiljö.

Företagsskala

En arkitekturmetod och referensimplementering som hjälper dig att effektivt konstruera och operationalisera Azure-landningszoner i stor skala.

Börja i företagsskala

Starta i liten skala innan du expanderar

Börja med att implementera en mindre landningszon. När implementeringen växer lägger du till styrnings-, drift- och hanteringsmoduler i landningszonerna.

Starta i liten skala och expandera

Håll din molnresa på rätt spår med utvärderingar

Upptäck verktyg och anpassade rekommendationer som hjälper dig att utforska molnimplementering, definiera en strategi och ta bort blockerande faktorer.

Navigera snabbt till relevant innehåll i Cloud Adoption Framework

Identifiera dina behov vad gäller molnimplementering med en utvärdering i det här spårningsverktyget för molnresa – och få rekommendationer för din unika molnresa.

Spåra molnresan

Utvärdera din migreringsberedskap

Använd verktyget för utvärdering av och beredskap för strategisk migrering (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool – SMART) för att förstå organisationens beredskap inför att implementera en molnmigreringslösning i stor skala.

Förbered dig för migreringen

Definiera styrningsbaslinjen

Använd den här utvärderingen för att hitta brister i organisationens aktuella styrningstillstånd. Få en anpassad prestandarapport och utvald vägledning om hur du kommer igång.

Upprätta prestandamåttet för styrning

Utvärdera dina arbetsbelastningar med bästa praxis

Använd Microsoft Azure Well-Architected Framework för att undersöka dina arbetsbelastningar avseende tillförlitlighet, kostnadsoptimering, prestandaeffektivitet, säkerhet och driftsprestanda.

Utvärdera din arbetsbelastningsarkitektur

Partner är en viktig del av din resa för molnimplementering

Hitta en partner som hjälper dig i varje steg i molninförandeprocessen.

Dokumentation och resurser

Microsoft Learn

Utöka medarbetarnas molnkunskap med utbildnings vägar.

FastTrack for Azure

Få hjälp från Microsoft-tekniker.

Azure Migration Center

Påbörja din resa för molnmigrering.

Azure Migration Program

Få hjälp med att migrera dina arbetsbelastningar till molnet.

Molnekonomi

Se viktiga ekonomiska och tekniska råd för molnmigrering från Azure-exporter och rekommendationer från stora organisationer.

Snabbstartscenter för Azure

Få stegvis vägledning om hur du migrerar program samt konfigurerar och hanterar din molnmiljö.

Vanliga frågor och svar om Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

 • Även om molnet inte är nytt skapar Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure nya affärshanterings- och teknikmöjligheter. Cloud Adoption Framework innehåller verktyg och vägledning för att inte endast implementera molntekniker, utan även affärs-, person- och processändringar, för att införa Azure med förtroende och kontroll. Eftersom ramverket baseras på bästa praxis och framgångsrika erfarenheter från kunder och partner uppdateras det regelbundet.

 • Cloud Adoption Framework är tillgängligt globalt.
 • Eftersom molnimplementering är ett företagsomfattande beslut är Cloud Adoption Framework utformat för IT-administratörer, molnarkitekter och affärsbeslutsfattare hos organisationer.
 • Det finns ingen enskild resa för molnimplementering som gäller för alla, utan varje organisation definierar sin egen process. Det finns dock flera gemensamma steg under dessa resor, och Cloud Adoption Framework omfattar dessa på ett modulärt sätt. Därmed kan du börja oavsett var du befinner dig på just din resa. Gör Cloud Journey Tracker-utvärderingen för att identifiera din organisations resa för molnimplementering eller hitta en partner som hjälper dig att komma igång.

 • Med utvärderingarna kan du snabbt ta fram den metod för molnimplementering som passar din organisation bäst. De ger rekommendationer baserat på dina behov, och alla i organisationen kan läsa dem när som helst. Utöver att ta reda på dina behov vad gäller molnimplementering hjälper dessa utvärderingar dig att definiera dina mål för styrning och utvärdera arbetsbelastningar.

Påskynda din resa till att implementera molnet

Kom igång