Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Beprövad vägledning från Microsoft som påskyndar din resa mot molnimplementering

Vad är Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure?

Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure är beprövad vägledning som utformats för att hjälpa dig skapa och implementera de affärs- och teknikstrategier som gör att din organisation når framgång i molnet. Där får du metodtips, dokumentation och verktyg som molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare behöver för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Med metodtipsen i Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure blir det enklare för organisationer att anpassa sina affärs- och teknikstrategier till målen.

Uppnå affärsmålen

Identify opportunities for your organization in the cloud and realize your objectives using cloud technology.

Förbered organisationen för molnet

Identify productive and sustainable ways to help your organization understand and embrace technology changes that will improve business outcomes.

Migrera till molnet och optimera

Migrera dina digitala tillgångar till molnet och optimera dem – och organisationens processer – för utmärkt prestanda med innovativa molnbaserade tekniker.

Resan till att implementera molnet

Det finns ingen enskild implementeringsväg för moln som fungerar för alla organisationer, men de huvudsakliga implementeringsstegen är liknande för alla organisationer och branscher: definiera din strategi, gör en plan, förbered organisationen och implementera molnet.

definiera din strategi, gör en plan, förbered organisationen och implementera molnet.

Förstå motiveringar

Det finns många motiveringar för molnimplementering, och det är viktigt att förstå dem så att du kan utveckla en effektiv strategi för molnimplementering.

Identifiera önskade affärsresultat

Fastställ tydliga affärsresultat som är i fas med dina motiveringar. Använd den här mallen för att skapa enighet mellan intressenter och beslutsfattare vad gäller de resultat som ska prioriteras.

Definiera affärsmotiveringen

Definiera ditt affärsfall och skapa en ekonomimodell som beräknar affärspåverkan från din strategi för molnimplementering.

Inventera din digitala egendom

Katalogisera alla arbetsbelastningar, program, datakällor, virtuella datorer och andra IT-tillgångar och utvärdera dem för att hitta det bästa sättet att värdhantera dem i molnet.

Skapa en plan för molnimplementering

Create your cloud adoption plan by prioritizing your workloads based on their business impact and technical complexity.

Definiera beredskap för färdigheter och support

Skapa och implementera en beredskapsplan för färdigheter för att definiera behov av support, åtgärda aktuella kunskapsluckor och säkerställa att affärs- och IT-personalen är förberedda inför ändringarna och de nya teknikerna.

Förbered din molnmiljö

Set up a landing zone in the cloud for your new Azure workloads.

Use the cloud adoption framework migration blueprint to quickly set up a cloud environment.

I varje organisation finns det unika anledningar till att implementera molnet, men här följer två vanliga motiveringar:

Migrering

Migreringsmotiveringen fokuserar på att flytta befintliga lokala program till molnet baserat på en inkrementell process där det förutsätts att din organisation börjar med ett första migreringsarbete med ett begränsat omfång. Det här arbetet utökas senare till att flytta fler arbetsbelastningar allt eftersom du lär dig från det inledande projektet och förbättrar migreringsprocesserna.

Innovation

Den här motiveringen handlar om att modernisera digital egendom för att främja affärs- och produktinnovation. Moderna metoder för distribution, drift och styrning av infrastruktur överbryggar snabbt klyftorna mellan utveckling och drift.

Benchmark and improve your governance

Identify gaps in your organization’s transformation journey, benchmark and track your governance state over time, and get recommendations for solving gaps with the governance benchmark tool. Depending on your needs, specific recommendations may include:

 • Relevant documentation for your use case.
 • Skill building courses and learning paths on Microsoft Learn.
 • Partner solutions.
 • Customized guidance from Azure engineering through Microsoft FastTrack for Azure.

Share the analysis with your Microsoft account representative or a partner to learn more about governance solutions.

Establish governance practices

Implement a governance MVP (minimally viable product) to establish initial governance practices based on the cloud governance disciplines of cost management, security baseline, resource consistency, identity baseline, and deployment automation.

Identify business risks and define risk tolerances

Identify business risks and your risk tolerance, and mitigate those risks with governance and compliance policies. Execute recurring governance processes to monitor policy adherence.

With the methodology for management, all workloads are classified by criticality and business value, measured through an impact analysis, which calculates the lost value associated with performance degradation or business interruptions. Using that tangible revenue impact, cloud operations teams work with business team to establish well-managed cloud environments—with processes and tools to operate and manage resilient solutions.

Some of the key implementation include the following:

Management

 • Identify critical operations for business operations.
 • Map operations to services.
 • Analyze services dependencies.
 • Create high-level views for service dashboards.

Monitoring

 • Enable data collection.
 • Identify operations baseline.
 • Generate alerts.
 • Measure service metrics and generate SLAs.

Resiliency

 • Enable a resilient platform.
 • Balance your resiliency investment for the right level of protection.
 • Recover from failures with minimal downtime and minimum data loss.
 • Evolve to a highly available platform.

Tools to help you get started

Discover relevant tools and personalized recommendations to help you explore cloud adoption, define your strategy, and remove your blockers.

Navigate quickly to relevant content in the Cloud Adoption Framework

Identify your cloud adoption needs with an assessment in this cloud journey tracker tool—and find recommendations for your unique cloud journey.

Define your governance baseline

Use this assessment to help you identify gaps in your organization’s current state of governance. Get a personalized benchmark report and curated guidance on how to get started.

Evaluate workloads against resiliency best practices

Mitigate concerns by evaluating workloads across the five pillars of resiliency, scalability, DevOps, security, and cost.

Partners are a critical part of your cloud adoption journey

Find a partner to help you get started—wherever you are in the cloud adoption process.

Dokumentation och resurser

Microsoft Learn

Utöka medarbetarnas molnkunskap med utbildnings vägar.

Läs mer

FastTrack for Azure

Få hjälp från Microsoft-tekniker.

Kom igång

Azure Migration Center

Påbörja din resa för molnmigrering.

Kom igång

Azure Migration Program

Få hjälp med att migrera dina arbetsbelastningar till molnet.

Läs mer

Läs mer

Explore documentation on the Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure.

Läs mer

Azure Quickstart Center

Get step-by-step guidance on how to migrate applications and how to set up and manage your cloud environment.

Kom igång

FAQ about Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure

 • Yes, the Cloud Adoption Framework is available to any user at no cost
 • Get started with cloud journey tools or find a partner to help you.
 • Yes, there is a free Cloud Adoption Framework course module, available on Microsoft Learn.
 • Yes, the tools are free to use and are accessible to everyone.
 • Start by using the Governance Benchmark tool to help you access your current state of governance against where you would like to be. Learn where you should prioritize your efforts and find a clear path forward, using the gap analysis provided with this tool.

Accelerate your cloud adoption journey

Kom igång