Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Beprövad vägledning för att påskynda din molnimplementeringsresa

Vad är Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure?

Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure är beprövad vägledning som utformats för att hjälpa dig skapa och implementera de affärs- och teknikstrategier som gör att din organisation når framgång i molnet. Där får du metodtips, dokumentation och verktyg som molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare behöver för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Med metodtipsen i Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure blir det enklare för organisationer att anpassa sina affärs- och teknikstrategier till målen.

Utforska ramverket

Uppnå affärsmålen

Hitta möjligheter för din organisation i molnet och uppnå målen med hjälp av molnteknik.

Förbered organisationen för molnet

Identifiera produktiva och hållbara sätt att hjälpa organisationen att förstå och anamma tekniska ändringar som förbättrar affärsresultatet.

Migrera till molnet och optimera

Migrera dina digitala tillgångar till molnet och optimera dem – och organisationens processer – för utmärkt prestanda med innovativa molnbaserade tekniker.

Resan till att implementera molnet

Det finns ingen enskild implementeringsväg för moln som fungerar för alla organisationer, men de huvudsakliga implementeringsstegen är liknande för alla organisationer och branscher: definiera din strategi, gör en plan, förbered organisationen och implementera molnet.

definiera din strategi, gör en plan, förbered organisationen och implementera molnet.

Förstå motiveringar

Det finns många motiveringar för molnimplementering, och det är viktigt att förstå dem så att du kan utveckla en effektiv strategi för molnimplementering.

Identifiera önskade affärsresultat

Fastställ tydliga affärsresultat som är i fas med dina motiveringar. Använd den här mallen för att skapa enighet mellan intressenter och beslutsfattare vad gäller de resultat som ska prioriteras.

Definiera affärsmotiveringen

Definiera ditt affärsfall och skapa en ekonomimodell som beräknar affärspåverkan från din strategi för molnimplementering.

Inventera din digitala egendom

Katalogisera alla arbetsbelastningar, program, datakällor, virtuella datorer och andra IT-tillgångar och utvärdera dem för att hitta det bästa sättet att värdhantera dem i molnet.

Skapa en plan för molnimplementering

Skapa en plan för molnimplementering genom att prioritera arbetsbelastningar utefter deras affärspåverkan och tekniska komplexitet.

Definiera beredskap för färdigheter och support

Skapa och implementera en beredskapsplan för färdigheter för att definiera behov av support, åtgärda aktuella kunskapsluckor och säkerställa att affärs- och IT-personalen är förberedda inför ändringarna och de nya teknikerna.

Förbered din molnmiljö

Upprätta en landningszon i molnet för dina nya Azure-arbetsbelastningar.

Använd Cloud Adoption Framework-migreringsskissen för att snabbt konfigurera en molnmiljö.

I varje organisation finns det unika anledningar till att implementera molnet, men här följer två vanliga motiveringar:

Migrering

Migreringsmotiveringen fokuserar på att flytta befintliga lokala program till molnet baserat på en inkrementell process där det förutsätts att din organisation börjar med ett första migreringsarbete med ett begränsat omfång. Det här arbetet utökas senare till att flytta fler arbetsbelastningar allt eftersom du lär dig från det inledande projektet och förbättrar migreringsprocesserna.

Innovation

Den här motiveringen handlar om att modernisera digital egendom för att främja affärs- och produktinnovation. Moderna metoder för distribution, drift och styrning av infrastruktur överbryggar snabbt klyftorna mellan utveckling och drift.

Mät och förbättra styrningen

Hitta luckor i organisationens omvandlingsresa, mät och spåra styrningstillståndet över tid och få rekommendationer om hur du överbryggar klyftor med verktyget för styrningsmätning. Beroende på dina behov kan specifika rekommendationer omfatta följande:

 • Relevant dokumentation för ditt användningsfall.
 • Kunskapskurser och utbildningsvägar på Microsoft Learn.
 • Partnerlösningar.
 • Anpassad vägledning från Azure-tekniker genom Microsoft FastTrack for Azure.

Dela analysen med din Microsoft-kontorepresentant eller en partner så att du får mer information om styrningslösningar.

Inför styrningsmetoder

Implementera en MVP (Minimally Viable Product) för styrning i syfte att införa styrningsmetoder baserat på molnstyrningsområdena kostnadshantering, säkerhetsbaslinje, resurskonsekvens, identitetsbaslinje och distributionsautomation.

Identifiera affärsrisker och definiera risktolerans

Identifiera affärsrisker och din risktolerans, och minska dessa risker med principer för styrning och efterlevnad. Kör regelbundna styrningsprocesser som övervakar principefterlevnad.

Med metoden för hantering klassificeras alla arbetsbelastningar utefter allvarlighetsgrad och affärsvärde, enligt mått via konsekvensanalys, vilket beräknar det förlustvärde som är kopplat till prestandaförsämring eller verksamhetsavbrott. Denna konkreta intäktspåverkan gör att molndriftsteam kan arbeta med affärsteamet och skapa välhanterade molnmiljöer – med processer och verktyg för drift och hantering av motståndskraftiga lösningar.

Följande är en del av den viktiga implementeringen:

Hantering

 • Identifiera kritiska åtgärder för affärsåtgärder.
 • Mappa åtgärder till tjänster.
 • Analysera tjänsters beroenden.
 • Skapa högnivåvyer för tjänstinstrumentpaneler.

Övervakning

 • Aktivera datainsamling.
 • Identifiera driftsbaslinjen.
 • Generera aviseringar.
 • Mät servicemått och generera serviceavtal.

Elasticitet

 • Skapa en motståndskraftig plattform.
 • Balansera dina investeringar i motståndskraft för att uppnå rätt skyddsnivå.
 • Återställ efter fel med minimal avbrottstid och minimal dataförlust.
 • Utveckla till en plattform med hög tillgänglighet.

Verktyg som hjälper dig att komma igång

Upptäck relevanta verktyg och anpassade rekommendationer som hjälper dig att utforska molnimplementering, definiera en strategi och ta bort blockerande faktorer.

Navigera snabbt till relevant innehåll i Cloud Adoption Framework

Identifiera dina behov vad gäller molnimplementering med en utvärdering i det här spårningsverktyget för molnresa – och få rekommendationer för din unika molnresa.

Upptäck var du befinner dig på molnresan

Utvärdera din migreringsberedskap

Använd verktyget för utvärdering av och beredskap för strategisk migrering (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool – SMART) för att förstå organisationens beredskap inför en migrering i stor skala.

Förbered dig för migreringen

Definiera styrningsbaslinjen

Använd den här utvärderingen för att hitta brister i organisationens aktuella styrningstillstånd. Få en anpassad prestandarapport och utvald vägledning om hur du kommer igång.

Upprätta prestandamåttet för styrning

Utvärdera arbetsbelastningar utefter bästa praxis för motståndskraft

Åtgärda potentiella problem genom att utvärdera arbetsbelastningar med avseende på de fem grundpelarna motståndskraft, skalbarhet, DevOps, säkerhet och kostnad.

Genomför granskningen av Azure-arkitekturen

Partner är en viktig del av din resa för molnimplementering

Hitta en partner som hjälper dig att komma igång – oavsett var du befinner dig i processen för molnimplementering.

Dokumentation och resurser

Microsoft Learn

Utöka medarbetarnas molnkunskap med utbildnings vägar.

FastTrack for Azure

Få hjälp från Microsoft-tekniker.

Azure Migration Center

Påbörja din resa för molnmigrering.

Azure Migration Program

Få hjälp med att migrera dina arbetsbelastningar till molnet.

Utforska ramverket

Läs dokumentation om Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure.

Snabbstartscenter för Azure

Få stegvis vägledning om hur du migrerar program samt konfigurerar och hanterar din molnmiljö.

Vanliga frågor och svar om Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

 • Även om molnet inte är nytt skapas där nya möjligheter till verksamhetsstyrning och teknisk utveckling. Cloud Adoption Framework innehåller verktyg och vägledning för implementering av molntekniker och även företags-, personal- och processändringar, så att du kan införa Azure med tillförlitlighet och kontroll. Eftersom ramverket baseras på bästa praxis och framgångsrika erfarenheter från kunder och partner uppdateras det regelbundet.

 • Cloud Adoption Framework är tillgängligt globalt.
 • Eftersom molnimplementering är ett företagsomfattande beslut gynnas såväl IT-administratörer som molnarkitekter och affärsbeslutsfattare hos organisationer i alla storlekar av Cloud Adoption Framework.
 • Det finns ingen enskild resa för molnimplementering som gäller för alla, utan varje organisation definierar sin egen process. Det finns dock flera gemensamma steg under dessa resor, och Cloud Adoption Framework omfattar dessa på ett modulärt sätt. Därmed kan du börja oavsett var du befinner dig på just din resa. Gör Cloud Journey Tracker-utvärderingen för att identifiera din organisations resa för molnimplementering eller hitta en partner som hjälper dig att komma igång.

 • Med utvärderingarna kan du snabbt ta fram den metod för molnimplementering som passar din organisation bäst. De ger rekommendationer baserat på dina behov, och alla i organisationen kan läsa dem när som helst. Utöver att ta reda på dina behov vad gäller molnimplementering hjälper våra utvärderingar dig att definiera dina mål för styrning och utvärdera arbetsbelastningar.

Påskynda din resa till att implementera molnet

Kom igång