Linux på Azure

Kör program på ditt sätt och hantera arbetsbelastningar säkert och smidigt med din favoritdistribution av Linux på Azure.

Red Hat
SUSE
Ubuntu
CentOS
Debian
Oracle Linux

En ursprunglig Linux-upplevelse för varje arbetsbelastning

Azure stöder vanliga Linux-distributioner som Red Hat, SUSE, Ubuntu, CentOS, Debian, Oracle Linux och CoreOS. Skapa egna virtuella Linux-datorer, distribuera och kör containrar i Kubernetes eller välj bland hundratals förkonfigurerade avbildningar på Azure Marketplace. För distributioner som för närvarande inte finns på Marketplace kan du ladda upp det Linux-operativsystem du föredrar genom att följa de här riktlinjerna.

Visa alla godkända Linux-distributioner på Azure

Visste du detta? Linux på Azure är den snabbast växande plattformen på Azure

Bästa molnet för Linux

Använda samma Linux-verktyg och kommandon som du är van vid.

Branschledande säkerhet

Använd inbyggda kontroller för hantering av identitet, nätverk, data och säkerhet.

Styrning och hantering

Skapa helt styrda miljöer snabbt och enkelt.

Unika hybridalternativ

Bygg ett enhetligt hybridmoln som ger funktioner med höga prestanda.

Trygga innovationer

 • Undvik långa ledtider för förberedelse av Linux-miljö.
 • Lägg mindre tid på administrativa uppgifter med intuitiv Linux-miljö och programhanteringsverktyg.
 • Utför felsökningar med integrerad teknisk support och en tillgänglig seriekonsol för både virtuella datorer och skaluppsättningar med virtuella datorer.
 • Skapa helt styrda miljöer på ett smidigt sätt med Azure Blueprints.
 • Ta kontroll över skyddet av dina immateriella rättigheter och digitala tillgångar med det branschledande programmet Azure IP Advantage.

Få branschledande säkerhet för dina arbetsbelastningar och immateriella rättigheter

 • Kör dina Linux-arbetsbelastningar på Azures säkerhetsinriktade molnplattform: Microsoft investerar en miljard USD varje år på molnsäkerhet och har mer än 3 500 anställda säkerhetsexperter.
 • Skydda dina Linux-arbetsbelastningar i molnet med inbyggda kontroller för hantering av identitet, nätverk, data och säkerhet.
 • Upptäck hot, få omedelbar insikt i säkerhetstillstånd och efterlevnad och följ rekommendationer för att svara på hot och förbättra din totala säkerhet med Azure Security Center.
 • Förenkla säkerhetsåtgärder och få snabbare svarstid mot hot med Azure Sentinel, en AI- och molnbaserad SIEM-tjänst (säkerhetsinformation och händelsehantering).
 • Skydda dig mot identitetshot i dina Linux- och Windows-arbetsbelastningar med rollbaserad åtkomstkontroll och Azure Active Directory.

Styr och hantera din Linux-miljö eller arbetsbelastningar med omfattande inbyggda tjänster

 • Få en balans mellan efterlevnad och affärsrörlighet med styrningsverktyg som Azure Policy och Azure Blueprints.
 • Hantera molnutgifterna på ett transparent och exakt sätt med Azure Cost Management.
 • Få ett enklare dataskydd och skydda företaget mot utpressningstrojaner och mänskliga fel med Azure Backup.
 • Minimera nedtiden och säkerställ affärskontinuiteten med Azure Site Recovery under planerade och oplanerade driftstopp.
 • Få fullständig insikt i appar, infrastruktur och nätverk med Azure Monitor.

Få det bästa av båda världar med branschledande hybridalternativ

 • Skapa ett enhetligt hybridmoln genom att integrera din lokala miljö och molnmiljö med Azure Stack.
 • Använd containrar för dina Red Hat-hybridarbetsbelastningar med Azure Red Hat OpenShift.
 • Anslut dina molntjänster och lokala tjänster med Open Service Broker API.
 • Förbättra upp- och nedladdningshastigheten på nätverksgränsen för HPC-hybridarbetsbelastningar på nätverksgränsen med inbyggd höghastighetslagring från Avere vFXT för Azure.
 • Få högt dataflöde och kort svarstid för alla godkända Linux-distributioner med klassledande InfiniBand-nätverk.

Lär dig mer om Linux på Azure

Berätta lite om dig själv, så blir du kontaktad av en Azure Support-specialist som hjälper dig att svara på dina frågor.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om lösningar för företag och organisationer samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande