Přeskočit navigaci

Azure Stack

Vytváření a provoz hybridních aplikací napříč datacentry, hraničními zařízeními, vzdálenými kancelářemi a cloudem

Řešení Azure Stack

Rozšiřte služby a možnosti Azure do libovolného prostředí, od datacenter a hraničních zařízení až po vzdálené kanceláře, s využitím služby Azure Stack. Konzistentně vytvářejte, nasazujte a provozujte hybridní a hraniční výpočetní aplikace napříč vaším ekosystémem IT s flexibilními možnostmi pro různorodé úlohy.

Cloudově spravované zařízení

Azure Stack Edge

Spouštění výpočetních úloh na hraničních zařízeních

Získejte rychlé přehledy svých úloh Internetu věcí (IoT) a AI s využitím zařízení spravovaného Azure a výpočetních prostředků a strojového učení s hardwarovou akcelerací na hraničních zařízeních.

Možnosti využití služby Azure Stack Edge:

  • Strojové učení na hraničních zařízeních
  • Hraniční řešení a řešení IoT
  • Přenos dat přes síť z hraničních zařízení do cloudu
Hyperkonvergovaná infrastruktura

HCI služby Azure Stack

Modernizace datacentra

Aktualizujte hostitele virtualizace s využitím hybridního a heperkonvergovaného řešení integrovaného s Azure.

Možnosti využití Azure Stack HCI:

  • Škálovatelná virtualizace a úložiště
  • Modernizace místní architektury
  • Vzdálené pobočky
  • Vysoce výkonné úlohy
Integrovaný systém nativní pro cloud

Azure Stack Hub

Využití cloudových služeb v místním prostředí

Spusťte svůj vlastní privátní autonomní připojený nebo odpojený cloud s aplikacemi nativními pro cloud s využitím konzistentních služeb Azure v místním prostředí.

Možnosti využití služby Azure Stack Hub:

  • Propojené a odpojené scénáře
  • Modernizace aplikací

Podívejte se, co znamená „umění možného“ pro vaše podnikání

Azure Stack je portfolio produktů, které rozšiřují služby a možnosti Azure do libovolného prostředí, od datacenter a hraničních zařízení až po vzdálené kanceláře. Sestavujte a nasazujte výpočetní aplikace pro hybridní a hraniční prostředí a provozujte je konzistentně napříč hranicemi umístění. Podívejte se, jak vám Azure Stack poskytuje flexibilitu pro řešení různých úloh.

Azure Stack pro různé obory

Zrychlení inovací a zabezpečení zákaznických dat

Pomocí hybridní cloudové strategie na Azure Stacku snižte nevyužité kapitálové výdaje, získejte přístup k kapacitě na vyžádání a rozšíříte svůj geografický dosah.

Splnění zákonných požadavků a požadavků na suverenitu dat

Zjednodušte dodržování oborových, vládních a podnikových předpisů díky provozu cloudových aplikací v místním prostředí a pomozte tak zajistit zabezpečení dat, aplikací a identit.

Modernizace finančních aplikací

Zvyšte efektivitu důležitých podnikových aplikací, pomozte zmírnit rizika, přijímejte lepší obchodní rozhodnutí a přizpůsobte zákaznická prostředí pomocí služeb Azure, kontejnerů, prostředí bez serveru a mikroslužeb.

Zrychlení migrace do cloudu

Zjednodušte svůj přechod na cloud a spouštějte cloudové aplikace v místním prostředí pomocí nástrojů pro migraci Azure, zdrojů informací, programů a školení.

Zlepšení služeb pro občany a splnění požadavků na ochranu osobních údajů

Efektivně poskytujte skvělé služby pro občany tím, že urychlíte inovace a splníte požadavky na ochranu osobních údajů.

Aktualizace a rozšíření zastaralých aplikací

Rozšiřte zastaralé aplikace do cloudu, abyste mohli využít rozšířené zabezpečení, škálovatelnost a flexibilitu, a zvyšte výkon místních aplikací, které ještě nejsou připravené na cloud.

Zlepšení služeb pro občany

Zajistěte praktické, prediktivní a efektivní služby pro občany díky zvýšení výkonu místních aplikací a databází.

Splnění požadavků na dodržování předpisů

Zajistěte dodržování konkrétních požadavků na dodržování předpisů pro data a požadavků vyplývajících ze zákonů a zásad s využitím společné sady nástrojů pro vytváření a správu dat a aplikací.

Sestavování, nasazování a spouštění inteligentních aplikací kdekoli

Konzistentně spouštějte nejrůznější úlohy a rozšiřujte možnosti Azure téměř kdekoli, včetně datových center, hraničních zařízení a vzdálených pracovišť.

Přenos cloudu do výrobní haly

Zjednodušte svůj provoz a zvyšte efektivitu tím, že spustíte služby Azure na hraničních zařízení od výrobní haly, přes cloud po místní prostředí, aniž byste se museli připojovat k internetu.

Okamžité získávání užitečných informací

Pomozte zajistit kontrolu kvality a zabránit škodám na produktech monitorováním vad v reálném čase přímo na výrobní lince s využitím inteligentních funkcí, zabezpečení, škálování a výkonu Azure.

Snížení nákladů na výrobní aplikace

Snižte náklady na vývoj inteligentních výrobních aplikací a přesun obrovských objemů průmyslových dat do cloudu. Také můžete snížit síťový provoz zpracováním dat přímo ve výrobní hale.

Urychlení maloobchodních inovací v obchodě i online

Rozšířením možností Azure do prostředí podle vašeho výběru transformujte maloobchodní prodej tak, že maximalizujete dostupnost v regálech a omezíte krádeže.

Vytvoření nezapomenutého prostředí

Zvyšte spokojenost zákazníků s využitím inteligentních dat, která vám umožní zefektivnit chod vašeho podniku. Získejte podrobnější přehledy o návštěvnosti, době setrvání a propagovaných umístěních ve vašich kamenných obchodech.

Maximalizace dostupnosti na skladě

Monitorujte zásoby pomocí kamer a dalších zařízení v obchodech a zajistěte upozorňování vedoucích obchodů na rychle ubývající položky před tím, než dojde k vyčerpání zásob.

Omezení krádeží v obchodě

Omezte ztráty zásob a další krádeže v obchodě s využitím užitečných informací a přehledů ohledně krádeží, výměny cedulek, podvodů při vracení a anulování.

Zlepšení výsledků pro pacienty a zdravotních prostředí

Urychlete inovace ve zdravotnictví, překonejte problémy latence a rychlosti zpracování a vylepšuje ochranu zdravotních informací uložených místně.

Zlepšení analýz a správy záznamů

Snižte latenci a rychlosti zpracování a záznamy agreguje, zpracovávejte a ukládejte lokálně. A zapojte možnosti analýzy a umělé inteligence v reálném čase do oborů, jako je patologie, zpracování obrazových dat, výzkum nebo genomika.

Modernizace zastaralých systémů

Propojte zdravotnická zařízení a zdravotnické aplikace se zdravotnickými informačními sítěmi. Agregujte důležitá data na jednotlivých zařízeních a pomozte chránit pacienty před selháním přístrojů díky minimalizaci zpoždění dat.

Aktualizace klinických prostředí

Zkraťte dobu čekání na pohotovosti, zvyšte výkon operačních sálů, zlepšete využití lůžek a odstraňte kritické body toku pacientů přechodem ze zastaralých infrastruktur a IT prostředí na cloud.

Podívejte se, jak zákazníci využívají Azure Stack

"When we needed capacity, we pushed our workloads into the cloud. I didn't worry about waiting months for hardware. I knew I had capacity."

Rajeev Siddappa, viceprezident pro infrastrukturu, Molina Healthcare
Molina

"With Azure Stack and Azure, we have the flexibility to adapt to change, no matter where change comes from."

Dag Jørgensen, ředitel informačních technologií, KPMG Norway
KPMG

"We clearly needed a hybrid solution, but we wanted to use the same tool set, administration, and training for both platforms. Only Microsoft checked all the boxes. That's why we chose Azure Stack HCI solutions."

Christopher Rivers, ředitel informačních technologií, Canadian Museum for Human Rights
Kanadské muzeum lidských práv

"We empower decision makers with knowledge so they don't have to wrestle with technology and can just get on with saving lives, opening up roads, and addressing other urgent needs."

John Leipper, ředitel pro produktové strategie, Haivision
Haivision

"There was simply no other company that had the capability and the infrastructure to meet our comprehensive data, analytics, and security needs than Microsoft."

Scott Rechler, předseda a generální ředitel, RXR Realty
RXR

Materiály a dokumentace k Azure Stacku

Webinář k portfoliu Azure Stacku

Podívejte se na tento webinář, kde se dozvíte, jak portfolio Azure Stacku pomáhá konzistentně vytvářet, nasazovat a provozovat hybridní a hraniční výpočetní aplikace napříč hranicemi umístění a nabízí řešení požadavků různorodých úloh.

Další informace

Elektronická kniha Cloud kdekoli

Přečtěte si tuto elektronickou knihu a seznamte se s konkrétními příležitosti pro implementaci hybridní cloudové infrastruktury ve vaší organizaci.

Přečtěte si elektronickou knihu Cloud kdekoli

Hybridní grafika Azure

Podívejte se, jak Azure poskytuje flexibilitu napříč hybridními, multicloudovými a hraničními prostředími.

Další informace

Blog k Azure Stacku

Buďte v kontaktu s komunitou a poslechněte si od našich technických týmů novinky v technické komunitě.

Přečtěte si blog k Azure Stacku

Další informace o službě Azure Stack

Azure Stack Hub

Integrovaný systém nativní pro cloud

HCI služby Azure Stack

Hyperkonvergovaná infrastruktura

Azure Stack Edge

Cloudově spravované zařízení