Uppdateringsarkiv

Produkter

  Månatliga uppdateringar för april 2019

  29 apr

  PowerShell-stöd i Azure Functions

  Med förhandsversionen av PowerShell-stöd i Azure Functions är det nu möjligt att automatisera användningsuppgifter och dra nytta av den inbyggda Azure-integreringen för att modernisera leveransen och hanteringen av tjänster.

  • Azure Functions
  • Features
  • Services
  26 apr

  Azure Kubernetes Service: Kubernetes 1.9 – meddelande om slut på produktlivscykeln

  Den 24 april 2019 släppte AKS allmänt tillgänglig support för Kubernetes 1.13. Enligt vår policy för versioner med support betyder det att Kubernetes 1.9-supporten upphör.

  • Open Source
  • Services
  25 apr

  .NET for Apache Spark™ är nu tillgängligt

  Apache Spark är nu tillgängligt för ekosystemet av .NET-utvecklare med .NET for Apache Spark.

  • Azure Databricks
  • Open Source
  • Services
  24 apr

  Managed MLflow och Managed Delta Lake i Azure Databricks är nu tillgängliga

  Managed MLflow är nu allmänt tillgängligt i Azure Databricks och använder Azure Machine Learning för att spåra hela ML-livscykeln.

  • Azure Databricks
  • Open Source
  • Services
  23 apr

  Offentlig förhandsversion: Microsoft lägger till fullständigt IPv6-stöd för virtuella Azure-nätverk

  Via IPv4-/IPv6-anslutning med dual stack kan du föra in ditt privata IPv6-utrymme i Azure och ansluta över IPv6 i virtuella nätverk.

  • Virtual Network
  • Services
  22 apr

  Namnändringar för Virtual WAN-skalningsenhet

  Den 1 juni 2019 ändras mätarnamnen för Virtual WAN-skalningsenhet.

  • Virtuellt WAN
  • Services
  22 apr

  Ändringar av resurs-GUID för Event Hubs Dedicated-kapacitetsenhet

  Den 1 juni 2019 ändras mätar-ID för Azure Event Hubs Dedicated.

  • Services
  22 apr

  Påverkan på resurs-GUID och namn för Service Bus för US Government

  Den 1 juni 2019 ändras mätar-ID och mätarnamn för Service Bus.

  • Services
  22 apr

  Namnändring av Service Bus-standardbasenhet

  Den 1 juni 2019 ändras måttenheten för resurs-GUID för Tyskland för Service Bus-standardbasenheten.

  • Service Bus
  • Services
  22 apr

  General Availability: New Azure Monitor alerts experience available in Azure Government

  New Azure Monitor alerts experience is now available in Azure Government.

  • Azure Monitor
  • Aviseringar
  • Management
  • Services
  22 apr

  General Availability: Azure Monitor for containers is now available in Azure China

  Azure Monitor for containers is now general available in Azure China.

  • Azure Monitor
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Management
  • Regions & Datacenters
  • Services
  19 apr

  Prissättning för reserverad kapacitet för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängligt

  Från och med i dag kan du använda Azure SQL Data Warehouse med prissättning för reserverad kapacitet för att reservera beräkningskraft för befintliga och framtida kluster. Det här alternativet innebär en besparing för dig på upp till 65 % cDWU-kapacitet.

  • SQL Data Warehouse
  • Pricing & Offerings
  • Services
  19 apr

  Uppdatering för Azure API Management 19 april

  Läs om den senaste regelbundna uppdateringen för Azure API Management.

  • API Management
  • Features
  • Services
  18 apr

  Azure Traffic Manager upphör att automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter för Azure Cloud Services den 1 maj 2019

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  För närvarande kan Azure Traffic Manager automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter när motsvarande molntjänst startas, stoppas eller tas bort. Detta alternativ tas ur bruk den 1 maj 2019, och du måste manuellt aktivera, inaktivera och ta bort profilslutpunkterna i Traffic Manager när du startar, stoppar eller tar bort en molntjänst. Du fortsätter debiteras för slutpunkterna om de inte inaktiveras eller tas bort manuellt.

  • Traffic Manager
  • Cloud Services
  • Retirements
  • Services
  18 apr

  Allmän tillgänglighet: Azure DNS i regioner i Kina

  Azure DNS är nu allmänt tillgängligt i Azure Kina-regioner.

  • Azure DNS
  • Regions & Datacenters
  • Services
  18 apr

  Allmän tillgänglighet: Application Insights är nu tillgängligt i Asien, östra och USA, östra 2

  Azure Application Insights är nu tillgängligt i Asien, östra och USA, östra 2.

  • Azure Monitor
  • Application Insights
  • Regions & Datacenters
  • Services
  17 apr

  Azure Front Door Service är nu tillgängligt

  Azure Front Door Service är nu allmänt tillgängligt och har nu fullständigt stöd med ett serviceavtal på 99,99 procent.

  • Azure Front Door
  • Services
  17 apr

  Brandvägg för webbaserade program för Azure Front Door finns i förhandsversion

  Med brandvägg för webbaserade program (i förhandsversion) kan du definiera säkerhetsprinciper som tillåter, blockerar eller klassificerar begränsad åtkomst till dina webbprogram via Front Door.

  • Azure Front Door
  • Services
  17 apr

  ExpressRoute Global Reach är nu tillgängligt

  Med Azure ExpressRoute Global Reach kan kunder ansluta till sina lokala nätverk via ExpressRoute-tjänsten i Microsofts globala nätverk.

  • ExpressRoute
  • Services
  17 apr

  ExpressRoute Direct är nu tillgängligt

  Med ExpressRoute Direct kan du använda funktionerna i ExpressRoute och ansluta direkt till det globala Microsoft-stamnätet på 100 Gbit/s.

  • ExpressRoute
  • Services

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region