Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för april 2019

29 apr

PowerShell-stöd i Azure Functions

FÖRHANDSVERSION

Med förhandsversionen av PowerShell-stöd i Azure Functions är det nu möjligt att automatisera användningsuppgifter och dra nytta av den inbyggda Azure-integreringen för att modernisera leveransen och hanteringen av tjänster.

 • Azure Functions
 • Features
 • Services
26 apr

Azure Kubernetes Service: Kubernetes 1.9 – meddelande om slut på produktlivscykeln

TILLGÄNGLIGT NU

Den 24 april 2019 släppte AKS allmänt tillgänglig support för Kubernetes 1.13. Enligt vår policy för versioner med support betyder det att Kubernetes 1.9-supporten upphör.

 • Open Source
 • Services
25 apr

.NET for Apache Spark™ is now available

TILLGÄNGLIGT NU

Apache Spark is now accessible to the .NET developer ecosystem with .NET for Apache Spark.

 • Azure Databricks
 • Open Source
 • Services
24 apr

Managed MLflow och Managed Delta Lake i Azure Databricks är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Managed MLflow är nu allmänt tillgängligt i Azure Databricks och använder Azure Machine Learning för att spåra hela ML-livscykeln.

 • Azure Databricks
 • Open Source
 • Services
23 apr

Offentlig förhandsversion: Microsoft lägger till fullständigt IPv6-stöd för virtuella Azure-nätverk

FÖRHANDSVERSION

Via IPv4-/IPv6-anslutning med dual stack kan du föra in ditt privata IPv6-utrymme i Azure och ansluta över IPv6 i virtuella nätverk.

 • Virtual Network
 • Services
22 apr

Namnändringar för Virtual WAN-skalningsenhet

Den 1 juni 2019 ändras mätarnamnen för Virtual WAN-skalningsenhet.

 • Virtuellt WAN
 • Services
22 apr

Ändringar av resurs-GUID för Event Hubs Dedicated-kapacitetsenhet

Den 1 juni 2019 ändras mätar-ID för Azure Event Hubs Dedicated.

 • Services
22 apr

Påverkan på resurs-GUID och namn för Service Bus för US Government

Den 1 juni 2019 ändras mätar-ID och mätarnamn för Service Bus.

 • Services
22 apr

Namnändring av Service Bus-standardbasenhet

Den 1 juni 2019 ändras måttenheten för resurs-GUID för Tyskland för Service Bus-standardbasenheten.

 • Service Bus
 • Services
22 apr

General Availability: New Azure Monitor alerts experience available in Azure Government

TILLGÄNGLIGT NU

New Azure Monitor alerts experience is now available in Azure Government.

 • Azure Monitor
 • Aviseringar
 • Management
 • Services
22 apr

General Availability: Azure Monitor for containers is now available in Azure China

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Monitor for containers is now general available in Azure China.

 • Azure Monitor
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Management
 • Regions & Datacenters
 • Services
19 apr

Prissättning för reserverad kapacitet för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Från och med i dag kan du använda Azure SQL Data Warehouse med prissättning för reserverad kapacitet för att reservera beräkningskraft för befintliga och framtida kluster. Det här alternativet innebär en besparing för dig på upp till 65 % cDWU-kapacitet.

 • SQL Data Warehouse
 • Pricing & Offerings
 • Services
19 apr

Uppdatering för Azure API Management 19 april

Läs om den senaste regelbundna uppdateringen för Azure API Management.

 • API Management
 • Features
 • Services
18 apr

Azure Traffic Manager upphör att automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter för Azure Cloud Services den 1 maj 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Måldatum för indragning: maj 01, 2019

För närvarande kan Azure Traffic Manager automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter när motsvarande molntjänst startas, stoppas eller tas bort. Detta alternativ tas ur bruk den 1 maj 2019, och du måste manuellt aktivera, inaktivera och ta bort profilslutpunkterna i Traffic Manager när du startar, stoppar eller tar bort en molntjänst. Du fortsätter debiteras för slutpunkterna om de inte inaktiveras eller tas bort manuellt.

 • Traffic Manager
 • Cloud Services
 • Retirements
 • Services
18 apr

Allmän tillgänglighet: Azure DNS i regioner i Kina

TILLGÄNGLIGT NU

Azure DNS är nu allmänt tillgängligt i Azure Kina-regioner.

 • Azure DNS
 • Regions & Datacenters
 • Services
18 apr

Allmän tillgänglighet: Application Insights är nu tillgängligt i Asien, östra och USA, östra 2

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Application Insights är nu tillgängligt i Asien, östra och USA, östra 2.

 • Azure Monitor
 • Application Insights
 • Regions & Datacenters
 • Services
17 apr

Azure Front Door Service är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Front Door Service är nu allmänt tillgängligt och har nu fullständigt stöd med ett serviceavtal på 99,99 procent.

 • Azure Front Door
 • Services
17 apr

ExpressRoute Global Reach är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure ExpressRoute Global Reach kan kunder ansluta till sina lokala nätverk via ExpressRoute-tjänsten i Microsofts globala nätverk.

 • Azure ExpressRoute
 • Services
17 apr

ExpressRoute Direct är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Med ExpressRoute Direct kan du använda funktionerna i ExpressRoute och ansluta direkt till det globala Microsoft-stamnätet på 100 Gbit/s.

 • Azure ExpressRoute
 • Services
17 apr

Nya funktioner och nätverksutökning för Azure Content Delivery Network

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Content Delivery Network har lagt till nya funktioner för säkerhet och användbarhet samt ytterligare kapacitet.

 • Services

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region