Allmän tillgänglighet: Application Insights är nu tillgängligt i Asien, östra och USA, östra 2

Inlägg på den 18 april 2019

Azure Application Insights är nu tillgängligt i Asien, östra och USA, östra 2. Samlade data kan nu lagras lokalt i dessa ytterligare regioner.

Du kan se den fullständiga listan över tillgängliga regioner på produktwebbsidan.

Azure Application Insights är en del av Azure Monitor. Det samlar in telemetri från olika källor och använder frågespråket från Azure Data Explorer för att hämta och analysera data.

Läs mer om Azure Monitor och Application Insights i dokumentationen.

 

Related feedback