Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Traffic Manager upphör att automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter för Azure Cloud Services den 1 maj 2019

Publiceringsdatum: 18 april, 2019

För närvarande kan Azure Traffic Manager automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter när motsvarande molntjänst startas, stoppas eller tas bort. Detta alternativ tas ur bruk den 1 maj 2019, och du måste manuellt aktivera, inaktivera och ta bort profilslutpunkterna i Traffic Manager när du startar, stoppar eller tar bort en molntjänst. Du fortsätter debiteras för slutpunkterna om de inte inaktiveras eller tas bort manuellt.

Den här ändringen påverkar inga andra funktioner i Azure Traffic Manager. Azure Traffic Manager fortsätter söka av Azure Cloud Services-slutpunkterna och styra trafiken beroende på slutpunkternas hälsostatus precis som tidigare. Förutom de ändringar som beskrivs ovan kan du fortsätta använda Azure Traffic Manager med Azure Cloud Services som vanligt. 

Den här ändringen påverkar enbart profilslutpunkter av typen ”Azure-slutpunkt” när målresurstypen är ”molntjänst”. Övriga slutpunktstyper fortsätter att fungera som vanligt. Här är ett exempel på en slutpunkt som påverkas (visas i Traffic Manager):

Rekommenderad åtgärd

Ingen omedelbar åtgärd krävs. Om du stoppar eller tar bort en molntjänst permanent efter den 1 maj 2019 måste du se till att inaktivera eller ta bort motsvarande slutpunkter i dina Traffic Manager-profiler. Du måste inaktivera eller ta bort slutpunkterna manuellt. Annars fortsätter du debiteras för oanvända slutpunkter efter att du har stoppat eller tagit bort en molntjänst. Observera att om du inte agerar enligt denna rekommendation uppstår inget avbrott i dina molntjänster. Distributionen av trafik till dina molntjänstslutpunkter påverkas inte heller.

Läs mer om Azure-slutpunkter och hantering av slutpunkter i Traffic Manager. Som bästa praxis kan du överväga att konfigurera aviseringar för status för dina slutpunkter i Traffic Manager.

  • Traffic Manager
  • Cloud Services
  • Services
  • Retirements

Tillhörande produkter