Hoppa över navigering

SharePoint på Azure

Är du inte redo för SharePoint Online ännu? Inga problem. Placera dina SharePoint-grupper i Azure, skalanpassa snabbt utifrån behov och spara in på infrastrukturkostnader. Oavsett om det gäller utveckling, testning, mellanlagring, produktion eller haveriberedskap, så är Azure det perfekta hemmet för dina SharePoint-arbetsbelastningar.

telenor

"Testing a big new deployment like this is essential to success, but development and testing can take up a lot of time and it normally requires that we buy many extra servers that, once testing is concluded, we don’t really need anymore. And that costs us considerable money and other resources. That’s why Microsoft Azure was such a good solution for us."

Andreas Högberg, Director, Telenor
Använd Azure som värd för SharePoint-grupper.

Distribuera SharePoint snabbt och skalanpassa efter behov

Kom igång med infrastrukturren för dina SharePoint-servrar på några minuter. Konfigurera utvecklings- eller testningsgrupper, eller skala ut dina SharePoint-produktionsdistributioner genom att direkt lägga till fler resurser. Förenkla distributionen och konfigurationen med färdiga bilder och mallar som baseras på beprövade och testade konfigurationer, och minska den tid det tar att distribuera komplexa SharePoint-grupper från dagar till minuter.

Petrobras
"By using Azure, we were able to launch our new extranet in six weeks versus waiting up to eight months for new servers to arrive. This helped us better deliver information to our gas stations and investors."

Mariela Manzanares, Manager of Infrastructure Support

Hantera dina SharePoint-webbplatskostnader på ett effektivt sätt

Azure-alternativen att betala per användning eller per minut hjälper dig att spara pengar. För utveckling och testning kan du utnyttja Azure-fördelarna för Visual Studio-prenumeranter och på så vis sänka programlicenskostnaderna. När du testar kan du lägga till ytterligare servrar efter behov under kortare tidsperioder och ta bort dem när du är klar. Genom att bara använda de resurser du behöver, och inte mer, sparar du pengar.

Bahrain Olympic Committee
"The cheapest traditional hosting service we saw still would have required us to invest three times more than Azure in terms of servers, just for the initial setup, Azure gives us the most functionality at the lowest cost."

Nawaf Abdulrahman, IT Manager

Med Azure betalar du per användning för SharePoint.
Flytta virtuella Azure-datorer mellan olika platser.

Flytta omkring dina virtuella datorer smidigt och utan problem

En virtuell dator i Azure som kör Windows eller SQL Server skiljer sig inte från en server som körs lokalt. Du kan lätt flytta virtuella datorer mellan lokala fysiska servrar, servrar hos dina providrar och Azure. Med denna mobilitet kan du snabbt och enkelt replikera dina SharePoint-miljöer för utveckling och testning eller sekundära produktionswebbplatser i Azure. Och du kan självklart flytta tillbaka dem lokalt när så behövs.

nttx.select
"With its hybrid-cloud software, Microsoft has made it very easy for our customers to stop thinking in terms of on-premises or off-premises and to just think in terms of the solution they need."

Philip Moss, Chief Executive Officer and Chief Technology Officer

Kör Microsoft-programmen där de körs bäst

Välj det moln som skapades av samma företag som skapade SharePoint och SQL Server. Dessa program har testats i praktiken och visat sig fungera väl med Azure. Använd dina befintliga licenser med licensmobilitet och Azure Hybrid-förmånen och få förstaklassupport för Azure, SharePoint och SQL Server. Om du kör SharePoint på Azure så innebär det en garanti för att din lösning finns i samma moln som kör Office 365 och Microsoft Dynamics CRM Online, vilket gör det lättare för dig att integrera med dessa program.

K2
"By running K2 in Microsoft Azure, we can be very close to the datacenters running these other Microsoft cloud products so that we can deliver the best possible network performance and the lowest possible latency between application components."

Dave Marcus, Senior Vice President of Partners and Alliances

Det är enkelt att köra SharePoint i Azure.

Lösningsarkitekturer

SharePoint-servergrupp med hög tillgänglighet för intranätarbetsbelastningar

인트라넷 워크로드를 위한 고가용성 SharePoint 팜Azure의 단계별 솔루션 아키텍처 템플릿을 사용하여 인트라넷 기능을 위한 고가용성 SharePoint 팜을 배포하는 방법을 알아봅니다.12345678991011
 1. Översikt
 2. Flow

Den här lösningen ger en distribution av SharePoint med hög tillgänglighet med hjälp av en lastbalanserad Azure Active Directory (Azure AD), SQL-instans med hög tillgänglighet som alltid är på och SharePoint-resurser med hög tillgänglighet. Den tillgodoser kravet på att leverera intranätfunktioner med hög tillgänglighet med hjälp av de senaste och främsta plattformarna som stöds.

 1. 1 Skapa en resursgrupp för lagring, nätverk och virtuell dator, samt andra beroende element.
 2. 2 Skapa ett virtuellt nätverk som kan vara värd för de virtuella datorerna och lastbalanserarna för distributionen. Se till att nätverket har lämpliga nätverkssäkerhetsgrupper implementerade för att skydda nätverkstrafikflödet.
 3. 3 Skapa de lagringskonton som ska vara värd för de virtuella hårddiskarna (VHD) för datoravbildningarna.
 4. 4 Skapa Active Directory-installationen med en ny virtuell dator eller Azure AD Domain Services. Om du använder Azure AD Domain Services kan det vara bra att synkronisera identiteter till Azure AD med Azure AD Connect.
 5. 5 Skapa ett Windows-redundanskluster och installera en version av SQL Server som stöds på en virtuell Azure-dator (VM) eller distribuera betala per användning-instanser av SQL Server.
 6. 6 Distribuera SharePoint till flera virtuella Azure-datorer eller använd utvärderingsavbildningar från galleriet som redan har SharePoint Server installerat.
 7. 7 Skapa SharePoint-servergruppen.
 8. 8 Konfigurera en extern Azure-lastbalanserare för att dirigera inkommande HTTPS-trafik till SharePoint-servern.
 9. 9 Använd Express Route eller VPN Gateway för hanteringsåtkomst till resursgruppen.
 10. 10 Lokala användare kan komma åt SharePoint-webbplatserna via Internet, Express Route eller VPN Gateway.
 11. 11 Externa användare kan beviljas åtkomst efter behov till SharePoint-webbplatserna för testning.

SharePoint-servergrupp för utvecklingstestning

개발 테스트용 SharePoint 팜Azure의 단계별 순서도에 따라 개발 테스트 환경으로 사용할 SharePoint 팜 배포 방법을 알아봅니다.12345678991011
 1. Översikt
 2. Flow

Den här lösningen tillhandahåller en småskalig distribution av SharePoint med en enstaka Azure Active Directory (Azure AD), SQL och SharePoint-resurser. Den tillhandahåller möjligheten att leverera Agile-utvecklingsarkitektur till team inom företaget med de senaste och främsta plattformarna som stöds.

 1. 1 Skapa en resursgrupp för lagring, nätverk och virtuell dator samt andra beroende element.
 2. 2 Skapa ett virtuellt nätverk som kan vara värd för distributionens virtuella datorer och lastbalanserare. Se till att nätverket har lämpliga nätverkssäkerhetsgrupper implementerade för att skydda nätverkstrafikflödet.
 3. 3 Skapa de lagringskonton som ska vara värd för de virtuella hårddiskarna (VHD) för de virtuella datorerna.
 4. 4 Skapa Active Directory-installationen med en ny virtuell dator eller Azure AD Domain Services. Om du använder Azure AD kan det vara bra att synkronisera identiteter till Azure AD med Azure AD Connect.
 5. 5 Installera en version av SQL Server som stöds på en virtuell Azure-dator (VM) eller distribuera en betala per användning-instans av SQL Server.
 6. 6 Distribuera SharePoint till en virtuell Azure-dator eller använd en utvärderingsavbildning från galleriet där SharePoint redan är installerat.
 7. 7 Skapa SharePoint-servergruppen.
 8. 8 Konfigurera en extern Azure-lastbalanserare för att dirigera inkommande HTTPS-trafik till SharePoint-servern.
 9. 9 Använd Express Route eller VPN Gateway för hanteringsåtkomst till resursgruppen.
 10. 10 Lokala användare kan komma åt SharePoint-webbplatserna via Internet, Express Route eller VPN Gateway.
 11. 11 Externa användare kan beviljas åtkomst till SharePoint-webbplatserna efter behov för testning.

SharePoint-hybridservergrupp med Office 365

하이브리드 SharePoint 팜 및 Office 365SharePoint를 배포하고 Office 365와 하리브리드 워크로드를 공유하여 고가용성 인트라넷 기능을 배포합니다. 단계별 지침에 따라 이 솔루션을 설정합니다.