Hoppa över navigering

Azure – industriell IoT

Skapa öppna, driftskompatibla IoT-lösningar som skyddar och moderniserar industriella system för Industry 4.0-tjänster

Snabba upp resan till Industry 4.0

Hitta eller ta fram IoT-lösningar som för ihop nya eller äldre maskiner och för samman leverantörer, kunder och utspridd personal i ett globalt ekosystem. Industriell IoT i Azure bygger på principen om att nya lösningar och data måste vara kompatibla med branschstandarder och motverka låsning till specifika leverantörer. Uppnå resultat i stor skala med snabbare identifiering av tillgångar, förstklassig global support och lång erfarenhet som garanterar skydd från minsta komponent till molnet.

Behåll kontrollen över din lösning, anslut befintlig utrustning och förbered implementeringen av nya tillgångar eller framtida teknik. Bygg lösningar för industriell IoT som är kompatibla med industriella enheter och system genom OPC UA-standarder. Kontextualisera data med kraftfulla visualiseringar med hjälp av hanterade plattformstjänster i Azure, programvara med öppen källkod och öppna industriella datamodeller i gränsnätverket och i molnet.

Skydda dina till gångar med inbyggd säkerhet som proaktivt identifierar och stoppar hot innan de inträffar. Använd Azure Sphere, Azure Defender och mikrotjänsten OPC Vault i Azure IoT för att förenkla implementeringen och underhållet av industriella tillgångar, så att det blir enklare att hantera komplexa anslutningar och certifikat.

Få teknisk hjälp, råd och support för att utveckla och leverera lösningar inom industriell IoT baserat på de expertkunskaper som världens främsta tillverkare kräver. Azures partnerlösningar genomgår rigorös och oberoende teknisk verifiering för att säkerställa att de uppfyller Microsofts specifikationer. Partnerlösningarna stöder alla typer av tillverkningsgränssnitt för industriell IoT som fungerar med Azure IoT-plattformar. Hitta rätt app för dina affärsbehov med AppSource.

Maximera dina fabriks- och utrustningsinvesteringar med långsiktig support. Med Azure har du enhetliga och förutsägbara riktlinjer för tillgängligheten av support under hela produktlivslängden så att du kan planera och genomföra din digitala omvandling. Öppna standarder, det öppna ekosystemet med partner och ett åtagande om öppen källkod förlänger livscykeln för utrustning och skapar en långsiktig skalbar arkitektur för innovativa affärsmodeller.

Omvandla data till insikter med en konsekvent och omfattande upplevelse från molnet till nätverksgränsen. Azures AI- och maskininlärningsfunktioner bygger på en uppsättning principer om konsekvent programutveckling, holistisk säkerhet, enhetliga identiteter och förenklad enhetshantering tillsammans med en robust portfölj och ett stabilt ekosystem för den intelligenta nätverksgränsen. För samman data, AI och maskininlärning för att effektivisera processer med vår gränsoptimerade datamotor med inbyggd AI, tidsserier och analys.

Öka utrustningens tillförlitlighet med preskriptivt underhåll

Identifiera potentiella problem innan de uppstår med hjälp av en lösning för preskriptivt underhåll som skapats uteslutande från Azure IoT-produkter. I den här demonstrationen ser du hur det går till att analysera strömmade data från sensorer och enheter, samla in data över tid och tillämpa maskininlärning för att förutse och förhindra utrustningsfel och dyr avbrottstid.

Instrumentpanel

KPI-sammanfattning

Aviseringar och varningar

Tillgångsinformation

Aviseringslösning

Steg 1 av 3

Fjärrövervakning i realtid

Operatörerna kan se plats och hälsostatus i realtid för hela infrastrukturen på instrumentpanelen.

Steg 2 av 3

Visa tillgångars plats och status

Att förstå tillgångarnas hälsa är avgörande eftersom alla incidenter som medför förlorad tid kan bli mycket kostsamma vad gäller produktionsvolymer och leverantörskontrakt.

Steg 3 av 3

Ha koll på fjärrplatser

Statusen för anläggningar som tidigare kanske besöktes för rutinunderhåll var sjätte månad kan nu spåras i realtid.

Steg 1 av 2

Spåra verksamhetsmått i realtid

Viktiga plats- och produktionsdata samlas upp för att sammanfatta viktiga KPI:er och spåra dem gentemot mål och tröskelvärden under en hel dag eller produktionsperiod. Få resultat i realtid från tillgångar som traditionellt kanske inte övervakas under dagar, veckor eller månader i sträck.

Steg 2 av 2

Integrera enkelt med befintliga system

Realtidssensordata kan kombineras med information från andra externa källor, eller t.o.m. från andra företagssystem som CRM- eller ERP-tjänster.

Steg 1 av 3

Aviseringar och varningar i realtid

Aviseringar eskaleras i realtid så att de ska fånga operatörens uppmärksamhet. Data på detaljnivå kan snabbt utlösa åtgärder genom den anpassade portalen eller avstängning av maskiner genom kommandon som skickas från instrumentpanelen.

Steg 2 av 3

Förutsäg fel innan de inträffar

Observera att vissa aviseringar är förutsagda. Underhåll kan göras i förväg innan ett fel inträffar, om informationen pekar på en situation eller trend som förutsägelsemodellen identifierat som problematisk.

Steg 3 av 3

Lösa problem innan de eskalerar

Operatören kan välja det kritiska felet med högsta prioritet som inte redan håller på att lösas eller övervakas.

Steg 1 av 3

Analysera datafeeds i realtid

Instrumentpanelen matar in data i realtid. På den här nivån kan faktiska produktionsprestanda och hälsostatus för en enskild tillgång övervakas.

Steg 2 av 3

Ge beslutsfattare underlag för att vidta åtgärder

Med hjälp av dessa data kan beslutsfattarna planera för schemalagt (eller ej schemalagt) arbete, organisera underhållsfönster eller förutsäga produktionsresultat från tillgångar som kan finnas på andra anläggningar.

Steg 3 av 3

Genomför underhåll innan en tillgång fallerar

I det här exemplet föreligger en kritisk varning angående en fläkt. Den kommer att sluta fungera inom några dagar, vilket kommer att medföra att tillgången stängs av. Detta ligger väl inom den normala livslängden för den här delen. Operatören kan välja den specifika delen och vidta åtgärder.

Steg 1 av 5

Vidtag åtgärder och lös problemet

Aviseringsinformationen på instrumentpanelen förser operatören med specifik information om delen och det identifierade problemet. Denna omfattar serienummer, reservdelsnummer och även lagersaldo och lagerplats för reservdelar.

Steg 2 av 5

Analysera påverkan på verksamheten

Förutsägelsen säger att luftfilterfläkten kommer att upphöra att fungera innan nästa schemalagda rutinunderhåll. Detta kommer att resultera i förlorad tid eftersom tillgången måste stängas av.

Steg 3 av 5

Analysera data i realtid

Realtidsdata matas in från enheterna oh visas på portalen. Operatören kan övervaka den faktiska datafeeden i realtid och verifiera att aviseringarna och den tillhandahållna informationen är korrekta. Aviseringens tröskelvärde visas också, så att användaren lätt kan se spårningen i relation till normal användning.

Steg 4 av 5

Skapa tjänstbiljetter

Operatören kan skapa en biljett så att underhållspersonalen kan ersätta delen så att tillgången hålls i drift. Det finns även information och data som kan användas som underlag för verksamhetsanalys och eventuella ändringar i driften baserade på resultatet.

Steg 5 av 5

Skapa tjänstbiljetter

Operatören kan skapa en biljett så att underhållspersonalen kan ersätta delen så att tillgången hålls i drift. Det finns även information och data som kan användas som underlag för verksamhetsanalys och eventuella ändringar i driften baserade på resultatet.

Utforska Azures lösningar och arkitekturer för industriell IoT

Genomför en banbrytande digital omvandling genom att bygga operativ verksamhet kring en digital kärna som integrerar system och hela leveranskedjan.

Tillståndsövervakning

Övervakar nyckelparametrar i din utrustning för att identifiera avvikelser och förhindra oväntade fel och produktionsstörningar.

Predictive Maintenance

Diagnostiserar utrustningsstatus och prestanda, förutsäger potentiella fel och underhållsbehov och använder mixad verklighet och digitala dubbla tvillingar för att förbättra tjänster i realtid.

Läs mer om OPC-tjänster för industriell IoT i Azure

OPC Twin

OPC Twin tillhandahåller identifiering, registrering och fjärrstyrning av industriella enheter via REST-API:er. OPC Twin kräver inget SDK för OPC Unified Architecture (UA), är programmeringsspråksoberoende och kan ingå i ett serverlöst arbetsflöde.

OPC Vault

OPC Vault är en mikrotjänst som konfigurerar, registrerar och hanterar certifikatlivscykeln för en OPC UA-server och klientprogram i molnet.

OPC Publisher

OPC Publisher är en referensimplementering som visar hur du ansluter till befintliga OPC UA-servrar och publicerar JSON-kodade telemetridata till Azure IoT Hub från OPC UA-servrar i OPC UA Pub/Sub-format med en JSON-nyttolast.

Läs mer om Azure IoT-produkter och -tjänster

Microsoft Defender för IoT

En heltäckande, anpassningsbar säkerhetslösning som kan identifiera och förebygga hot i IoT-arbetsbelastningar

Azure IoT Edge

Utöka molnintelligensen och molnanalyser genom att flytta arbetsbelastningar från molnet till gränsnätverket

Azure IoT Central

Utveckla lösningar snabbare och effektivisera och minska kostnaderna för IoT-hantering och -utveckling

Azure Percept

Påskynda intelligens för gränsenheter från kisel till tjänst

Azure IoT Hub

Hanterad tjänst för dubbelriktad kommunikation mellan IoT-enheter och Azure

Azure Sphere

Omfattande säkerhetslösning med maskinvara, operativsystem och molnkomponenter

Azure Digital Twins

Nästa generations IoT-lösningar som modellerar den verkliga världen

Azure Stream Analytics

Serverlös realtidsanalys från molnet till gränsen

Få senaste nytt om industriell IoT i Azure och Industry 4.0-resurser

IoT på arbetet – videoserie

Vad Attabotics CEO/CTO vill att du ska känna till

Scott Gravelle, CEO/CTO på Attabotics, pratar om robotbygge, om fantasins gränser och om vad han önskar att han hade vetat innan han satte igång med en heltäckande IoT-implementering.

Vad Stanley, Black & Deckers CEO/CTO vill att du ska känna till

Sudhi Bangalore, CTO på Stanley, Black & Decker, pratar om vikten av att ha koll på standarder från första början, om att bejaka förändringar, om komplexiteten bakom en enkel design och om annat som han önskar att han hade känt till innan han implementerade sin Edge-lösning.

Vad Fermax CTO vill att du ska känna till

Francisco Sanchez, CTO på Fermax, diskuterar värdet i att lyssna direkt på slutanvändarna, säkerhetens betydelse genom hela processen och varför han önskar att han hade utvärderat SAAS-modellen mer grundligt innan han drog igång sin IoT-implementering.

Kunder åstadkommer fantastiska saker med industriell IoT i Azure

Maersk hjälper kunderna att spåra produktleveranser

"When topped with open source, Azure gives engineers freedom. Software developers have had enough of servers. They want to create."

Rasmus Hald, Head of Cloud Architecture på A.P. Moller – Maersk
Maersk

Bühler Group omdefinierar pressgjutning med IoT

"The use of industry standards like OPC UA promotes interoperability between suppliers and enables them to work better together. It opens the door to develop solutions that drive efficiency across the entire value chain rather than a single machine."

Robert Cuny, IoT Program Manager, Bühler Group
Buhler

Tetra Pak ser till att mat och dryck distribueras på ett säkert sätt

"When you have plants around the world, the service knowledge we gain from one plant comes to benefit another."

Johan Nilsson, Vice President på Tetra Pak Services
Tetra Pak

ABB ger bättre arbetseffektivitet till lägre kostnad

"In Azure, we have a rich menu of services that we can use to make our workforce management solution smarter, so field technicians are more productive."

James Pierre-Noel, Senior Director Product Management på ABB Enterprise Software
ABB-grupp

Thyssen Krupp förbättrar upplevelsen för sina kunder

"I know that Microsoft has made a tremendous investment in security and that Azure has numerous regulatory and compliance certifications. Why would we choose anyone else?"

Professor Michael Cesarz, Chief Executive Officer MULTI på thyssenkrupp Elevator
ThyssenKrupp

Vanliga frågor och svar

 • Open Manufacturing Platform (OMP) är en ideell sammanslutning som hjälper tillverkningsföretag att skala upp och påskynda innovationer inom IoT-tillverkning genom samarbete mellan branscher, kunskaps- och datadelning och åtkomst till nya tekniker.

  Läs de senaste nyheterna

 • OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) är en global branschstandard som säkerställer öppna anslutningar, samverkan, säkerhet och tillförlitlighet i industriella automationsenheter och system, och hjälper tillverkare att omvandla deras tillgångar till smarta fabriker.

  Läs mer

 • Common Data Model innehåller en uppsättning standardiserade, utökningsbara datascheman publicerade av Microsoft och våra partner. Den här samlingen med fördefinierade scheman omfattar entiteter, attribut, semantiska metadata och relationer. Dessa scheman representerar vanliga koncept och aktiviteter, till exempel konto och kampanj, och förenklar genereringen, aggregeringen och analysen av data.

  Läs mer

 • ANSI/ISA-95 är den internationella standarden för integrering av företags- och kontrollsystem som huvudsakligen används för att ansluta industriella tillgångar för tillverkare. Standarden måste definiera ett stabilt, säkert och kostnadseffektivt informationsutbyte som minskar riskerna, kostnaderna och felen som implementeringen kan medföra. Utbytesmekanismen måste bevara integriteten i varje systems information och kontrollomfång.

  Läs mer

Hitta en Microsoft-partner

Kom igång med IoT med en erfaren partner.

Köp en färdig IoT-lösning för industrin

Sök i en omfattande katalog med certifierade appar och tjänster.

Kom igång

Läs mer om dina distributionsalternativ.

Kan vi hjälpa dig?