Hoppa över navigering

Azure IoT för hälso- och sjukvård

Leverera personanpassad vård, ge vårdteamen nya möjligheter och förbättra verksamhetsresultaten

Aktivera nästa generations IoT-vårdlösningar

Azure IoT erbjuder en betrodd teknikplattform där du kan förbättra patientresultaten, effektivisera verksamheten och optimera din vård- och leverantörskedja med smidig, smart och mycket säker IoT-teknik.

Sömlöst

Minska tiden till marknad för dina IoT-vårdlösningar med vårdspecifika appmallar, ett allt större utbud av certifierade enheter och branschens mest omfattande portfölj av IoT-tjänster. Anslut snabbt befintliga datakällor, vårdregistersystem och forskningsdatabaser, och utbyt data i standarddataformatet HL7 FHIR.

Smart

Den intelligenta nätverksgränsen och det intelligenta molnet i Azure IoT: leverera vårddata i ett kompatibelt format som möjliggör insikter från avancerad analys, AI och nya samarbetsmodeller med mixad verklighet.

Säkert

Från gränsen till molnet: övervaka och hantera hela säkerheten för din lösning med Azure Sphere och Azure Security Center för IoT. Med HIPAA-efterlevnad och HITRUST-certifieringar får du hjälp av Azure IoT för hälsovård att hålla dina patientuppgifter säkra och skydda sekretessen.

Forskning: IoT Signals for Healthcare

Microsoft har lovat USD 5 miljarder i IoT-forskning och den intelligenta kanten – att lägga till nya tjänster och funktioner i Azure IoT för branscher som hälso- och sjukvård, men även att driva affärsstrategi och ledningsdiskussioner för att definiera framgång i intelligensens tidsålder.

Från att optimera patient-, personal- och lagerflöde till att tillhandahålla fjärrvård till att optimera tillverkning och säkra leveranskedjor hjälper IoT sjukvårdsleverantörer att skapa nya sätt att interagera med patienter, leverera mer konsekvent vård av hög kvalitet och introducera ny effektivitet i sin leveranskedja. Lär dig viktiga insikter om din organisation i IoT Signals for Healthcare.

Läs rapporten

Hur IoT används inom sjukvård

Utforska vanliga scenarier för IoMT (Internet of Medical Things) och IoT-vårdlösningar med Azure.

Kontinuerlig patientövervakning

Utöka patientvården bortom sjukhusets väggar, minska antalet återbesök och begränsa sjukdomsspridningen med övervakning av patienter på eller utanför sjukhuset.

Vård i hemmet

Hjälp den åldrande befolkningen, övervaka behandlingsprocess och rehabilitering och bidra till vård och hjälp vid funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

Smart sjukhusutrustning

Få insikter från sjukhusutrustningen för att förbättra patientresultaten och hantera utrustningens status.

Smarta sjukhus

Ge en vårdteam, patienter och anhöriga en bättre sjukhusupplevelse.

Lagerhantering för medicinska produkter

Säkerställ att medicinprodukter och läkemedel finns i lager och är lättillgängliga för att ge effektiv vård.

Spårning av infrekvent kedja

Skapa en transparent, säker och klimatkontrollerad leveranskedja för dina läkemedel för att minska risken för manipulering, förhindra skador och säkerställa effektiviteten.

Medicinsk tillverkning

Se till att medicinska enheter och produkter bibehåller de högsta kvalitetsnivåerna och följer branschstandarderna genom hela leverantörskedjan, från produktion till patient.

Hitta rätt IoT-metod för din vårdlösning

Välj grund

Bygg snabbare med en plattform för hanterade appar

Kom igång med att skapa appar med Azure IoT Central, en hanterad app-plattform där du snabbt skapar appar genom att minska antalet beslut som du behöver fatta för att få resultat. De flesta delar av lösningen har redan kodats och hanterats, så att du kan fokusera på att lägga in din branschkunskap och snabbt skala och ansluta enheter.

Skapa från grunden med plattformstjänster

Få robusta byggstenar för anpassade och flexibla IoT-program med Azures plattformstjänster. Utforska vilka alternativ du har för att skapa och koda din egen IoT-lösning. Lägg till och anslut enheter och mata in, lagra och analysera dina data med Azure IoT Hub och Azure Digital Twins.

Vi har utbildningsresurserna för dig:

Skapa med en partner

Vare sig du skapar med Azure IoT-tjänster eller en IoT-plattform som Azure IoT Central, rekommenderar vi att du arbetar med en av våra certifierade partner för att säkerställa bästa möjliga upplevelse, från funktionstest till fullskalig distribution.

Läs mer om de Azure-produkter och -tjänster som kan förbättra din lösning

Läs mer

Hantera vårddata i molnet och få bättre resultat

Skapa och distribuera en FHIR®-tjänst (Fast Healthcare Interoperability Resource) med interoperabilitet och regelefterlevnad och mata in medicinska data från enheter – med Azure API för FHIR eller med Azure IoT Connector för FHIR.

Se en IoT-vårdlösning i praktiken från Sensoria

Förbättra efterlevnad och behandling av patienter med diabetesrelaterade fotsår genom anpassad vård och kontinuerlig övervakning

Lösningsöversikt

Diabetesrelaterade fotsår är en stor orsak till sjukhusvistelse för diabetiker i USA. Den primära behandlingen av denna typ av fotsår är en avlastande enhet eller ett icke-avtagbart gips, men det är ofta en stor utmaning för patienten att följa behandlingsråden, vilket ger en stor andel misslyckade behandlingar bland patienter med diabetesrelaterade fotsår. Läkningstiden kan förkortas med terapeutiska skodon som optimerats med tryckanalys för att fördela vikt och tryck bort från det såriga området.

Som hjälp för vårdgivarna att ge anpassad vård och förbättra behandlingsefterlevnaden samarbetade Sensoria med Optima-Molliter, en ledande tillverkare av skodon för diabetiker, för att skapa den smarta lösningen Motus. Med de anslutna enheterna kan vårdpersonalen fjärrövervaka patienterna när de lämnar kliniken för att bättre spåra behandlingsefterlevnaden och förbättra vårdplanerna.

Global vy

Steg 1

Få en översikt över hela klinikpanelen och se alla patienter som diagnostiserats med fotsår och som Motus Smart-skon i sin behandling.

Steg 2

Ställ in översikten på den lägsta nivån om du vill prioritera patienter med lägst efterlevnadsgrad och störst behov av vårdupptrappning.

Importera data

Steg 1

Importera information och utbyta data i standardformatet HL7 FHIR genom att enkelt ansluta befintliga datakällor, till exempel elektroniska journalsystem och forskningsdatabaser.

Steg 2

Använd timern längst ned till vänster för att skapa en avisering för hur lång tid som ägnats åt patienter. Använd aviseringen för CPT Code 99457-dokumentation, administration och återbetalningar.

Tillhandahålla

Steg 1

Anpassa och etablera Motus-enheten på vårdinrättningen för att skicka telemetridata till Sensoria-programmet. Vårdgivaren kan också tillhandahålla en mobilapp till patienten med de enskilda QR-koderna. Patientappen ger säker åtkomst till personuppgifter samtidigt som vårdgivaren får en global datavy för alla sina patienter.

Steg 2

Om patienten följer avlastnings- och åtgärdsföreskrifterna i behandlingen ger appen positiva kommentarer. Alla händelser registreras, vilket möjliggör datarelaterade åtgärder.

Aviseringar

Om patienten inte kan följa den rekommenderade behandlingen uppmanar systemet mobilappen att ge feedbackmeddelanden med åtgärder, rekommendationer och beteendekommentarer.

Efterlevnad

Visa efterlevnadsdata och få kvantifierad information om hur patienten följer behandlingen per dag eller per timme för att skräddarsy och anpassa behandlingsplanen och registrera patienternas vårdmedverkan.

Se analyser per timme för den tid som loggats för enhet och aktivitetsnivå. Identifiera perioder då inga patientdata genereras för att följa upp och personanpassa vården.

Se vårdlösningar som bygger på Azure IoT

Schneider bidrar till att skapa patientfokuserade sjukhus

Med Thoughtwires Digital Twin-program skapade Schneider en smart miljö för IoT-enheter och personalhantering, sjukhusbyggnader samt kliniska system och IT-system, vilket gav smidigare drift och bättre resultat för patienter och personal.

Thoughtwire and Schneider

Sensoria hjälper rehabklinik att minska antalet amputationer

Sensoria Health och Optima Molliter använde Azure IoT Central för att skapa de första smarta skorna för sårbehandling, med kontinuerlig övervakning av såren för att se till att patienterna följer behandlingsföreskrifterna och kan minska tiden för läkning och rehabilitering.

Sensoria

Medicinteknikledare förbättrar patientvården med IoT

Det globala vårdföretaget Stryker använda Azure IoT för att hjälpa sjukvårdsanläggningar att få insikter om hur deras enheter används för att förbättra utformningen av enheterna, identifiera funktioner som påverkar patientvården och optimera leveranskedjan.

Stryker

Sjukhus förhindrar infektioner med smartare hygien

GOJO, tillverkare av Purell, hjälpte sjukhus att övervaka handhygien och förhindra infektioner med Azure Sphere och Azure IoT Hub med hjälp av rörelsesensorer, över 20 000 Internet-anslutna pumpar och en molnplattform för att spåra och analysera hur hygienregler efterlevdes.

GOJO

Wipro skyddar kunderna och leveranskedjan för läkemedel

Med hjälp av Azure IoT, blockchain och annan molnteknik har Wipro skapat en plattform med realtidsspårning av kritiska telemetridata för att hantera två huvudsakliga utmaningar för sina farmaceutiska kunder, nämligen förfalskade läkemedel och produktförlust i den infrekventa kedjan.

Wipro

Anslut till en Azure IoT-specialist för att ställa frågor och diskutera ditt projekt

Kontakta oss

Obs! FHIR® är ett registrerat varumärke som tillhör HL7 och används med tillstånd från HL7.

Kan vi hjälpa dig?