Hoppa över navigering

IoT inom transport och logistik

Hantera, spåra och övervaka anslutna fordon, fraktföremål eller andra tillgångar i realtid – såväl inom staden som världen över – med Sakernas Internet (IoT).

Azure IoT för transport och logistik

Inför högre effektivitet och tillförlitlighet i värdekedjan med IoT och tjänster för platsinformation i världsklass. Förbättra servicekvaliteten, öka säkerheten och minska kostnaderna genom att hitta smartare transportsätt för både personal och produkter.

Håll verksamheten rullande på ett säkrare och effektivare sätt med IoT

Utforska de här vanliga användningsområdena för IoT inom transport och logistik, och tänk dig hur en ny Azure IoT-lösning – med Azure IoT Edge, Azure IoT Hub, Azure Machine Learning och Azure Maps – skulle kunna ge värde för ditt företag.

Hantering av smarta städer och urban rörlighet

Hantera infrastruktur för smart transport, bedöm vägförhållanden och minska trafikstockning med hjälp av trafikinformation i realtid och historiskt.

Vagnparksdrift

Effektivisera smart logistik med data och aviseringar i realtid som drivs av Azure Maps för att optimera leveransvägar, övervaka resultat och åtgärda förseningar eller problem när de uppstår.

Intelligent försörjningskedja

Få bättre säkerhet, effektivitet och sinnesro vad gäller försörjningskedjan. Spåra anslutna fordon, fraktföremål såsom pallar, paket och vagnar samt pågående leveranser.

Arbeta med en betrodd IoT-ledare

Kontakta oss

Håll trafiken igång med vagnparkshantering

Förutse och hantera avvikelser med en lösning för vagnparkshantering som skapats helt med Azure IoT-produkter. I den här demonstrationen visas hur du identifierar ett fordonsproblem, beräknar en ny rutt, hittar närmaste serviceplats och minimerar fördröjningar på vägen.

Steg 1 av 12

Vagnparkshantering

IoT utnyttjar enhets- och platsdata i realtid, som drivs av Azure Maps, för att hantera den dagliga verksamheten, snabbt analysera rotorsaker och utföra förutsägande underhåll.

Steg 2 av 12

En avisering signalerar ett problem i vagnparken

Vagnparkshanteraren övervakar dussintals fordon som färdas i Europa. Via fjärrunderhåll framgår det att en incident i Tyskland kräver omedelbar respons.

Steg 3 av 12

En mer ingående analys av problemet

Vagnparkshanteraren kontrollerar vilken typ av fordon som genererar larmet. I Tyskland finns det 872 aktiva fordon som fraktar tre typer av gods: kylda, torra och farliga. Aviseringen spåras till en av de 370 fordon som fraktar farliga gods.

Steg 4 av 12

En mer ingående analys av problemet

Vagnparkshanteraren spårar aviseringen till en av fordonen nära Frankfurt. Vid inzoomning renderar Azure Maps dynamiskt högre detaljnivå, med namn på städer och större motorvägar.

Steg 5 av 12

En realtidsvy av rutterna i Frankfurt

Vagnparkshanteraren identifierar det fordon som genererar aviseringen nära Frankfurt. I den här vyn går det att visualisera realtidstrafik i staden.

Steg 6 av 12

Information om rutt

Vagnparkshanteraren kan ta reda på fordonets rutt, förarens namn, ruttens början och mål, den ursprungligen beräknade ankomsttiden, den nya försenade ankomsttiden samt den typ av last som rutten är optimerad för.

Steg 7 av 12

Rotorsaksanalys

Slutligen tittar vagnparkshanteraren närmare på telemetrin från olika IoT-sensorer i fordonet.

Steg 8 av 12

Rotorsaksanalys

Aviseringen genererades av kylenhetens sensor och utlöstes av en ökning av luftfuktigheten.

Steg 9 av 12

Omdirigera föraren

Med hjälp av Time Series Insights till vänster ser vagnparkshanteraren att kylenhetens tröskelvärde för luftfuktighet har överskridits, vilket gör att föraren måste omdirigeras till närmaste serviceställe. Med Azure Maps går det att identifiera närmaste serviceställe och skapa en ny rutt åt föraren.

Steg 10 av 12

Informera underhållspersonal och schemalägga ersättare

Via integrering av Dynamics CRM skapar vagnparkshanteraren ett ärende som informerar serviceställets underhållspersonal om problemet och schemalägger en ny lastbil och förare som kan ta över.

Steg 11 av 12

Beräkna en ny rutt och kommunicera med föraren

Vagnparkshanteraren beräknar en ny rutt baserat på samma parametrar som den ursprungliga rutten, däribland fordonstyp, lasttyp och mål. Den skickas till den nya föraren.

Steg 12 av 12

Problemet har lösts

Vagnparkshanteraren identifierade källan till sensoraviseringen, beräknade en ny rutt åt föraren och tilldelade den nya föraren rutten. Vagnparkshanteraren kan nu återgå till ursprungsvyn och övervaka resten av vagnparken.

Det sker storverk med IoT inom transport och logistik

Alaskas transportdepartement (DOT) överlistar naturkrafterna med IoT.

"With WeatherCloud, we've empowered our staff to be more proactive in fighting winter storms."

Daniel Schacher, Maintenance Superintendent, Alaska Department of Transportation and Public Facilities
Alaska Department of Transportation and Public Facilities

TEXA S.p.A. Ger konsumenter, vagnparkshanterare och mekaniker mobil åtkomst till insikter från fordon.

"By analyzing sensor data from a connected car in Microsoft Azure, drivers can see alerts about engine issues and metrics about gas consumption and driving performance, such as idle time. They can also configure their own recipe for rating their driving style and then drill down for details."

Riccardo Zamana, IoT Platform and Hybrid Cloud Services Director
TEXA S.p.A

Rolls-Royce hjälper flygbolag att få ut det mesta möjliga av sina motorer genom att analysera data för smart transport som genereras under flygresor.

"We see real value in collaborating with an organization that is already leading the way with its established software capabilities and data analytics."

Alex Dulewicz, Head of Marketing for Services Rolls-Royce, Civil Aerospace Division
Rolls-Royce

Maersk kompletterar transport av fysiska containrar med digitala tjänster som stärker kundengagemanget.

"When topped with open source, Azure gives engineers freedom. Software developers have had enough of servers. They want to create."

Rasmus Hald, Head of Cloud Architecture på A.P. Moller – Maersk
Maersk

Hitta en IoT-partner för alla dina projekt

IoT-program

Skaffa anpassade eller användningsklara lösningar.

Hitta ett program

IoT-systemintegrerare

Integrera anpassade IoT-lösningar med dina befintliga system.

Hitta en systemintegrerare (SI)

IoT-enhetstillverkare

Anlita en Azure Certified for IoT-partner för enklare enhetsanslutning och ökad säkerhet.

Hitta en maskinvarupartner

Gå med i vår partner-community för Sakernas Internet (IoT)

Systemsintegrerare och lösningsutvecklare

Erbjud expertkompetens och leverera rätt IoT-lösning till dina kunder. Skapa och sälj anpassade eller användningsklara IoT-program och -tjänster inom ditt expertområde eller i din bransch.

Bli en SI- eller ISV-partner

IoT-enhetstillverkare

Bli en Azure Certified for IoT-partner och bidra till enklare enhetsanslutningar och bättre säkerhet.

Bli en enhetspartner

Börja resan med en betrodd IoT-ledare

Kontakta oss
Kan vi hjälpa dig?