Kognitiva tjänster

Möjliggör naturlig och kontextuell interaktion med verktyg som förstärker användarens upplevelse med hjälp av styrkan i maskinbaserad intelligens. Klicka in i en ständigt växande samling av kraftfull artificiell intelligens av algoritmer för visuellt innehåll, tal, språk och kunskap.

Pivothead GrayMeta Pic Collage Uber

Sätt intelligenta API:er i arbete

Med Microsoft Cognitive Services kan du skapa appar med kraftfulla algoritmer med bara några rader kod. De fungerar på olika enheter och plattformar, som iOS, Android och Windows, förbättras ständigt och är enkla att konfigurera.

Se bara en av många insikter vi kan hämta från dina data med den här demon av Känslo-API.

Discover Emotion API in action

Ilska 0,00000
Förakt 0,00000
Avsmak 0,00000
Rädsla 0,00000
Glädje 1,00000
Neutral 0,00000
Ledsamhet 0,00000
Förvåning 0,00000
Ilska 0,00245
Förakt 0,00055
Avsmak 0,00633
Rädsla 0,00012
Glädje 0,95892
Neutral 0,02225
Ledsamhet 0,00898
Förvåning 0,00039
Ilska 0,00001
Förakt 0,00000
Avsmak 0,00000
Rädsla 0,00000
Glädje 0,99999
Neutral 0,00000
Ledsamhet 0,00000
Förvåning 0,00000
Ilska 0,00000
Förakt 0,00000
Avsmak 0,00000
Rädsla 0,00000
Glädje 0,99999
Neutral 0,00000
Ledsamhet 0,00000
Förvåning 0,00000
Identifieringsresultat:
4 ansikten har identifierats

JSON:
[ { "FaceRectangle": { "Top": 114, "Left": 212, "Width": 65, "Height": 65 }, "Scores": { "Anger": 1.0570484E-08, "Contempt": 1.52679547E-09, "Disgust": 1.60232943E-07, "Fear": 6.00660363E-12, "Happiness": 0.9999998, "Neutral": 9.449728E-09, "Sadness": 1.23025981E-08, "Surprise": 9.91396E-10 } }, { "FaceRectangle": { "Top": 141, "Left": 331, "Width": 52, "Height": 52 }, "Scores": { "Anger": 0.002451766, "Contempt": 0.0005512201, "Disgust": 0.0063303886, "Fear": 0.000122375583, "Happiness": 0.9589189, "Neutral": 0.0222537462, "Sadness": 0.008983561, "Surprise": 0.000388026354 } }, { "FaceRectangle": { "Top": 110, "Left": 70, "Width": 51, "Height": 51 }, "Scores": { "Anger": 5.382089E-06, "Contempt": 3.84402554E-08, "Disgust": 8.22284051E-07, "Fear": 1.46369352E-08, "Happiness": 0.999993265, "Neutral": 9.765083E-08, "Sadness": 9.01927848E-08, "Surprise": 2.7211172E-07 } }, { "FaceRectangle": { "Top": 116, "Left": 459, "Width": 45, "Height": 45 }, "Scores": { "Anger": 3.95796542E-06, "Contempt": 2.44360656E-08, "Disgust": 3.291685E-07, "Fear": 1.935065E-09, "Happiness": 0.9999912, "Neutral": 2.461666E-06, "Sadness": 1.96641076E-06, "Surprise": 8.561949E-08 } } ]

Genom att överföra data i den här demon samtycker du till att Microsoft lagrar dessa data och använder dem för att förbättra Microsofts tjänster, till exempel förbättra detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Vill du skapa det här?

Ta en titt på de andra API:erna för kognitiva tjänster

Visuellt innehåll

Avancerade algoritmer för bildbearbetning hjälper dig att hantera innehåll automatiskt och bygga personanpassade appar genom att återge smarta insikter om ansikten, bilder och känslor.

Tal

Behandla talat språk i dina program

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Språk

Tillåt att dina appar behandlar naturligt språk, utvärderar känslor och ämnen och lär sig att känna igen vad användare vill.

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION
API för textanalys FÖRHANDSVERSION

Kunskap

Kartlägg komplex information och data för att lösa uppgifter såsom intelligensrekommendationer och semantisk sökning.

API för rekommendationer FÖRHANDSVERSION
Academic Knowledge API FÖRHANDSVERSION
API för QnA Maker FÖRHANDSVERSION

Labb

Ta en förhandstitt på kommande Cognitive Services-teknik. Tidiga användare som inte behöver marknadsfärdig teknik kan upptäcka, testa och lämna feedback om ny Cognitive Services-teknik innan den är allmänt tillgänglig.

Gesture based controls

Route logistics

Distance matrix

Isochrones calculations

Event associated with Wikipedia entries

Location insights

Testa kognitiva tjänster med ett gratis Azure-konto