Kognitiva tjänster

Sätt intelligenta API:er i arbete

Med Microsoft Cognitive Services kan du skapa appar med kraftfulla algoritmer för att se, höra, förstå och tolka behov med naturliga kommunikationsmetoder och med endast ett fåtal rader kod. Du kan enkelt lägga till intelligenta funktioner som känslo- och attitydidentifiering, syn- och taligenkänning, språkförståelse, kunskaper och sökfunktioner i din app. Detta är möjligt på flera enheter och plattformar som iOS, Android och Windows. Funktionerna förbättras ständigt och är enkla att installera.

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Avancerade algoritmer för bildbearbetning hjälper dig att hantera innehåll automatiskt och bygga personanpassade appar genom att återge smarta insikter om ansikten, bilder och känslor.

Tal

Behandla talat språk i dina program

Språk

Tillåt att dina appar behandlar naturligt språk, utvärderar känslor och ämnen och lär sig att känna igen vad användare vill.

Kunskap

Kartlägg komplex information och data för att lösa uppgifter såsom intelligensrekommendationer och semantisk sökning.

Labb

Ta en förhandstitt på kommande Cognitive Services-teknik. Tidiga användare som inte behöver marknadsfärdig teknik kan upptäcka, testa och lämna feedback om ny Cognitive Services-teknik innan den är allmänt tillgänglig.

Gestbaserade kontroller

Routningslogistik

Avståndsmatris

Isokronberäkningar

Evenemang med anknytning till Wikipedia-poster

Platsinsikter

Se hur känslo-API fungerar


Ilska 0,00000
Förakt 0,00000
Avsmak 0,00000
Rädsla 0,00000
Glädje 1,00000
Neutral 0,00000
Ledsamhet 0,00000
Förvåning 0,00000
Ilska 0,00245
Förakt 0,00055
Avsmak 0,00633
Rädsla 0,00012
Glädje 0,95892
Neutral 0,02225
Ledsamhet 0,00898
Förvåning 0,00039
Ilska 0,00001
Förakt 0,00000
Avsmak 0,00000
Rädsla 0,00000
Glädje 0,99999
Neutral 0,00000
Ledsamhet 0,00000
Förvåning 0,00000
Ilska 0,00000
Förakt 0,00000
Avsmak 0,00000
Rädsla 0,00000
Glädje 0,99999
Neutral 0,00000
Ledsamhet 0,00000
Förvåning 0,00000
Identifieringsresultat:
4 ansikten har identifierats

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 114, "left": 212, "width": 65, "height": 65 }, "scores": { "anger": 1.0570484E-08, "contempt": 1.52679547E-09, "disgust": 1.60232943E-07, "fear": 6.00660363E-12, "happiness": 0.9999998, "neutral": 9.449728E-09, "sadness": 1.23025981E-08, "surprise": 9.91396E-10 } }, { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 331, "width": 52, "height": 52 }, "scores": { "anger": 0.002451766, "contempt": 0.0005512201, "disgust": 0.0063303886, "fear": 0.000122375583, "happiness": 0.9589189, "neutral": 0.0222537462, "sadness": 0.008983561, "surprise": 0.000388026354 } }, { "faceRectangle": { "top": 110, "left": 70, "width": 51, "height": 51 }, "scores": { "anger": 5.382089E-06, "contempt": 3.84402554E-08, "disgust": 8.22284051E-07, "fear": 1.46369352E-08, "happiness": 0.999993265, "neutral": 9.765083E-08, "sadness": 9.01927848E-08, "surprise": 2.7211172E-07 } }, { "faceRectangle": { "top": 116, "left": 459, "width": 45, "height": 45 }, "scores": { "anger": 3.95796542E-06, "contempt": 2.44360656E-08, "disgust": 3.291685E-07, "fear": 1.935065E-09, "happiness": 0.9999912, "neutral": 2.461666E-06, "sadness": 1.96641076E-06, "surprise": 8.561949E-08 } } ]

Genom att överföra data för den här demon samtycker du till att Microsoft kan lagra dessa data och använda dem för att förbättra Microsofts tjänster, inklusive detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Vill du skapa det här?

  • Prism Skylabs
  • GrayMeta
  • Pic Collage
  • Uber

Testa kognitiva tjänster med ett gratis Azure-konto