Hoppa över navigering

Kognitiv sökning i Azure

Sökning i företagsskala för apputveckling

Upptäck latenta insikter från hela ditt innehåll

Azure Cognitive Search är den enda molnsöktjänsten med inbyggda AI-funktioner som berikar alla typer av information i syfte att hjälpa dig identifiera och utforska relevant innehåll i stor skala. Använd kognitiva funktioner för syn, språk och tal, eller använd anpassade maskininlärningsmodeller för att få insikter från alla typer av innehåll. I Azure Cognitive Search finns också funktionen semantisk sökning som använder avancerade maskininlärningstekniker för att förstå användarens avsikt och rangordna de mest relevanta sökresultaten efter sammanhang. Lägg mer tid på innovationer och mindre tid på att underhålla en komplex molnsöklösning.

Fullständigt hanterad sökning som en tjänst för att minska komplexiteten och ge enkel skalning

Funktioner för automatisk komplettering, geospatial sökning, filtrering och fasettering för en avancerad användarupplevelse

Inbyggda AI-funktioner som OCR, nyckelfrasextrahering och identifiering av namngivna entiteter för att få tillgång till insikter

Funktionen semantisk sökning drivs av djupinlärningsmodeller som förstår användarens avsikt och lyfter fram och rangordnar de mest relevanta sökresultaten

EN UTVECKLARES GUIDE TILL ATT SKAPA AI-DRIVNA KUNSKAPSUTVINNINGSLÖSNINGAR

Lär dig hur du använder kunskapsutvinning för att extrahera strukturerade data från ostrukturerat innehåll – och identifiera beslutsgrundande information i organisationens hela datamängd.

Utvecklarresurser

Dokumentation

Gå till dokumentationsöversikten och läs mer om att konsolidera sökbart innehåll i ett enda fast index för ett brett intervall av scenarier, och läs mer om Cognitive Search-pipelinen.

Kursmoduler och snabbstarter

Se hur du extraherar och berikar innehåll med hjälp av AI-drivna algoritmer med resurser och exempeldata för Cognitive Search, lär dig hur Cognitive Search öppnar för kunskapsutvinning, och använd lösningsacceleratorn för kunskapsutvinning.

Azure-migrering

Utforska resurser för att migrera appar, data och infrastruktur i din egen takt. Använd verktyg för utvärdering, migrering och kostnadshantering kostnadsfritt när du flyttar dina lokala arbetsbelastningar till virtuella Azure-datorer.

Support från communityn och Azure

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på Support av Azure-communityn, eller kontakta Azure Support.

Populära mallar och labbövningar

Upptäck videoguider och populära snabbstartsmallar för vanliga konfigurationer som skapats av Microsoft och communityn.

Starta, underhålla och skala med minimal investering

Distribuera ett sökindex snabbt och undvik driftsunderhåll. Den fullständigt hanterade molnsöktjänsten minskar datainmatningens och indexskapandets komplexitet genom att integreras med populära Azure-lagringslösningar och ge indexfunktioner exponerade genom ett enkelt REST API eller .NET SDK. Distribuera en fullständigt konfigurerad söktjänst med intuitiva användargränssnitt som bedömning, fasettering, förslag, synonymer och geo-sökning – samtidigt som du undviker omkostnader för felsökning av indexfel, övervakning av tjänstens tillgänglighet eller manuell skalning vid trafikvariationer.

Se hur en kund sparade flera månaders utvecklingstid med att skapa ett sökindex

Skapa sökbart innehåll med inbyggd AI

Utnyttja tal-, syn- och språktjänster i Azure AI som omvandlar rå, ostrukturerad information till sökbart innehåll. Orkestrera enkelt AI-tjänster som skapar struktur i dina data innan de indexeras genom att du definierar din egen Cognitive Search-kompetensuppsättning. Att tillämpa AI-funktioner som OCR, översättning, nyckelfrasextrahering, identifiering av plats, personer och organisation är lika enkelt som att kryssa i en ruta i Cognitive Search-portalen.

Ta fram de mest relevanta resultaten för användarna baserat på sökavsikt, inte bara nyckelord

Använd välbeprövade djupinlärningsmodeller från Microsoft Research och Bing för att tillhandahålla de mest relevanta resultaten efter sammanhang i dina appar. Med hjälp av funktionen semantisk sökning kan du förstå avsikten med kundernas sökningar och erbjuda avsevärt bättre sökresultat och öka kundengagemanget. Med semantisk sökning kan användarna även att få en sammanfattning av resultat med korta fragment så att de inte behöver gå igenom resultatlänkar och fullständiga dokument.

Avancerad datasäkerhet och efterlevnad

 • Skydda ditt innehåll mot skadliga handlingar med inbyggd kryptering i hela indexeringspipeline.
 • Upprätthåll säkerheten med stöd för virtuella nätverk.
 • Uppfyll en mängd internationella och branschspecifika efterlevnadsstandarder.
 • Kontrollera åtkomst per användare till innehåll genom säkerhetsfilter.
 • Få Microsoft-säkerhet i flera lager för fysiska datacenter, infrastruktur och drift.

Få den kraft, kontroll och anpassning du behöver med flexibel prissättning

Azure Cognitive Search erbjuds i kombinerbara sökenheter som omfattar pålitlig lagring och ett pålitligt dataflöde för att konfigurera och skala en sökupplevelse snabbt och kostnadseffektivt. Lägg till sökenheter för att öka antalet frågor per sekund, för att möjliggöra hög tillgänglighet eller för snabbare datainmatning. Ta bort sökenheter under perioder med låg trafik.

Inte tillgänglig Kostnadsfri Basic Standard Lagringsoptimerad
Passar bäst för: Beräkning av planerad indexstorlek och kapacitetsplanering. Körning av arbetsbelastningar med lätta beräknings- och lagringsbehov. De flesta arbetsbelastningar, med en balans mellan beräkning, minne och lagring. Körning av arbetsbelastningar med höga datavolymer kostnadseffektivt när du behöver mindre minne och beräkning.
Sökenhet Kostnadsfri Basic S1, S2 och S3 L1 och L2
Ytterligare funktioner Dokumentforcering: Bildextrahering
AI-berikning

Kom igång med Azure Cognitive Services

Registrera dig för ett Kostnadsfritt Azure-konto och skapa en Cognitive Search-tjänst.

Lär dig att mata in och berika data från en mängd olika källor.

Integrera sökning till nya webbplatser eller chattrobotar, eller lägga till den i ett befintligt program.

Se hur kunder använder molnet för avancerade sökningar

Leverera snabbare, djupare, mer kostnadseffektiva datainsikter

Archive360, en tjänst för digital arkivering, ställer komplexa frågor för datauppsättningar i petabyteskala snabbt och kostnadseffektivt.

Archive 360

Driva sömlös sökning för miljontals kunder

Den kanadensiska bilwebbplatsen autoTRADER.ca använder Cognitive Search för sin auktionssida, bildsökning och mobil- och webbsökning.

Auto Trader

Skalanpassa verksamheten effektivt och pålitligt

Audioburst, ett startup-företag som sysslar med ljudsökningar, skalar sin röstbaserade innehållsplattform med hjälp av Cognitive Search.

Audioburst

Förbättra produktiviteten med smartare lösningar

Avtalshanteringsföretaget Icertis kortade ned tiden för avtalsförhandlingar, minskade riskerna, förbättrade avtalsefterlevnad och ökade intäkterna genom att integrera Cognitive Search på sin plattform.

ICERTIS

Eliminera manuella processer för att minska tid, fel och risk

Det globala teknikföretaget Howden använder Cognitive Search för att skala upp sin process för tekniska utvärderingar för att snabbare och mer träffsäkert lägga bud på inkommande produkter.

Howden

Läs mer om hur partners bygger intelligenta söklösningar

Vanliga frågor om Cognitive Search

 • Cognitive Search finns i mer än 20 länder/regioner globalt, och nya läggs till regelbundet.
 • Vi garanterar 99,9 procent tillgänglighet för betalda nivåer.
 • Inbyggda indexerare är tillgängliga för Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Blob Storage och Microsoft SQL Server på en virtuell Azure-dator. Använd Azure Data Factory, med över 80 anslutningsappar, eller Azure Logic Apps för att ansluta till din datakälla. Du kan alternativt överföra data till ett Cognitive Search-index, som inte har några begränsningar när det gäller typ av datakälla.
 • Cognitive Search fungerar med flera populära format som Microsoft Word, PowerPoint och Excel, Adobe PDF samt PNG, RTF, JSON, HTML och XML.
 • Cognitive Search är en plattform som en tjänst som hjälper utvecklare att skapa egna molnsöklösningar. Microsoft Search använder Cognitive Search-teknik för att tillhandahålla programvara som en tjänst för företagssökning i Microsoft-produkter.
 • Cognitive Search finns på drygt 50 språk.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?