App Service-prenumerationer

Granska kapacitet och begränsningar för App Service-prenumerationer. App Service-priser och information om prenumerationer hittar du på Priser – App Service.

Kostnadsfri Delad Basic Standard Premium Isolerad* App Service Linux
Appar 10 100 Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Diskutrymme 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB 1 TB Inte tillgänglig
Max. antal instanser Inte tillgänglig Inte tillgänglig Upp till 3 Upp till 10 Upp till 30 Upp till 100 Inte tillgänglig
SLA Inte tillgänglig Inte tillgänglig 99,95 % 99,95 % 99,95 % 99,95 % Inte tillgänglig
Funktioner i App Service-planer* Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Kontinuerlig distribution* Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig 3 Tillgänglig
Distributionsplatser Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Docker (containrar) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig 1
Klona app Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Kudu Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig 3 Tillgänglig 2
Platstillägg Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig 3 Inte tillgänglig
Testa i produktion Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Loggström Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig 3 Inte tillgänglig
Processutforskaren Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig 3 Inte tillgänglig
Hybridanslutningar* Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
VNET-integrering* Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
.NET Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
.NET Core Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Java Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Node.js Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
PHP Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Python Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Ruby Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Autoskala Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Integrerad lastbalanserare Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Traffic Manager3 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
64-bitars Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
App Service Advisor* Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Alltid på Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Autentisering och auktorisering Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Säkerhetskopiera/återställa Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Egna domäner Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
FTP/FTPS Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Lokal cache Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
MySQL i appen Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig 1 Inte tillgänglig
Fjärrfelsökning (.NET) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig 3 Inte tillgänglig
Fjärrprofilering (.NET) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig 3 Inte tillgänglig
Säkerhetsgenomsökning* Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Sessionstillhörighet Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
SSL (IP/SNI) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
App Service-hanterade certifikat (offentlig förhandsversion)8 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Web Sockets4 Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

* Inte tillgängliga i suveräna moln.

** Få mer information genom att granska App Service-begränsningarna, tjänstbegränsningarna och kvoterna.

1 Har stöd för pull-modell för ett tillfälle från Docker Hub, Azure Container Registry eller ett privat Docker Registry.

2 Kudu på Linux har inte samma funktioner som Kudu på Windows.

3 Isolerade App Service-SKU:er kan bli internt belastningsutjämnade (ILB) med Azure Load Balancer, vilket innebär att inga offentliga anslutningsmöjligheter finns från Internet. Därför måste vissa funktioner för en ILB-isolerad App Service användas från datorer som har direkt åtkomst till ILB-nätverksslutpunkten.

4 Antalet webbsocketportar begränsas av SKU:n. Granska App Service-begränsningarna, tjänstbegränsningarna och kvoterna.

5 165 MB utgående nätverkstrafik ingår, ytterligare utgående nätverksbandbredd debiteras separat.

6 App Service-erbjudanden omfattar tillgång till en kostnadsfri 20 MB SQL-databas i 12 månader. Efter 12 månader övergår den kostnadsfria SQL-databasen till en SQL-betalprenumeration på Basic-nivå.

7 Information om regional tillgänglighet hittar du här. Vissa funktioner är inte tillgängliga i nationella moln (Azure Government, Tyskland och Kina).

8 Nakna domäner stöds inte. Endast utfärdande av standardcertifikat (jokerteckencertifikat är inte tillgängliga). Begränsat till endast ett kostnadsfritt certifikat per anpassad domän.

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad