Azure-regioner

Azure har fler globala regioner än någon annan molnleverantör – och erbjuder den skala som behövs för att föra program närmare användare världen över. Detta bevarar dataplacering och ger kunderna omfattande alternativ för efterlevnad och elasticitet.

50
regioner
världsomfattande
140
tillgängligt i
140 länder
West US 2 North Europe France Central UAE North UAE Central France South UK West UK South Germany Northeast Germany West Central Germany North West Europe US DoD East Brazil South South Africa North Southeast Asia East Asia China East China North Korea Central Korea South Japan East Japan West Australia Southeast Australia East Australia Central,Australia Central 2 West India Central India South India South Africa West Canada East Canada Central North Central US Germany Central Switzerland North Switzerland West East US,East US 2,US Gov Virginia US Gov IowaCentral US West US West Central US US DoD Central South Central US US Gov Arizona US Gov Texas Available region Announced region Availability Zones present Global karta över Azure-regioner

Förstå global infrastruktur med Azure

Regioner

En region är en uppsättning datacenter som är distribuerad inom en latensdefinierad perimeter och ansluts via ett dedikerat regionalt nätverk med låg latens.

Azure har fler globala regioner än någon annan molnleverantör och ger kunderna möjligheten att distribuera program där det behövs. Azure är allmänt tillgängligt i 40 regioner världen över och har tillkännagivit planer på 10 ytterligare regioner.

Utforska vilka Azure-produkter som är tillgängliga via region

Geografi

Ett geografiskt område är en diskret marknad, som vanligtvis innehåller två eller flera regioner, som bibehåller dataplacering och efterlevnadsgränser.

Geografiska områden hjälper kunder med specifika behov av dataplacering och efterlevnad att hålla sina data och program nära. Geografiska områden är feltoleranta för att kunna hantera fullständiga regionsfel via anslutningen till vår dedikerade nätverksinfrastruktur med hög kapacitet.

Läs mer

Tillgänglighetszoner

Tillgänglighetszoner är fysiskt separata platser inom en Azure-region. Varje tillgänglighetszon utgörs av ett eller flera datacenter som är utrustade med oberoende kraft, kylning och nätverk.

Med Availability Zones kan kunderna köra verksamhetskritiska program med hög tillgänglighet och replikering med låg latens.

Läs mer

Få fullständig elasticitet med dataplacering.

Koppla region och tillgänglighetszoner inom samma dataplaceringsgräns för hög tillgänglighet, haveriberedskap och säkerhetskopiering.

Elasticitet för att bygga tryggt

Azure-regioner, geografiska områden och tillgänglighetszoner utgör grunden i vår globala infrastruktur – och ger kunderna hög tillgänglighet, haveriberedskap och säkerhetskopiering.

Azure-återhämtningskapacitet

Vilken Azure-region passar bäst för dig?

Ta hänsyn till de här faktorerna när du väljer region.

Efterlevnad och dataplacering

Har du eller kunderna särskilda krav på efterlevnad eller dataplacering?

Tjänsttillgänglighet

Är de Azure-tjänster som du efterfrågar tillgängliga i den region som du är intresserad av?

Utforska vilka Azure-produkter som är tillgängliga via region

Priser

Är kostnad en viktig faktor för ditt beslut?

Utforska prissättning