Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar om licensiering för Virtual Machines

Vanliga frågor och svar

Frågor om Windows Server

 • Licensen för att köra Windows Server i Azure-miljön ingår som standard i minutpriset för din virtuella Windows-dator.

  Windows Server-licenser är inte kvalificerade för  License Mobility  genom Software Assurance, men kunder som licensierar Windows Server med Software Assurance kan använda  Azure Hybrid-förmånen  för att få en lägre kostnad per minut vid körning av en virtuell Windows-dator.

  Licenser för användning av Windows Server lokalt (oavsett om det sker på en virtuell hårddisk (VHD) eller på annat sätt) måste köpas separat genom volymlicensiering.

 • Även om Windows Server inte täcks av License Mobility kan ändå volymlicensieringskunder ladda upp sin egen avbildning som innehåller Windows Server till Azure, om de tar med den som en del av Licensing Mobility för en annan produkt som läggs över.

  Vi debiterar taxan för virtuella Windows Server-datorer som gäller för deras instans.

  Kunder kan få tillgång till en lägre kostnad per minut genom att använda  Azure Hybrid-förmånen.

  Kunderna ansvarar för korrekt licensiering av alla program eller mellanprogram i avbildningen.

 • Nej. Det krävs inga klientåtkomstlicenser för Windows Server för att ansluta till en Windows Server som körs i Azure-miljön eftersom åtkomsträttigheterna ingår i minutavgiften för Virtuella datorer. För användning av Windows Server lokalt (oavsett om det sker på en virtuell hårddisk eller på annat sätt) måste en separat licens köpas och ordinarie licensieringskrav för lokal programanvändning gäller.

 • Kunden kan utnyttja  Licensmobilitet-förmånerna  under Software Assurance till att flytta sin System Center 2012-licens till en Windows Server-instans som körs på Azure. En System Center Standard-licens kan användas för att hantera två instanser av virtuella datorer. En System Center Datacenter-licens kan användas för att hantera åtta instanser av virtuella datorer.

Frågor om SQL Server

 • Om du använder SQL Server som slutkund kan du:

  1. Hämta en SQL Server-avbildning från Marketplace och betala licenspriset per minut för SQL Server. Licensavgiften för SQL Server ingår i priset för avbildningen av den virtuella datorn, som visas på  prissidan för Virtual Machines.

  2. Kunder med  Software Assurance  kan använda License Mobility för att göra licenserna lokala. Detta kan göras genom:
   • Hämta en SQL Server BYOL-avbildning från Marketplace. Azure tar inte betalt för avbildningar med SQL-licens.
   • Att manuellt installera SQL Server i en virtuell Windows Server-dator via Marketplace.
   • Att ladda upp en SQL Server-avbildning lokalt till Azure för att skapa en virtuell dator.
     

  Du måste rapportera användandet av licenser till Microsoft med hjälp av  verifieringsformuläret för License Mobility  inom 10 dagar.

 • Varje distribuerad virtuell Azure-dator kräver en licens för SQL Server. För att uppfylla detta krav kan du göra något av följande:

  • Hämta en SQL-avbildning från Azure Marketplace för virtuella datorer och betala priset per minut för SQL Server för varje virtuell dator. Använda en virtuell SQL Server-dator från galleriet.

  Eller

  • Kunder med Software Assurance kan använda License Mobility för att licensiera både den aktiva virtuella SQL-datorn och den passiva virtuella SQL-datorn med återställningsrättigheterna, enligt vad som anges i villkoren för volymlicensieringsprodukter.
    

  Om du vill använda License Mobility gör du något av följande:

  • Skapa en virtuell SQL Server-dator (BYOL) från Azure-galleriet. BYOL-avbildningarna är märkta med {BYOL} på Azure Marketplace.
  • Installera SQL Server manuellt på en virtuell Windows-dator från Azure Marketplace.
  • Installera SQL Server manuellt i den lokala infrastrukturen och skapa en avbildning. Sedan kan du ladda upp avbildningen till Azure och skapa en virtuell dator från den uppladdade avbildningen.
    

  Kunder som använder License Mobility för detta ändamål måste meddela Microsoft inom 10 dagar via  licensverifieringsformuläret. Klicka på  Licensing Documents Search  (Sök efter licensieringsdokument) och leta reda på  Licensverifiering  för ditt språk och din region.

 • SQL Server 2012 licensieras per kärna, vilket motsvarar virtuella kärnor i instanser av Azure Virtuella datorer. Det lägsta antalet kärnor som kan tilldelas till en virtuell datorinstans är fyra. Det innebär att instanserna Extra liten (A0), Liten (A1), Medium (A2), Stor (A3) och A6 alla måste tilldelas fyra SQL Server-kärnlicenser. Extra stora (A4) instanser och A7-instanser skulle behöva tilldelas åtta SQL Server-kärnlicenser.

Frågor om BizTalk Server

 • Om du använder BizTalk Server som slutkund kan du:

  • Hämta en BizTalk Server-avbildning från Azure Marketplace för virtuella datorer och betala priset per minut för BizTalk Server, eller
  • Installera eller överföra din egen BizTalk Server-avbildning med License Mobility-förmånerna under Software Assurance.
    

  Om du är en tjänstleverantör med undertecknat licensavtal för tjänstleverantörer (SPLA) kan du:

  • Hämta en BizTalk Server-avbildning från Azure Marketplace för virtuella datorer och betala priset per minut för BizTalk Server.

Frågor om Fjärrskrivbordstjänster

 • Ja. Tjänstleverantörer kan erbjuda värdbaserade lösningar via Fjärrskrivbordstjänster som körs på Azure under förutsättning att de har erhållit Fjärrskrivbordstjänster (prenumerationsåtkomstlicens) via en  SPLA-återförsäljare (Microsoft Services Provider License Agreement).

 • Från den 1 januari 2014 är volymlicenskunder som har aktiv Software Assurance på sina klientåtkomstlicenser för Fjärrskrivbordstjänster berättigade till utökade rättigheter för dessa, vilket innebär att de kan använda sina klientåtkomstlicenser för Fjärrskrivbordstjänster med Software Assurance mot en Windows Server som körs på Azure eller andra tjänstleverantörers delade servermiljöer. Denna Software Assurance-förmån för klientåtkomstlicenser för Fjärrskrivbordstjänster ger varje användare tillgång till funktioner för Fjärrskrivbordstjänster i endast en delad servermiljö (t.ex. Azure eller en tredjepartsserver) samt tillgång till respektive lokala servrar. Om du vill ta del av denna förmån fyller du i och skickar in License Mobility-verifieringsformuläret till antingen Azure eller en auktoriserad Mobility-partner där det värdbaserade grafiska användargränssnittet kommer att köras. Mer information finns i bilaga 2 till Software Assurance-förmånsavsnittet i Produktanvändningsrättigheter.

 • Nej. Värdskap för flera innehavare är begränsat i produktanvändningsrättigheterna för Windows-klienter som Windows 7 eller Windows 8. Windows-klientdatorer är inte tillgängliga varken på Azure eller hos någon annan tjänstleverantör som Amazon eller Rackspace. Läs mer om  användarrättigheterna för Microsoft-produkter.

Frågor om SharePoint SQL Server

 • SharePoint-servrar kan distribueras till Azure genom en kundsvolymlicensieringsavtal  med  License Mobility för Software Assurance eller som en del av en värdlösning med licens via SPLA.

Andra frågor om licensiering

 • Förutom Windows Server, SQL Server och BizTalk Server har vi stöd för Project Server, Dynamics NAV, Dynamics GP och Team Foundation Server. Den senaste listan över vilka arbetsbelastningar som stöds finns  i den här artikeln. I tabellen nedan sammanfattas licensieringsmodellerna för varje produkt:

  organisationsomfattande supportplan
  Produkter Tillgängliga i Marketplace för avbildningar och debiteras per minut License Mobility genom Software Assurance SPLA SAL-licens

  Windows Server Datacenter Edition

  included

  (i minuttaxan ingår användning av maskinvaruresurs, serverlicens och klientåtkomsträttigheter)

  Windows Server Standard Edition

  SQL Server Enterprise Edition

  included
  included

  SQL Server Standard Edition

  included
  included
  included

  SQL Server Web Edition

  included

  BizTalk Server Enterprise Edition

  included
  included

  BizTalk Server Standard Edition

  included
  included

  SharePoint Server

  included
  included

  System Center Datacenter

  included

  System Center Standard

  included

  Team Foundation Server

  included
  included

  Project Server

  included
  included

  Microsoft Dynamics NAV

  included

  Microsoft Dynamics GP

  included
 • Nej. Enligt Microsofts produktanvändningsrättigheter (PUR) licensieras inte Office och Windows 7 för att köras på virtuella datorer. Microsoft Office i synnerhet klassificeras i PUR som skrivbordsprogram, som inte ingår i Licensing Mobility.

  Mer information finns på webbplatsen för  Microsofts produktanvändningsrättigheter.

 • Ja, alla befintliga Visual Studio-prenumeranter som har aktiverat sin prenumeration kan köra det mesta av den programvara som licensierats under MSDN på Azure Virtual Machines, vilket ger större flexibilitet för att utveckla och testa programmen.

  Denna molnanvändningsrättighet gäller all programvara som inkluderats i MSDN-prenumerationen förutom Windows-klienten och Windows Server. Visual Studio-prenumeranter kan köra Windows Server på Azure Virtual Machines, men eftersom detta inte ingår som en del av molnanvändningsrättigheterna debiteras prenumeranterna enligt taxan för Windows Server Virtual Machines. Visual Studio-prenumeranter kan bara köra virtuella datorer med Windows-klienter i  Azure MSDN-förmånsprenumerationen eller  MSDN-prenumerationen för utveckling och testning (betala per användning). I  licensieringsdokumentationen för Visual Studio och MSDN  finns ytterligare information om molnanvändningsrättigheter.

  Utöver denna nya användningsrättighet för Visual Studio-prenumeranter har vi uppdaterat  Azure MSDN-förmånen  så att MSDN-prenumeranter får en månatlig kredit som de kan använda för Azure-tjänster och lägre kostnader för att köra Windows Server-baserade virtuella datorer.