Priser för virtuella Windows-datorer med skalningsuppsättningar

Skala automatiskt virtuella datorer med hög tillgänglighet

Virtual Machine Scale sets make it easy to build highly scalable applications by allowing you to easily deploy and manage identical VMs as a set. Built on the Azure Resource Manager deployment model, VM Scale sets are fully integrated with Azure load balancing and autoscale, and support Windows, Linux, custom images, and extensions.

Virtual Machine Scale Sets is currently available on all VM sizes supporting of Windows or Linux virtual machines. You are only charged for the compute instances you choose, as well as the other underlying infrastructure resources consumed such as storage and networking. There are no incremental charges for the Virtual Machine Scale Sets service itself. Standard egress charges apply.

A0-4 – Basic

A Basic är ett prisvärt alternativ för utvecklingsarbetsbelastning, testservrar, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafiknivå och webbprogram, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
A0 1 0,75 GiB 20 GB $- $- (~0 %)
A1 1 1,75 GiB 40 GB $- $- (~33 %)
A2 2 3,50 GiB 60 GB $- $- (~38 %)
A3 4 7,00 GiB 120 GB $- $- (~41 %)
A4 8 14,00 GiB 240 GB $- $- (~41 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

Av2 Standard

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GB $- $- (~34 %)
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GB $- $- (~33 %)
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GB $- $- (~33 %)
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GB $- $- (~33 %)
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GB $- $- (~34 %)
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GB $- $- (~34 %)
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GB $- $- (~34 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D2-5 – v2-kampanj – tidsbegränsad

Under en tidsbegränsad period erbjuder vi våra D2-5 v2-instanser till ett specialpris baserat på vår kommande övergång till processorer med hypertråd. Läs mer om flytten till processorer med hypertrådar och det här tidsbegränsade erbjudandet på vår blogg.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
D2 v2-kampanj 2 7,00 GiB 100 GB $- $- (~48 %)
D3 v2-kampanj 4 14,00 GiB 200 GB $- $- (~48 %)
D4 v2-kampanj 8 28,00 GiB 400 GB $- $- (~48 %)
D5 v2-kampanj 16 56,00 GiB 800 GB $- $- (~48 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D1-5 – v2 – Senaste generationen

Instanserna i D1-5 v2 är den senaste generationen för generella instanser. Instanser i D1–5 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Instanser i D1–5 v2 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Dsv2 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätare för Dsv2-storlekar är samma som för Dv2-serien. Priser för diskar finns här.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GB $- $- (~54 %)
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GB $- $- (~54 %)
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GB $- $- (~53 %)
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GB $- $- (~53 %)
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GB $- $- (~51 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D2-64–v3 Latest Generation

D2-64 v3 instances are the latest generation of General Purpose Instances. D2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3 instances offer the combination of CPU, memory, and local disk for most production workloads.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant “Dsv3” virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv3 sizes are the same as Dv3-series. Pricing for disks is available here.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
D2 v3 2 8,00 GiB 16 GB $- $- (~42 %)
D4 v3 4 16,00 GiB 32 GB $- $- (~42 %)
D8 v3 8 32,00 GiB 64 GB $- $- (~42 %)
D16 v3 16 64,00 GiB 128 GB $- $- (~42 %)
D32 v3 32 128,00 GiB 256 GB $- $- (~42 %)
D64 v3 64 256,00 GiB 512 GB $- $- (~42 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

F-serien

De virtuella datorerna i F-serien har 2 GiB RAM och 16 GB lokal SSD (solid state drive) per CPU-kärna, och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. F-serien bygger på 2,4 GHz-processorn Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), som kan uppnå klockhastigheter på så mycket som 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Fs istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Fs-storlekar är samma som för F-serien.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
F1 1 2,00 GiB 16 GB $- $- (~48 %)
F2 2 4,00 GiB 32 GB $- $- (~49 %)
F4 4 8,00 GiB 64 GB $- $- (~48 %)
F8 8 16,00 GiB 128 GB $- $- (~48 %)
F16 16 32,00 GiB 256 GB $- $- (~48 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D11-14 – v2-kampanj – tidsbegränsad

Under en tidsbegränsad period erbjuder vi våra D11-14 v2-instanser till ett specialpris baserat på vår kommande övergång till processorer med hypertråd. Läs mer om flytten till processorer med hypertrådar och det här tidsbegränsade erbjudandet på vår blogg.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
D11 v2-kampanj 2 14,00 GiB 100 GB $- $- (~41 %)
D12 v2-kampanj 4 28,00 GiB 200 GB $- $- (~41 %)
D13 v2-kampanj 8 56,00 GiB 400 GB $- $- (~41 %)
D14 v2-kampanj 16 112,00 GiB 800 GB $- $- (~40 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D11-15 – v2

Instanserna i D11–15 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11–15 v2 är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Instansen i D15 v2 är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Dsv2 istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Dsv2-storlekar är samma som för Dv2-serien.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GB $- $- (~49 %)
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GB $- $- (~49 %)
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GB $- $- (~43 %)
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GB $- $- (~38 %)
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GB $- $- (~38 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

E2-64–v3 Latest Generation

E2-64 v3 instances are the latest generation of Memory Optimized Instances. E2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 v3 instances are ideal for memory-intensive enterprise applications.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant “Esv3” virtual machines. The pricing and billing meters for Esv3 sizes are the same as Ev3-series. Pricing for disks is available here.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GB $- $- (~37 %)
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GB $- $- (~37 %)
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GB $- $- (~37 %)
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GB $- $- (~37 %)
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GB $- $- (~37 %)
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GB $- $- (~37 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

G-serien

Virtuella datorer i G-serien använder Intel® Xeon®-processorer i E5 v3-serien och ger oöverträffade prestanda för databearbetning för hantering av stora databasbelastningar, särskilt SAP, HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen och Hortonworks. G5-instansen är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

SAP HANA på Azure (stora instanser) erbjuder specialbyggd SAP-certifierad maskinvara för att distribuera större produktionsmiljöer för SAP-arbetsbelastningar (OLTP och OLAP). Det är ett alternativ om du vill att köra SAP HANA-produktionsmiljöer som kräver noder som är större än 0,5 TB. Mer information finns här.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen GS istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för GS-storlekar är samma som för G-serien.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
G1 2 28,00 GiB 384 GB $- $- (~10 %)
G2 4 56,00 GiB 768 GB $- $- (~10 %)
G3 8 112,00 GiB 1 536 GB $- $- (~10 %)
G4 16 224,00 GiB 3 072 GB $- $- (~10 %)
G5 32 448,00 GiB 6 144 GB $- $- (~11 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

M Series

M-series virtual machines feature Intel® Xeon® E7-8890 v3 2.5GHz (Haswell) processor. The M-series provides up to 128 cores and 2.0TiB of memory providing unparalleled computational performance to support large in-memory workloads.

All the M-series VM sizes will have the ability to use both standard and premium persistent disks. The pricing and billing meters for Ms sizes are the same as M-series.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
M64MS 64 1 750,00 GiB 2 000 GB $- $- (~31 %)
M128S 128 2 000,00 GiB 4 000 GB $- $- (~0 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

L-serien

Instanser i L-serien är lagringsoptimerade virtuella datorer för arbetsbelastningar med låg latens som NoSQL-databaser (t.ex. Cassandra, MongoDB, Cloudera och Redis). L-serien erbjuder upp till 32 CPU-kärnor med Intel® Xeon®-processorer i E5 v3-serien med 8 GiB RAM-minne per kärna och från 768 GB–6 TB lokal SSD-disk. Den här instansen tillhandahåller Premium Storage-support.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
L4 4 32,00 GiB 678 GB $- $- (~37 %)
L8 8 64,00 GiB 1 388 GB $- $- (~37 %)
L16 16 128,00 GiB 2 807 GB $- $- (~37 %)
L32 32 256,00 GiB 5 630 GB $- $- (~37 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

NC-serien

Virtuella datorer i N-serien är idealiska för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar kundernas innovationsarbete via scenarier som avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Virtuella datorer i N-serien innehåller den accelererade NVIDIA Tesla-plattformen och NVIDIA GRID 2.0-tekniken, vilket ger det mest avancerade grafikstödet i molnet idag. Dessutom erbjuder N-serien en NC24r-konfiguration med låg fördröjning och stora dataflöden, som är anpassat för tätt sammansatta parallella beräkningsarbetsbelastningar.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 GPU Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
NC6 6 56,00 GiB 340 GB 1X K80 $- $- (~17 %)
NC12 12 112,00 GiB 680 GB 2X K80 $- $- (~17 %)
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X K80 $- $- (~17 %)
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X K80 $- $- (~17 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

NV-serien

Virtuella datorer i N-serien är idealiska för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar kundernas innovationsarbete via scenarier som avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Virtuella datorer i N-serien innehåller den accelererade NVIDIA Tesla-plattformen och NVIDIA GRID 2.0-tekniken, vilket ger det mest avancerade grafikstödet i molnet idag.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 GPU Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
NV6 6 56,00 GiB 340 GB 1X M60 $- $- (~14 %)
NV12 12 112,00 GiB 680 GB 2X M60 $- $- (~14 %)
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X M60 $- $- (~14 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

H-serien

H-serien är en ny serie som är speciellt utformad för att hantera arbetsbelastningar med databehandling med höga prestanda som finansiell riskmodellering, seismisk simulering och simulering av behållare, molekylär modellering och genforskning. Den baseras på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3.2 GHz (3.6 GHz med turbo) med DDR 4-minne. Turbo är alltid på för instanser i H-serien. Två av konfigurationerna i H-serien (H16r, H16mr) har också en andra låg fördröjning och stora dataflöden (RDMA) och är anpassade för tätt sammansatta parallella arbetsbelastningar som MPI-program.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (besparing i %)
H8 8 56,00 GiB 1 000 GB $- $- (~40 %)
H16 16 112,00 GiB 2 000 GB $- $- (~40 %)
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GB $- $- (~40 %)
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GB $- $- (~40 %)
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GB $- $- (~40 %)
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GB $- $- (~40 %)

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad (Obs! Microsoft-support omfattar inte support för Linux-avbildningar i Azure Marketplace, men i vissa fall erbjuder Linux-utgivare support enligt avtalen ovan). Hitta en prenumeration
  • Scale Sets, skalningsuppsättningar, är en kostnadsfri tjänst och har därför inget eget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Men om skalningsuppsättningen omfattar virtuella datorer i minst 2 feldomäner gäller serviceavtalet för tillgänglighet för de underliggande virtuella datorerna. Mer information finns i Serviceavtal för Virtual Machines.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu