Välj en molnplattform som är utformad för dina containerbehov

  • Utveckla, uppdatera och hantera dina containerprogram snabbare med utvecklings- och CI/CD-verktyg från slutpunkt till slutpunkt.
  • Lagra avbildningar i Docker Hub eller Azure Container Registry och distribuera till dina önskade mål.
  • Distribuera containrar med välbekanta initierare eller välj en fullständigt hanterad containerplattform.

Accelerera behållarbaserad programutveckling

Arbeta med verktyg som har utformats för behållare

Skapa automatisk stöttning och behållare för dina program och distribuera dem till ett AKS-kluster med Azure CLI eller genom att peka och klicka i Visual Studio.

Effektivisera din utveckling av program med flera behållare

Skapa och felsök Docker-behållare på valfritt språk och iterera i flera behållare som körs. Få insikt i Dockers produktionsprocesser med Visual Studio eller Visual Studio Code.

Enkelt att lägga till kontinuerlig integration och distribution

Integrera behållare i dina befintliga dynamiska och DevOps-arbetsflöden med DevOps Project och Visual Studio Team Services. Överför Docker-avbildningar till ett autentiserat register och använd Docker-kommandoradåtgärder.

Distribuera behållarbaserade program i din miljö

Support för hybridplattform

Lyft och skifta din programportfölj till behållare och distribuera i Azure, Azure Stack eller ditt eget datacenter. Ha en flexibel och enhetlig strategi för att skapa och hantera program som kan köras både i molnet och lokalt.

Maximal flexibilitet för distribution

Skala och samordna containrar med hjälp av din valda beräkningstjänst: Azure Kubernetes Service (AKS), Service Fabric och App Service.

Välj verktyg och plattformar från tredje part

Distribuera behållare enkelt med företagsversionen av Docker, OpenShift och Pivotal Cloud Foundry.

Hantera, övervaka och skydda dina behållare

Hantera containeravbildningar effektivt

Hantera ett privat Docker-register som om det vore en första klassens Azure-resurs med behållarregister. Hantera containeravbildningar med välbekanta verktyg för Dockers kommandoradsgränssnitt som är baserade på öppen källkod.

Integrera säkerhet med containerprogram

Full stacksäkerhet för dina behållare med säkerhetsriskssökning, run-timeskydd och efterlevnad med Aqua eller Twistlock. Lägg till enkel inloggning med Azure Active Directory.

Få insyn i dina behållare

Få en fullständig översikt över din containerdistribution. Visa samlad information om processor, minne, lagring samt nätverk- och prestanda med verktyg som Application Insights och Log Analytics.

Hitta rätt Azure-tjänst för dina containrar

Du vill: Använd den här:
Skala och samordna Linux-behållare med hjälp av Kubernetes Azure Kubernetes Service (AKS)
Distribuera webbappar eller API:er med Linux-behållare i en PaaS-miljö Azure App Service
Utöka elastiskt från ditt AKS-kluster (Azure Kubernetes Service) Azure Container Instances
Köra upprepade beräkningsjobb med behållare Azure Batch
Lyft, skifta och modernisera .NET-program till mikrotjänster med Windows Server-behållare Azure Service Fabric
Lagra och hantera containeravbildningar för alla typer av Azure-distributioner Azure Container Registry