Hoppa över navigering

Välj en molnplattform som är utformad för dina behållarbehov

Utveckla och hantera dina behållarbaserade program snabbare med integrerade verktyg. Distribuera behållare med välbekanta dirigeringsprogram eller välj en fullt hanterad behållarplattform. Dra nytta av Visual Studio-verktyg för Docker för att enkelt utveckla, köra och felsöka program med flera behållare och lagra avbildningar i Docker Hub eller Azure Container Registry för att sedan distribuera till önskade mål.

Accelerera behållarbaserad programutveckling

Arbeta med verktyg som har utformats för behållare

Enkelt att utveckla och köra program i Docker-behållare med Visual Studio-verktyg för Docker. Utveckla .NET-program för Windows eller .NET Core-program för Linux medan du bibehåller Docker-upplevelsen.

Enkelt att lägga till kontinuerlig integration och distribution

Integrera behållare i dina befintliga dynamiska och DevOps-arbetsflöden med Visual Studio Team Services. Överför Docker-avbildningar till ett autentiserat register och använd Docker-kommandoradåtgärder.

Strömlinjeforma dina mikrotjänstprogram med flera behållare

Skapa, iterera och felsök program med flera behållare och felsök över flera aktiva behållare samt få insyn i produktionsprocesser i Docker med Visual Studio.

Distribuera behållarbaserade program i din miljö

Maximal flexibilitet för distribution

Skala och dirigera behållare med ditt val av beräkningstjänst: Azure Container Service (AKS), Service Fabric och App Service.

Välj verktyg och plattformar från tredje part

Distribuera behållare enkelt med företagsversionen av Docker, OpenShift och Pivotal Cloud Foundry.

Support för hybridplattform

Distribuera i Azure, Azure Stack eller din egen datacentral och få en flexibel, enhetlig lösning för att bygga program som kan köras lokalt eller i molnet.

Hantera, övervaka och skydda dina behållare

Hantera behållaravbildningar effektivt

Hantera ett privat Docker-register som om det vore en första klassens Azure-resurs med behållarregister. Hantera behållaravbildningar med välbekanta Docker CLI-verktyg baserade på öppen källkod.

Integrera säkerhet med behållarprogram

Full stacksäkerhet för dina behållare med säkerhetsriskssökning, run-timeskydd och efterlevnad med Aqua eller Twistlock. Lägg till enkel inloggning med Azure Active Directory.

Få insyn i dina behållare

Få en fullständig översikt över din behållardistribution. Visa samlad information om processor, minne, lagring samt nätverk- och prestanda med verktyg som Application Insights och Log Analytics.

Hitta rätt Azure-tjänst för dina behållare

Du vill: Använd den här:
Skala och dirigera behållare med hjälp av Kubernetes, DC/OS eller Docker Azure Container Service (AKS)
Enkelt att köra behållare på Azure med ett enda kommando Azure Container Instances
Lagra och hantera behållaravbildningar för alla typer av Azure-distributioner Azure Container Registry
Utveckla mikrotjänster och dirigera behållare på Windows eller Linux Azure Service Fabric
Distribuera webbappar på Linux med behållare Azure App Service
Köra upprepade beräkningsjobb med behållare Azure Batch