Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containerbaserade program på Windows och Linux

Skapa en webbapp för containrar. Inget kreditkort krävs. Inga förbindelser. Inget tjafs.

Prova Web App for Containers nu

Skapa ett gratiskonto

Distribuera till Azure på några sekunder

Det har aldrig varit enklare att distribuera containerbaserade webbappar. Hämta containeravbildningar från Docker Hub eller ett privat Azure Container Registry, så distribuerar Web App for Containers den containerbaserade appen med önskade beroenden till produktion på några sekunder. Plattformen tar automatiskt hand om operativsystemsuppdateringar, kapacitetsetablering och belastningsutjämning.

Leverera uppdateringar snabbare

Automatisera och förenkla distribution av containeravbildningar med hjälp av CI/CD-funktioner (Continuous Integration/Continuous Deployment) med Docker Hub, Azure Container Registry och Visual Studio Team Services. App Service skapar en koppling till vald lagringsplats, så att dina appar uppdateras varje gång källkoden ändras. Schemalägg prestanda- och kvalitetstester i mellanlagringsmiljö och använd distributionsfack för att växla från mellanlagring till produktion på några sekunder, eller återställ till tidigare versioner utan avbrott.

Skala enkelt på begäran

Skala automatiskt lodrätt och vågrätt baserat på programbehov. Det finns detaljerade skalningsregler för att hantera toppar i arbetsbelastning automatiskt samtidigt som kostnader minimeras under perioder med låg belastning. Distribuera data och lagra tjänster på flera platser med bara några musklick.

Det är enkelt att komma igång

Användbara insikter och analyser

Visa heltäckande programprestanda och tjänstehälsa. Azure Monitor innehåller detaljerade vyer för resursanvändning, medan Application Insights ger djupare insikter om appens dataflöde, svarstider, minnes-/processorutnyttjande och feltrender.

Hög tillgänglighet

Få hög tillgänglighet inom och mellan Azure-regioner. Öka feltolerans för appar genom att distribuera i flera regioner, eller genom att använda integrerade alternativ för säkerhetskopiering/återställning och appkloning.

Tjänster i företagsklass

Du kan räkna med att App Service uppfyller ett serviceavtal på företagsnivå. Lagra dina appar på en molnplattform med hög säkerhet som följer ISO-standarder för informationssäkerhet, SOC2-standarder för redovisning och PCI-standarder för säkerhet.

Utforska andra App Service-appar

Web Apps

Skapa och distribuera webbappar snabbare i skala

Läs mer

Mobile Apps

Bygg mobilappar för alla enheter

Läs mer

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er

Läs mer

Kom igång

Följ våra tre enkla steg för att vara värd för din första webbapp på Azure