Funktioner

Skapa appar snabbare med en arkitektur utan server

Utveckla snabbare med en händelsedriven miljö för databearbetning utan server. Miljön kan skalas efter behov och du betalar endast för de resurser du förbrukar.

Utnyttja databehandling utan server med Functions

Skapa enkelt de appar du behöver med hjälp av enkla funktioner utan server som kan skalas för att uppfylla olika behov. Använd vilket språk du vill, och oroa dig inte för servrar eller infrastruktur.

Hantera dina appar i stället för infrastrukturen

Fokusera på att skapa bra appar. Slipp fundera på etablering och underhåll av servrar, särskilt när arbetsbelastningen ökar. Azure Functions tillhandahåller en helt hanterad plattform för databearbetning med hög tillgänglighet och säkerhet. Med skalning på begäran får du de resurser du behöver – när du behöver dem.

Utveckla på ditt sätt

Skapa Functions på det språk du väljer, till exempel JavaScript, C# och Java, samt skriptalternativ som Python, PHP, Bash, Batch och PowerShell. Skriv kod i ett användarvänligt webbaserat gränssnitt eller ladda upp förkompilerad kod som skapats med ditt favoritverktyg för utveckling. Dra nytta av kontinuerlig distribution för integrering med din DevOps-pipeline och använd övervakningsverktyg för felsökning.

Binda till tjänster

Skapa avancerade scenarier utan server genom att dra nytta av en rad Azure-tjänster och externa tjänster. Interagera enkelt med Azure Cosmos DB, Storage med mera, och externa tjänster som Twilio, SendGrid och andra, genom att lägga till in-/utdatabindningar i Functions. Sänk kostnader med mindre kod att underhålla.

Kunder som skapar program utan server med Functions

Det här kan du göra med Functions

Timerbaserad bearbetning

Functions har stöd för händelser som utlöses av en timer med Cron-jobbsyntax. Du kan till exempel köra kod som en gång i kvarten rensar en databastabell baserat på anpassad affärslogik.

Tidsbaserad bearbetning i Azure Functions

Händelsebearbetning med Azure-tjänster

Med Functions kan du utlösa en händelse utifrån en viss aktivitet i en Azure-tjänst. Du kan till exempel köra serverlös kod som läser in nyupptäckta testloggar i en Blob Storage-behållare och förvandlar informationen till en rad i en SQL Database-tabell.

Azure Functions-händelsebearbetning

Bearbetning av SaaS-händelser

Functions har stöd för utlösare utifrån aktiviteter i ett program som baseras på en SaaS (Programvara som en tjänst). Om du till exempel sparar en fil på OneDrive utlöses en funktion som använder Microsoft Graph API för att ändra i kalkylbladet och skapa fler diagram och databeräkningar.

SaaS-händelsebearbetning och funktioner för serverlös kod

Arkitekturer för webbappar utan server

Functions kan driva en app med en enda sida. Appen anropar funktioner med en webhook-URL, sparar användardata och avgör vilka data som ska visas. Du kan också göra enkla anpassningar, som att byta målgrupp för annonser genom att anropa en funktion och skicka information om användarprofiler.

Serverlös arkitektur i Azure Functions

Mobila serverdelar utan server

En mobil serverdel kan bestå av en uppsättning HTTP-API:er som anropas från en mobil klient som använder en webhook-URL. En mobilapp kan till exempel ta en bild och sedan anropa en funktion för att få en åtkomsttoken som gör det möjligt att ladda upp bilden till Blob Storage. Blobuppladdningen utlöser en andra funktion som ändrar storlek på bilden och gör den mobilanpassad.

Mobila serverdelar utan server

Strömbearbetning i realtid

Sakernas Internet-enheter kan till exempel skicka meddelanden till Stream Analytics, som i sin tur anropar en funktion som omvandlar meddelandet. Med den här funktionen kan du bearbeta data och skapa en ny post i SQL Database.

Strömbearbetning i realtid

Meddelandetjänster för bottar i realtid

Använd Functions för att anpassa beteendet hos en robot som använder en webhook. Du kan till exempel skapa en funktion som behandlar ett meddelande med hjälp av Cortana Analytics och anropar funktionen via Microsoft Bot Framework.

Realtidsmeddelanden via robot i Azure Functions

Analysrapport

Ekonomi för molndatabearbetning utan server

Läs rapporten

Webbseminarium

Go serverless

Titta på webbseminariet

Video

Skapa appar snabbare med serverfria funktioner i Azure

Titta nu

Video

Kom igång med Azure Functions

Titta nu

Relaterade produkter och tjänster

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Köra kod kommer att bli mycket enklare

Få 1 000 000 Functions-begäranden varje månad kostnadsfritt med ditt konto