Funktioner

Skapa appar snabbare med en arkitektur utan server

Utveckla snabbare med en händelsedriven miljö för databearbetning utan server. Miljön kan skalas efter behov och du betalar endast för de resurser du förbrukar.

Hantera dina appar i stället för infrastrukturen

Fokusera på att skapa bra appar. Slipp fundera på etablering och underhåll av servrar, särskilt när arbetsbelastningen ökar. Functions tillhandahåller en helt hanterad plattform för databearbetning med hög tillgänglighet och säkerhet. Med skalning på begäran får du de resurser du behöver – när du behöver dem.

Utveckla på ditt sätt

Skapa funktioner på det språk du väljer, till exempel JavaScript, C# och F#, samt skriptalternativ som PHP, Bash, Batch och PowerShell. Skriv kod i ett användarvänligt webbaserat gränssnitt eller ladda upp förkompilerad kod som skapats med ditt favoritverktyg för utveckling. Dra nytta av kontinuerlig distribution för integrering med din DevOps-pipeline och använd övervakningsverktyg för felsökning.

Binda till tjänster

Skapa avancerade scenarier utan server genom att dra nytta av en rad Azure-tjänster och externa tjänster. Interagera enkelt med Azure Cosmos DB, Storage med mera, och externa tjänster som Twilio, SendGrid och andra, genom att lägga till in-/utdatabindningar i Functions. Sänk kostnader med mindre kod att underhålla.

Kunder som kör kod utan server med Azure Functions

Det här kan du göra med Azure Functions

Timerbaserad bearbetning

Azure Functions har stöd för händelser som utlöses av en timer med Cron-jobbsyntax. Du kan till exempel köra kod som en gång i kvarten rensar en databastabell baserat på anpassad affärslogik.

Tidsbaserad bearbetning i Azure Functions

Händelsebearbetning med Azure-tjänster

Med Azure Functions kan du utlösa en händelse utifrån en viss aktivitet i en Azure-tjänst. Du kan till exempel köra serverlös kod som läser in nyupptäckta testloggar i en Azure Blob Storage-behållare och förvandlar informationen till en rad i en Azure SQL Database-tabell.

C# Azure Function för att hantera Insights-händelser

Azure Functions-händelsebearbetning

Bearbetning av SaaS-händelser

Azure Functions har stöd för utlösare utifrån aktiviteter i en SaaS-tjänst. Om du till exempel sparar en fil på OneDrive utlöses en funktion som använder Microsoft Graph API för att ändra i kalkylbladet och skapa fler diagram och databeräkningar.

SaaS-händelsebearbetning och funktioner för serverlös kod

Arkitekturer för webbappar utan server

Azure Functions kan driva en app med en enda sida. Appen anropar funktioner med en webhook-URL, sparar användardata och avgör vilka data som ska visas. Du kan också göra enkla anpassningar, som att byta målgrupp för annonser genom att anropa en funktion och skicka information om användarprofiler.

Serverlös arkitektur i Azure Functions

Mobila serverdelar utan server

En mobil serverdel kan bestå av en uppsättning HTTP-API:er som anropas från en mobil klient som använder en webhook-URL. En mobilapp kan till exempel ta en bild och sedan anropa en Azure Function för att få en åtkomsttoken som gör det möjligt att ladda upp bilden till Blob Storage. Blobuppladdningen utlöser en andra Azure Function som ändrar storlek på bilden och gör den mobilanpassad.

Node.js Azure Function för att skapa SAS-token C# Azure Function för att skapa SAS-token

Mobila serverdelar utan server

Strömbearbetning i realtid

IoT-enheter (Sakernas Internet) kan till exempel skicka meddelanden till Azure Stream Analytics, som i sin tur anropar en Azure Function som omvandlar meddelandet. Med den här funktionen kan du bearbeta data och skapa en ny post i Azure SQL Database.

Strömbearbetning i realtid

Meddelandetjänster för bottar i realtid

Använd Azure Functions för att anpassa beteendet hos en robot som använder en webhook. Du kan till exempel skapa en Azure-funktion som behandlar ett meddelande med hjälp av Cortana Analytics och anropar funktionen via Microsoft Bot Framework.

Realtidsmeddelanden via robot i Azure Functions

Relaterade produkter och tjänster

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Köra kod kommer att bli mycket enklare