Azure Functions

Bearbeta händelser med en serverlös kodarkitektur

En händelsebaserad serverlös beräkningsmiljö för att snabba upp din distribution. Miljön kan skalas efter behov och du betalar endast för de resurser du förbrukar.

Prova kostnadsfritt

Sign in to your account

Skapa ett gratiskonto

Manage your apps instead of infrastructure

Focus on building great apps. Don’t worry about provisioning and maintaining servers, especially when your workload grows. Functions provides a fully managed compute platform with high reliability and security. With scale on demand, you get the resources you need—when you need them.

Utveckla på ditt sätt

Skapa funktioner på en rad språk, inklusive JavaScript, C#, F# samt skriptalternativ som Python, PHP, Bash, Batch och PowerShell – och gör det med ett lättanvänt webbaserat gränssnitt. Eller ladda upp och utlös förkompilerad kod byggd med vårt favoritutvecklingsverktyg.

Bind into services

Build rich, serverless scenarios by capitalizing on a range of Azure and external services. Easily interact with Azure Cosmos DB, Storage, and more, and external services including Twilio, SendGrid, and others—by adding input/output bindings to Functions. Save costs with less code to maintain.

Customers executing serverless code with Azure Functions

Vanliga scenarier för Azure Functions

Timerbaserad bearbetning

Azure Functions har stöd för händelser som utlöses av en timer med Cron-jobbsyntax. Du kan till exempel köra kod som en gång i kvarten rensar en databastabell baserat på anpassad affärslogik.

Tidsbaserad bearbetning i Azure Functions

Händelsebearbetning med Azure-tjänster

Med Azure Functions kan du utlösa en händelse utifrån en viss aktivitet i en Azure-tjänst. Du kan till exempel köra serverlös kod som läser in nyupptäckta testloggar i en Azure Blob Storage-behållare och förvandlar informationen till en rad i en Azure SQL Database-tabell.

C# Azure Function för att hantera Insights-händelser

Azure Functions-händelsebearbetning

Bearbetning av SaaS-händelser

Azure Functions har stöd för utlösare utifrån aktiviteter i en SaaS-tjänst. Om du till exempel sparar en fil på OneDrive utlöses en funktion som använder Microsoft Graph API för att ändra i kalkylbladet och skapa fler diagram och databeräkningar.

SaaS-händelsebearbetning och funktioner för serverlös kod

Arkitekturer för webbappar utan server

Azure Functions kan driva en app med en enda sida. Appen anropar funktioner med en webhook-URL, sparar användardata och avgör vilka data som ska visas. Du kan också göra enkla anpassningar, som att byta målgrupp för annonser genom att anropa en funktion och skicka information om användarprofiler.

Serverlös arkitektur i Azure Functions

Mobila serverdelar utan server

En mobil serverdel kan bestå av en uppsättning HTTP-API:er som anropas från en mobil klient som använder en webhook-URL. En mobilapp kan till exempel ta en bild och sedan anropa en Azure Function för att få en åtkomsttoken som gör det möjligt att ladda upp bilden till Blob Storage. Blobuppladdningen utlöser en andra Azure Function som ändrar storlek på bilden och gör den mobilanpassad.

Node.js Azure Function för att skapa SAS-token C# Azure Function för att skapa SAS-token

Mobila serverdelar utan server

Strömbearbetning i realtid

IoT-enheter (Sakernas Internet) kan till exempel skicka meddelanden till Azure Stream Analytics, som i sin tur anropar en Azure Function som omvandlar meddelandet. Med den här funktionen kan du bearbeta data och skapa en ny post i Azure SQL Database.

Strömbearbetning i realtid

Meddelandetjänster för bottar i realtid

Använd Azure Functions för att anpassa beteendet hos en robot som använder en webhook. Du kan till exempel skapa en Azure-funktion som behandlar ett meddelande med hjälp av Cortana Analytics och anropar funktionen via Microsoft Bot Framework.

Realtidsmeddelanden via robot i Azure Functions

Relaterade produkter och tjänster

Logikappar

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Azure Cosmos DB

Prova Azure Cosmos DB för en globalt distribuerad databas för flera datamodeller

Event Grid

Get reliable event delivery at massive scale

Köra kod kommer att bli mycket enklare