Azure Functions

Bearbeta händelser med en serverlös kodarkitektur

En händelsebaserad serverlös beräkningsmiljö för att snabba upp din distribution. Miljön kan skalas efter behov och du betalar endast för de resurser du förbrukar.

Prova kostnadsfritt

Logga in på ditt konto

Skapa ett gratiskonto

Azure Functions är en serverlös, händelsedriven funktion

Utan server

Du slipper bekymra dig om infrastrukturen och etableringen av servrar, även när din Functions-anropsfrekvens skalar upp.

Snabbare utveckling

Skriv din kod i Functions-redigeraren och klicka på Kör om du vill köra direkt.

Binda till tjänster

Klicka på och lägg till bindningar till Azure-tjänster och externa tjänster (Box, Dropbox, Microsoft OneDrive, SendGrid osv.) för att mata in eller mata ut från Functions.

Skapa Azure Functions på olika språk

Utveckla på ditt sätt

Skapa funktioner på en rad språk, inklusive JavaScript, C#, F# samt skriptalternativ som Python, PHP, Bash, Batch och PowerShell – och gör det med ett lättanvänt webbaserat gränssnitt. Eller ladda upp och utlös förkompilerad kod byggd med vårt favoritutvecklingsverktyg.

Integrera DevOps

Iterera snabbt på Azure Functions med kontinuerlig distribution med hjälp av Visual Studio Team Services, GitHub eller Bitbucket. Använd inbäddad loggningsmiljö för att övervaka och felsöka.

Integrera DevOps och en serverlös arkitektur
Betala bara för de Azure Functions du använder

Betala bara för det du använder

Betala endast för den tid din kod körs. Du kommer att debiteras baserat på antal resurser Azure Functions behöver, och endast för så lång tid det tar för din kod att köra.

Byggt för affärslivet

Använd Azure Functions när aktiviteter inträffar i interna API:er eller affärssystem och leverera resultat direkt till dina lokala databaser eller affärslösningar.

Serverlös arkitektur

Vanliga scenarier för Azure Functions

Timerbaserad bearbetning

Azure Functions har stöd för händelser som utlöses av en timer med Cron-jobbsyntax. Du kan till exempel köra kod som en gång i kvarten rensar en databastabell baserat på anpassad affärslogik.

Tidsbaserad bearbetning i Azure Functions

Händelsebearbetning med Azure-tjänster

Med Azure Functions kan du utlösa en händelse utifrån en viss aktivitet i en Azure-tjänst. Du kan till exempel köra serverlös kod som läser in nyupptäckta testloggar i en Azure Blob Storage-behållare och förvandlar informationen till en rad i en Azure SQL Database-tabell.

C# Azure Function för att hantera Insights-händelser

Azure Functions-händelsebearbetning

Bearbetning av SaaS-händelser

Azure Functions har stöd för utlösare utifrån aktiviteter i en SaaS-tjänst. Om du till exempel sparar en fil på OneDrive utlöses en funktion som använder Microsoft Graph API för att ändra i kalkylbladet och skapa fler diagram och databeräkningar.

SaaS-händelsebearbetning och funktioner för serverlös kod

Arkitekturer för webbappar utan server

Azure Functions kan driva en app med en enda sida. Appen anropar funktioner med en webhook-URL, sparar användardata och avgör vilka data som ska visas. Du kan också göra enkla anpassningar, som att byta målgrupp för annonser genom att anropa en funktion och skicka information om användarprofiler.

Serverlös arkitektur i Azure Functions

Mobila serverdelar utan server

En mobil serverdel kan bestå av en uppsättning HTTP-API:er som anropas från en mobil klient som använder en webhook-URL. En mobilapp kan till exempel ta en bild och sedan anropa en Azure Function för att få en åtkomsttoken som gör det möjligt att ladda upp bilden till Blob Storage. Blobuppladdningen utlöser en andra Azure Function som ändrar storlek på bilden och gör den mobilanpassad.

Node.js Azure Function för att skapa SAS-token C# Azure Function för att skapa SAS-token

Mobila serverdelar utan server

Strömbearbetning i realtid

IoT-enheter (Sakernas Internet) kan till exempel skicka meddelanden till Azure Stream Analytics, som i sin tur anropar en Azure Function som omvandlar meddelandet. Med den här funktionen kan du bearbeta data och skapa en ny post i Azure SQL Database.

Strömbearbetning i realtid

Meddelandetjänster för bottar i realtid

Använd Azure Functions för att anpassa beteendet hos en robot som använder en webhook. Du kan till exempel skapa en Azure-funktion som behandlar ett meddelande med hjälp av Cortana Analytics och anropar funktionen via Microsoft Bot Framework.

Realtidsmeddelanden via robot i Azure Functions

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Bot Service

Intelligent, serverlös bot-tjänst som skalar på begäran

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Köra kod kommer att bli mycket enklare