Azure Functions

Mer än bara händelsebaserad serverlös databehandling

Få snabbare och enklare programutveckling med serverlös databehandling

Utveckla mer effektivt med Functions, en plattform för händelsebaserad serverlös databehandling som även kan lösa komplexa orkestreringsproblem. Utveckla och felsök lokalt utan ytterligare konfiguration, distribuera och använd i stor skala i molnet och integrera tjänster med utlösare och bindningar.

Automatisk och flexibel skalning baserat på din arbetsbelastningsvolym så att du kan fokusera på att lägga till värde i stället för att hantera infrastrukturen

Integrerad programmeringsmodell baserad på utlösare och bindningar som hjälper dig att svara på händelser och ansluta obehindrat till andra tjänster

Komplett utvecklingsmiljö, från kompilering och felsökning till distribution och övervakning med integrerade verktyg och inbyggda DevOps-funktioner

Flera programmeringsspråk och värdalternativ – välj det som passar bäst för varje scenario och justera snabbt efter dina behov

Få en bättre utvecklingsupplevelse – från början till slut

Utnyttja en komplett utvecklingsmiljö med Functions – från utveckling och felsökning lokalt i Windows, macOS och Linux till distribution och övervakning i molnet. Använd Functions-tillägg och -mallar i Visual Studio och Visual Studio Code för att få en snabbare och mer effektiv utveckling på din lokala dator, helt integrerat med hela Azure-plattformen. Utveckla med valfri kodredigerare och Azure Functions Core Tools. Konfigurera kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD) med Azure-pipelines och få intelligenta och proaktiva insikter om prestanda för dina program i produktion från Azure Monitor.

Konfigurera din lokala utvecklingsmiljö Läs om hur du automatiserar leverans med CI/CD-pipelines för Functions

Förenkla komplexa orkestreringsproblem

Det är meningen att serverlösa funktioner ska vara kortlivade och tillståndslösa, till dess att du behöver dem för att lösa tillståndskänsliga problem. Du kan ta bort den här begränsningen på ett helt hanterat sätt utan att etablera fler resurser genom att koda din arbetsflödesdefinition. Förenkla komplexa, tillståndskänsliga koordinationskrav programmatiskt i händelsebaserade program med tillägget Durable Functions. Använd dina funktioner även i deklarativa arbetsflöden som kan utnyttja fler än 250 anslutningsprogram med Azure Logic Apps.

Läs mer om Durable Functions

Anslut andra tjänster utan integrering av hårdkodning så att du kan utveckla lösningar snabbare

Skriv enbart kod som verkligen är viktig för verksamheten. Spara kodningstid med en programmeringsmodell som är baserad på utlösare och bindningar som gör att dina serverlösa program kan svara på händelser och ansluta obehindrat till andra tjänster. Bygg mer skalbara och stabila händelsebaserade program med en mikrotjänstvänlig metod med hjälp av Functions.

Läs om hur du kan spara tid med utlösare och bindningar

Skapa en gång och distribuera överallt

Eftersom behoven ser olika ut för olika program behövs också olika värdplaner. Välj den Functions-plan som passar bäst för dina verksamhetsbehov och distribuera samma kod till flera mål – från betala per körning i molnet till ditt Kubernetes-kluster eller IoT-enheter för Edge-bearbetning.

Utveckla på ditt sätt

Börja koda direkt med den teknikstack du redan är van vid. Du behöver inte lära dig nya språk eller ramverk. Välj de programmeringsspråk som passar bäst för varje unikt scenario – från webbappar och API:er med .NET, Node.js eller Java till Machine Learning-arbetsflöden med Python eller Cloud Automation med PowerShell.

Se vilka språk som stöds

Skapa tillförlitliga serverlösa program med inbyggd säkerhet och övervakning

 • Övervaka och analysera kodprestanda med Azure Application Insights. Hitta flaskhalsar och felområden i alla komponenter i ditt program med programkartor med distribuerad spårning från Azure Monitor.
 • Med Azure Key Vault får du källprograminställningar med full kontroll över åtkomstprinciper och granskningshistorik – utan att du behöver göra ändringar i koden.
 • Isolera nätverk via anslutningar till virtuella nätverk i Functions Premium-planen. Det innebär att du kan definiera appbegränsningar och ha utgående trafik i skyddade virtuella nätverk med blockering av inkommande trafik.
 • Konfigurera hanterade identiteter på tjänstnivå så att program enkelt kan komma åt andra resurser som skyddas av Azure Active Directory.
 • Bevilja åtkomst till ditt program med inbyggd autentisering med Azure Active Directory, Microsoft-konto och externa leverantörer som Twitter, Facebook och Google.

Välj den värdplan som passar dina behov

Förbrukningsplan

Skala automatiskt och betala bara för beräkningsresurser när dina funktioner körs. I en förbrukningsplan läggs instanser av Functions-värden till och tas bort dynamiskt baserat på antalet inkommande händelser.

Premium-plan

Skalningen sker automatiskt efter behov, och du kan använda föruppvärmda arbeten för att köra program utan fördröjning efter inaktivering, köra på mer kraftfulla instanser och ansluta till virtuella nätverk.

Azure App Service-plan

Kör Functions i en App Service-plan till de vanliga priserna för App Service-planen. Passar bra för långa körningar och när du behöver en mer förutsägbar skalning och kostnadsberäkning.

Kom igång med Functions

Dokumentation

Lär dig använda Functions med snabbstartsguider, självstudier och kodexempel.

Se dokumentationen

Microsoft Learn

Lär dig grunderna i Functions med den här guidade utbildningsvägen.

Lär dig skapa serverlösa program

Handbok för serverlös databehandling

Bygg och övervaka händelsebaserade program med denna steg-för-steg-guide.

Hämta e-boken

GitHub-lagringsplats

Få åtkomst till Functions-körning och tillägg som bygger på öppen källkod.

Se koden

Skapa dessa lösningar med Functions

Serverlösa API:er med Node.js eller Microsoft .NET

Serverlöst webbprogram för statiska webbplatser och ensidesprogram

Serverlösa mikrotjänster för händelsebaserade scenarier

Arbetsflöden för maskininlärning med en serverlös arkitektur

Serverlösa pipelines för databearbetning för filer och realtidsdata

Hantering av serverlös molnautomation och hybridresurser

Börja bygga program med Functions i tre steg

Skapa ett kostnadsfritt Azure-konto och få kostnadsfria tjänster i 12 månader, $200 kredit för att utforska tjänster i 30 dagar, och dessutom mer än 25 tjänster som alltid är gratis.

Skapa din första funktion i .NET, JavaScript, Java eller Python på fem minuter med vår snabbstartsguide.

Få inspiration och utforska detaljerade Functions-koncept i dokumentationen, galleriet med kodexempel och biblioteket med färdiga komponenter.

Se vad våra kunder gör med Azure Functions

Öka utvecklingshastigheten

Relativity minskade utvecklingstiden för sin molnbaserade eDiscovery-plattform från fyra månader med traditionella metoder till en vecka med Functions.

Relativity

Förbättra bearbetningstider för komplexa affärsproblem

FUJIFILM Software minskade bearbetningstiden och aktiverade taggning samma dag för i genomsnitt 3 000 foton per baseballmatch med Azure Durable Functions.

Fuji Film

Få högre kostnadseffektivitet och investeringsavkastning

Direct.One genererade fem gånger fler transaktioner med Functions till mindre än en fjärdedel av kostnaden för att använda virtuella datorer.

DirectOne

Minska tjänsteintegreringstiden

Hotailors kan integreras tre gånger som många nya leverantörer på lika lång tid som med hjälp av Functions.

Hotailors

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure Functions

Vanliga frågor om Functions

 • Functions har olika nivåer av stöd för språk som C#, JavaScript, F#, Java och Python.

  Se alla språk som stöds
 • Functions-appar i förbrukningsplaner och App Service-planer körs eller är tillgängliga 99,95 procent av tiden.

  Se det fullständiga serviceavtalet för Functions
 • Functions kan köras i olika lägen: Förbrukningsplan, Azure App Service-plan och Premium-plan.

  Jämför värdalternativ och skalning i olika planer
 • Undvik åtkomst med hårdkodning till andra tjänster som Azure Blog Storage och Azure Cosmos DB med utlösare och bindningar. Utlösare är det som gör att en funktion körs och bindningar är deklarationer som ansluter funktionen till en annan resurs.

  Se alla utlösare och bindningar som Functions stöder
 • Skapa och testa funktioner på din lokala dator med den kodredigerare och de utvecklingsverktyg du brukar använda. Anslut lokala funktioner till Azure-tjänster (live) och felsök dem på din lokala dator med den fullständiga körmiljön för Functions. Kraven för att utveckla funktioner på din lokala dator beror på vilka programmeringsspråk och verktyg du föredrar.

  Se lokala utvecklingsmiljöer

Få en miljon Functions-körningar utan kostnad varje månad med ett kostnadsfritt Azure-konto.