Azure Service Fabric

Skapa och använd skalbara distribuerade appar som alltid är igång

Lita på en beprövad plattform för verksamhetskritiska program

Fokusera på att bygga program och affärslogik och låt Azure lösa de svåra distributionssystemproblemen som tillförlitlighet, skalbarhet hantering och svarstid. Service Fabric är teknologin som ligger till grund för kärnan i Azures infrastruktur samt Microsoft-tjänster som Skype for Business, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Dynamics 365, och Cortana. Eftersom Azure Service Fabric är designad för att leverera ytterst tillgängliga och varaktiga tjänst på molnnivå förstår det verkligen programs infrastruktur-och resursbehov. Automatisk skalning, rullande uppgraderingar och självåterställning när det uppstår problem är exempel på det.

Välj mellan ett utbud av produktiva programmeringsmodeller och språk inklusive C# och Java för att bygga din mikrotjänst- och behållarbaserade program.

Age of Ascent

Se hur Azure Service Fabric driver ett ultra-MMO-spel

Så här säger våra kunder

Schneider Electric

“Med Service Fabric kunde vi fokusera på EcoStruxure.io:s nyckelfunktioner istället för att bygga en distribuerad mikrotjänstarkitektur”

Stephen Berard, Chief Architect – Digital Services Platform

Läs mer
BMW

“Med Service Fabric kan vi göra en rullande uppgradering av systemet utan nertid. Det rullar tillbaka till föregående version om det uppstår ett fel”

Sean Patterson, Senior Software Architect

Läs mer
KPMG

"Microsoft Azure är mer än bara en teknisk lösning. Det är ett nytt sätt att tänka, och nya marknadsmöjligheter, som alltid implementeras snabbt tack vare PaaS-tjänster.”

Christian Taltas: Managing Director of KTS

Läs mer

Förenklad utveckling och hantering av mikrotjänstbaserade program

  • Snabbt till marknaden: Fokusera på att skapa funktioner som ger programmen mervärde, utan att behöva designa och skriva extra kod för att hantera problem med tillförlitlighet, skalbarhet, hantering eller latens i den underliggande infrastrukturen.
  • Orkestrering av behållare och tjänster i samma miljö: Ta dina Dockers-behållare på Linux eller Windows och kör dem tillförlitligt i skalning vid sidan om andra arbetsbelastningar och tjänster. Utnyttja Azure Service Fabrics möjligheter som värdbehållare, för att hantera klusterresurser och orkestrera arbetsbelastning.
  • Välj din arkitektur: Skapa tillståndslösa eller tillståndskänsliga mikrotjänster – en arkitekturstrategi där komplexa program består av små tjänster med självständig versionshantering – som grund för de mest komplexa och dataintensiva scenarierna med låg latens, och skala dem sedan i eller över molnet med Azure Service Fabric. Mixa och matcha de programmeringsmodeller och språk som fungerar för dig, från behållare och körbara gästfiler till mikrotjänster och aktörer.
  • Mikrotjänstflexibilitet: Möjliggör kontinuerlig integrering och utveckling och inför nya funktioner i programmet snabbare genom att utforma detaljerade mikrotjänstprogram.
  • Visual Studio-integration: Bygg, testa, felsök, distribuera och uppgradera Service Fabric-program i distributioner på enskild dator, testdistributioner och produktionsmiljöer med hjälp av Visual Studio Tooling och kommandoradsstöd.
  • Kör var som helst Distribuera flexibelt samma programkod på offentliga, värdbaserade eller privata moln med konsekventa plattformstjänster och samma programprogrammeringsmodeller. Välj mellan Windows Server eller Linux som värdoperativsystem.
Azure Service Fabric – Skapa mikrotjänster enkelt
Service Fabric ger prestanda med låg latens

Leverera låg svarstid och förbättrad effektivitet i enorm skala

Leverera snabba och säkra uppgradera utan nertid, automatisera skalningsåtgärder, integrera hälsoövervakning och tillhandahåll automatisk återhämtning vid fel. Orkestrera mikrotjänster och behållarbaserade appar, få insyn i programhälsa och prestanda, samt aktivera utveckling av elastiska tjänster med låg svarstid som är skalbara.

Lös svåra problem med distribuerad system som tillförlitlig felsökning och redundans, val av ledare, tillståndshantering, tjänstidentifiering, kontinuerliga uppgraderingar, programportabilitet, miljöabstraktion, resurshantering och styrning samt konfigurationshantering. Tillhandahåll möjligheter till programlivscykelshantering så att utvecklarna inte behöver skapa program på nytt i takt med ökad användning. Utveckla och leverera många slags program och arbetsbelastningar, inklusive delade SaaS-program, verksamhetskritiska företagsprogram, insamling av IoT-data och bearbetning av arbetsbelastningar, samt spel.

Relaterade produkter och tjänster

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

IoT Hub

Anslut, övervaka och styr flera miljarder IoT-tillgångar

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Börja arbeta med Azure Service Fabric