Azure Service Fabric

Skapa och använd skalbara distribuerade program som alltid är igång

Play

Förenklad utveckling av mikrotjänstbaserade program och livscykelhantering

  • Snabba ledtider: Använd Azure Service Fabric för att skapa funktioner som ger programmen mervärde, utan att behöva designa och skriva extra kod för att hantera problem med tillförlitlighet, skalbarhet eller latens i den underliggande infrastrukturen.
  • Välj din arkitektur: Skapa tillståndslösa eller tillståndskänsliga mikrotjänster – en arkitekturstrategi där komplexa program består av små tjänster med självständig versionshantering – som grund för de mest komplexa och dataintensiva scenarierna med låg latens, och skala dem sedan i molnet med Service Fabric.
  • Mikrotjänster ger större flexibilitet: Detaljerade mikrotjänstprogram möjliggör kontinuerlig integrering och utveckling och nya funktioner kan införas i programmet snabbare.
  • Visual Studio-integration: Innehåller Visual Studio-verktyg och kommandoradsstöd så att du snabbt och enkelt kan bygga, testa, felsöka, distribuera och uppdatera Service Fabric-program i distributioner på enskild dator, testdistributioner och produktionsdistributioner.
Azure Service Fabric – Skapa mikrotjänster enkelt
Service Fabric ger prestanda med låg latens

Leverera prestanda med låg latens och hög effektivitet i enorm skala

Leverera snabba uppdateringar utan driftstopp med automatisk skalning, integrerad hälsoövervakning och tjänståterställning. Orkestrering och automatisering för utveckling av mikrotjänster ger större kännedom om och insikter i appar för automatisering av direktuppgraderingar med återställning och automatiska upp- och nedskalningsfunktioner.

Lös svåra problem i distribuerade system, exempelvis redundans vid fel, val av ledare och tillståndshantering, och möjliggör hantering av programlivscykler så att utvecklarna inte behöver göra om programarkitekturen när användningen ökar. Detta omfattar delade SaaS-program, insamling och bearbetning av IoT-data (Sakernas Internet) samt serverlevererade spel och medier.

Beprövad plattform som används av Azure och andra Microsoft-tjänster

Service Fabric föddes ur Microsofts mångåriga erfarenhet av att leverera verksamhetskritiska molntjänster och har produktionstestats sedan 2010. Det är den grundläggande tekniken som vi använder för kärninfrastrukturen i Azure, för att köra tjänster som Skype för företag, Microsoft Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Azure SQL Database och Cortana.

Tack vare denna erfarenhet har vi kunnat utforma en plattform som verkligen kan hantera infrastrukturresurser och programbehov, med ett självåterställande funktionssätt med automatiska uppdateringar, vilket är nödvändigt för att leverera högtillgängliga och varaktiga tjänster i hyperskala.

Skapa mikrotjänster på den beprövade Azure Service Fabric-plattformen
Kör i Azure Service Fabric, lokalt eller i molnet

Kör i Azure, lokalt eller i andra moln

Dra nytta av flexibiliteten i att distribuera samma programkod på offentliga, värdbaserade eller privata moln med enhetliga plattformstjänster och samma programmodell i hela Azure, lokalt och i värdbaserade datacenter. För Microsoft är det viktigt med valmöjligheter och flexibilitet, så ditt Service Fabric-program kan köras på Azure, lokalt och i andra moln med Windows Server eller Linux som värdoperativsystem.

Se hur kunderna använder Service Fabric

Översikt över Service Fabric med OSIsoft

När OSIsoft behövde ett system som hjälpte dem att samla in data och använda dessa på ett effektivt sätt valde de Service Fabric.

Läs fallstudien

Care Otter gör hälso- och sjukvård personlig med Service Fabric

Hur Service Fabric hjälper Care Otter att fokusera på att förbättra hälso- och sjukvården i stället för att tänka på infrastrukturen.

Relaterade produkter och tjänster

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

Börja arbeta med Azure Service Fabric