Azure Container Registry

Hantera ett privat Docker-register som om det vore en första klassens Azure-resurs

Hantera avbildningar av alla typer av behållare

Med Azure Container Registry kan du lagra avbildningar av alla typer av behållardistributioner, inklusive DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes och Azure-tjänster som App Services, Batch, Service Fabric med mera. Ditt DevOps-team kan konfigurera apparna på ett ställe som är skilt från den faktiska värdmiljön.

Lagra avbildningar med Azure Container Registry
Minska fördröjningen med ett Docker-register

Lagra behållaravbilder i närheten

Sänk svarstiderna i nätverket och slipp kostnader för ingående/utgående trafik genom att lagra Docker-registret i samma datacenter som distributionerna. Med Azure Container Registry kan du lagra behållaravbildningar lokalt tillsammans med dina prenumerationer. På så sätt får du full kontroll över både åtkomst och avbildningar.

Använd välbekanta Docker CLI-verktyg baserade på öppen källkod

Du behöver inte lära dig nya API:er eller kommandon. Eftersom Azure Container Registry är kompatibelt med Docker Registry v2 baserat på öppen källkod kan du använda de Docker CLI-verktyg baserade på öppen källkod som du redan är bekant med och de färdigheter du har för att effektivt interagera med registret.

Använd Docker CLI-verktyg med Azure Container Registry

Relaterade produkter och tjänster

Azure-behållartjänst

Använd Docker-baserade verktyg för att distribuera och hantera behållare

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

Service Fabric

Skapa och använd skalbara distribuerade program som alltid är igång

Prova Azure Container Registry