Container Registry

Hantera ett privat Docker-register som om det vore en första klassens Azure-resurs

Förenkla utvecklingen av containrar genom att enkelt lagra och hantera containeravbildningar för Azure-distributioner i ett centralt register.

Hantera avbildningar av alla typer av behållare

Med Azure Container Registry kan du lagra avbildningar av alla typer av containerdistributioner, inklusive DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes och Azure-tjänster som App Services, Batch, Service Fabric med mera. Ditt DevOps-team kan konfigurera apparna på ett ställe som är skilt från den faktiska värdmiljön.

Lagra avbildningar med Azure Container Registry

Hantera ett enda register i flera regioner

Hantera enkelt ett enda register som har replikerats i flera regioner. Med geo-replikering kan du hantera globala distributioner som en enhet för att förenkla åtgärder och hantering.

Lagra containeravbildningar i närheten

Sänk svarstiderna i nätverket och slipp kostnader för ingående/utgående trafik genom att lagra Docker-registret i samma datacenter som distributionerna. Med Azure Container Registry kan du lagra containeravbildningar lokalt tillsammans med dina prenumerationer. På så sätt får du full kontroll över både åtkomst och avbildningar.

Minska fördröjningen med ett Docker-register
Använd Docker CLI-verktyg med Azure Container Registry

Använd välbekanta Docker CLI-verktyg baserade på öppen källkod

Du behöver inte lära dig nya API:er eller kommandon. Eftersom Azure Container Registry är kompatibelt med Docker Registry v2 baserat på öppen källkod kan du använda de Docker CLI-verktyg baserade på öppen källkod som du redan är bekant med och de färdigheter du har för att effektivt interagera med registret.

Utöka registerfunktioner

Skydda dina avbildningar genom att autentisera och hantera åtkomst med Azure Active Directory. Utlös händelser baserat på containeråtgärder med Webhooks. Båda tekniker är kompatibla med standardregister.

Utökad funktion med Azure Container Registry

Relaterade produkter och tjänster

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera containrar på Windows eller Linux

Prova Azure Container Registry