Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Azure Container Registry

Hantera ett privat Docker-register som om det vore en första klassens Azure-resurs

Hantera avbildningar av alla typer av behållardistributioner

Oavsett var du väljer att distribuera behållarna måste du hitta ett ställe där du kan lagra och hantera behållaravbildningarna. Med Azure Container Registry kan du lagra avbildningar av alla typer av behållardistributioner, inklusive DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, Azure App Services, Batch, Service Fabric med mera. Ansvariga för distribution och drift kan därmed konfigurera apparna på ett ställe som är skilt från den faktiska driftsmiljön.

Store images with Azure Container Registry
Reduce latency with a Docker registry

Lagra behållaravbilder i närheten

Sänk svarstiderna i nätverket och slipp kostnader för ingående/utgående trafik genom att lagra registret i samma datacenter som distributionerna. Med Azure Container Registry kan du lagra behållaravbildningar lokalt tillsammans med dina prenumerationer. På så sätt får du full kontroll över både åtkomst och avbildningar.

Använd välbekanta Docker CLI-verktyg baserade på öppen källkod

Du behöver inte lära dig några nya API:er eller kommandon. Använd de Docker CLI-verktyg baserade på öppen källkod som du redan är bekant med när du interagerar med registret. Azure Container Registry är kompatibelt med Docker Registry v2 med öppen källkod så att du kan använda samma verktyg med registret.

Use Docker CLI tools with Azure Container Registry

Relaterade produkter och tjänster

Azure-behållartjänst

Använd Docker-baserade verktyg för att distribuera och hantera behållare

App Service

Skapa webb- och mobilappar för valfri plattform och enhet

Batch

Kör storskaliga parallelljobb och batchjobb

Prova Azure Container Registry