Erbjudande om 12-månaders förskottsbetalning

Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt för nya prenumeranter. Befintliga prenumeranter kan fortsätta utnyttja erbjudandet.

Betala i förskott för Azure-tjänster under en 12-månadersperiod och få 5 % rabatt på Azure-tjänster. Minimiköpet är $6000. Du faktureras vid inköpstillfället. Om du har ett oförbrukat saldo i slutet av 12-månadersperioden går det förlorat.

Rabattinformation

Rabatten räknas mot den användningsbaserade betalningsmodellen för den del av din användning som ryms i ditt förskottsbetalda köpbelopp. Eventuell användning som överskrider köpbeloppet med förskottsbetalning faktureras till standardpriser för användningsbaserad betalning.

Undantag

Din förskottsbetalning kan inte användas till att köpa (och rabatter gäller inte för) supportavtal för Azure, märkesprodukter från tredje part, produkter som säljs via Azure Marketplace, eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Azure Active Directory Premium).

Azure Storage-kapacitet är undantagen från rabatterna.

Rabatten kan inte kombineras med den graderade rabatten som erbjuds som en del av priserna för användningsbaserad betalning för Azure Storage, Data Transfer, Content Delivery Network, Media Services och andra Azure-tjänster där priset beror på användningsvolymen för tjänsten. För dessa tjänster räknas rabatten mot basprisnivån.

Betalningsalternativ

När du köper en ny prenumeration kan du betala med kreditkort, bankkort eller faktura. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort. Det kan ta längre tid att aktivera tjänsten om du vill betala med faktura på grund av kreditkontrollen.

När du byter från Betala per användning till det här erbjudandet kan du för närvarande enbart betala via faktura.

Ändringspolicy

När som helst inom en pågående prenumerationsperiod kan du öka köpbeloppet med förskottsbetalning via kontoportalen. Observera att en ökning av köpbeloppet med förskottsbetalning inte ändrar prenumerationsperioden (slutdatum ändras inte och eventuell oförbrukad del av köpbeloppet går förlorad). Ändringen börjar gälla under nästa månatliga faktureringsperiod.

Anta till exempel att du gör ett köp med förskottsbetalning på $8200 för början av juni. Du har 12 månader på dig att spendera $8200 på Azure-tjänster. Om du i september har förbrukat en stor del av $8200 och vill göra en inbetalning kan du göra det, men du har bara på dig till slutet av den ursprungliga 12-månadersperioden att förbruka all förskottsbetalning. Om förskottsbetalningen vid något tillfälle tar slut faktureras användning till standardpriser.

Tillägg till köp med förskottsbetalning mitt under perioden faktureras och läggs till på kontot enligt kontots månatliga standardfaktureringscykel, och den fastställs vid första Azure-registreringen/-köpet för kontot.

Det går inte att minska förskottsbetalningen under 12-månadersperioden.

Annulleringspolicy

Återbetalningar (även för oförbrukade köp som har förskottsbetalats) utförs inte, om det inte krävs enligt lagstiftning.

Om du annullerar din prenumeration inom de första 30 dagarna ansvarar du för att betala eventuell användning under annulleringsmånaden.

Om du annullerar din prenumeration vid en annan tidpunkt ansvarar du för att betala ditt köp för den återstående perioden och eventuell överanvändning under annulleringsmånaden.

Förnyelsepolicy

Som standard förnyas prenumerationen automatiskt. Nästa period har samma förskottsbetalda köpbelopp. Eventuellt oförbrukat förskottsbetalt saldo i slutet av aktuell period överförs inte till nästa period och går förlorat i slutet av aktuell period. För den nya villkorsperioden gäller den rabatt som är aktuell vid förnyelsetidpunkten. Du kan när som helst välja bort den automatiska förnyelsen. Om du gör det går prenumerationen ut när villkorsperioden är slut.

Om du inte förnyar det förskottsbetalda erbjudandet omvandlas prenumerationen till en standardprenumeration med användningsbaserad betalning i slutet av perioden.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Användningskvoter

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver högre gränser kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränserna.

Molntjänster och virtuella datorer

Standardkvoten är 20 samtidiga små standardinstanser (A1) eller motsvarande antal instanser av andra typer eller storlekar enligt nedanstående omvandlingstabell för instanser.

1 BERÄKNINGSINSTANS I FÖLJANDE ANTAL MOTSVARANDE SMÅ STANDARDINSTANSER (A1)
Extra liten (A0) 1
Liten (A1) 1
Medium (A2) 2
Stor (A3) eller A6 4
Extra stor (A4) eller A7 8

Storage

5 samtidiga lagringskonton

Active Directory

150 000 objekt

Ett objekt är en post i katalogtjänsten som representeras av sitt unika namn. Ett exempel på ett objekt är en användarpost som används för autentiseringsändamål.

Om du överskrider kvoterna för en viss månad är du fortsatt ansvarig för kostnaderna. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera ditt kundkonto om du överskrider förbrukningskvoterna under en viss månad, men innan vi gör det gör vi flera försök att komma i kontakt med dig per e-post. Vi kan inaktivera ditt konto av flera orsaker, bland annat obetalda avgifter. Mer information finns i användarrättigheterna för onlinetjänster för Azure-plattformen på sidan med juridisk information.

Serviceavtal

Vi erbjuder en serie pålitliga serviceavtal (SLA). Mer information om våra servicenivåavtal finns på sidan med information om servicenivåavtal. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om förbrukningskvoter är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort i det fallet och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal.
  2. Anslut till dina värdtjänster via våra API:er för Azure.