Reservationer

Reservera resurser i förväg och erhåll besparingar som vi vidarebefordrar till dig

Molnet erbjuder effektiva sätt att köra teknik. Som molnleverantör fokuserar vi på prisinnovation med målet att hjälpa dig att spara mer. Det ger dig mer moln till en lägre kostnad, samtidigt som du behåller enkelheten och flexibiliteten.

Få rabatt på Azure-tjänsterna genom att köpa reservationer. Om du ger oss inblick i dina resursbehov för ett eller tre år i förväg kan vi vara mer effektiva. I gengäld vidarebefordrar vi de här besparingarna till dig som rabatter på upp till 72 procent1.

Få mer moln till en lägre kostnad

Minska dina kostnader med upp till 72 procent jämfört med Betala per användning-prenumerationer för utvalda Azure-tjänster. Spara upp till 80 procent2 när du kombinerar besparingar på reservationer med Azure Hybrid-förmånen.

Upplev enklare förutsägbarhet för prognoser

Reservera resurser i förväg för att planera för långsiktig framgång. Dra nytta av en ettårig eller treårig period och betala i förväg utifrån dina budgetmål.

Upptäck var enkelhet möter flexibilitet

Köp reservationer med några få enkla steg, direkt från Azure-portalen. Byt enkelt reservationer om dina arbetsbelastnings- eller programbehov ändras. Avbryt när som helst och återlämna återstående månader av en reservation mot en uppsägningsavgift.

Håll kostnaderna nere med reserverade instanser

Kombinera reserverade instanser för virtuella Windows- och Linux-datorer med betala per användning-priser för att hantera kostnaderna i förutsägbara och varierande arbetsbelastningar.

Virtuella Windows-datorer

UPP TILL

80 procent i besparingar2

jämfört med Användningsbaserad betalning

Virtuella Linux-datorer

UPP TILL

72 procent i besparingar3

jämfört med Användningsbaserad betalning

Håll kostnaderna nere med reserverad kapacitet

Minska dina utgifter genom att förskottsbetala för fullständigt hanterade Azure-datatjänster.

Azure SQL Database

UPP TILL

80 procent i besparingar4

jämfört med Användningsbaserad betalning

Azure Cosmos DB

UPP TILL

65 procent i besparingar5

jämfört med Användningsbaserad betalning

SQL Data Warehouse

UPP TILL

65 procent i besparingar6

jämfört med Användningsbaserad betalning

Reservera resurser i förväg och erhåll besparingar som vi vidarebefordrar till dig

1 Besparingen på 72 % baseras på en M32ts Azure-VM för Windows-operativsystemet i regionen US Gov, Virginia som körs i 36 månader till ett betala per användning-pris på ~$3660.81/månad. Sänkt pris på en treårig reserverad instans på ~$663.45/månad. Azure-priser per 2018-10-30 (priserna kan komma att ändras). Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

2Besparingen på 80 % baseras på den kombinerade kostnaden för Azure Hybrid-förmånen för Windows Server och den treåriga reserverade Azure-instansen. Uppskattningen innefattar inte någon avgift för Software Assurance. Exempel på årskostnadsjämförelse mellan två virtuella Windows Server-datorer med D2V3. Besparingen baseras på två virtuella D2V3-datorer i USA, västra 2-regionen som kör 744 timmar/månad i 12 månader. Grundberäkningsavgiften är SUSE Linux Enterprise-avgiften för USA, västra 2. Azure-priser per den 4 april 2018. Priserna kan komma att ändras. Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

3 Beräkningar av besparingar baseras på en M32ts Azure-VM för CentOS eller Ubuntu Linux i regionen US Gov, Virginia som körs i 36 månader till ett betala per användning-pris på ~$2371.04/månad. Sänkt pris på en treårig reserverad instans på ~$663.45/månad. Azure-priser per 2018-11-07 (priserna kan komma att ändras). Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

4Besparingarna på 80 % baseras på åtta affärskritiska virtuella kärnor för SQL Database i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med grundpriset för Azure Hybrid-förmån plus 3-årig reserverad kapacitet. Besparingarna inkluderar inte Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise-versionen, som kan variera beroende på EA-avtal. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i november 2018, kan komma att ändras.

5Besparingarna gäller en ettårig eller treårig period för reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet jämfört med när du betalar per användning. Dina faktiska besparingar kan variera beroende på totalt etablerat dataflöde (RU/s), skrivningar för enstaka eller flera regioner och periodens längd. Priser i november 2018, kan komma att ändras.

6Besparingarna gäller en ettårig eller treårig period för reserverad Azure Azure SQL Data Warehouse Compute Optimized Gen2-kapacitet jämfört med Användningsbaserade priser. Lagring ingår inte. Priser i april 2019, kan komma att ändras.