Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Månatliga Azure-krediter för Visual Studio-prenumeranter

Lär dig hur du kan använda Azure-krediterna som ingår i din Visual Studio-prenumeration.

Varför ska jag aktivera mina krediter?

Hur fungerar mina Azure-krediter?

Om du prenumererar på Visual Studio får du Azure-krediter varje månad som du kan använda för att utforska och prova Azure-tjänster. När du aktiverar dina krediter skapar du en ny Azure-prenumeration, där du kan börja använda dem direkt. Inget kreditkort krävs.

Mängden Azure-krediter som du får beror på vilken typ av  Visual Studio-prenumeration du har. När du når månadsgränsen för dina krediter stoppas dina Azure-tjänster tills nästa månadskrediter läggs till, såvida du inte väljer att ta bort utgiftsgränsen genom att uppgradera till priser för användningsbaserad betalning.

Vad kan jag göra med mina Azure-krediter?

Här följer några exempel på hur du kan använda dina krediter i Azure. Ta en titt på videorna, självstudierna och onlinekurserna för att lära dig att skapa scenarierna och titta sedan på produkt- och prisinformation för att beräkna hur många krediter du behöver för att implementera varje scenario.

Var värd för en statisk webbplats

Använd Azure-lagring för att vara värd för din statiska webbplats på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt.

Publicera en ASP.NET-webbplats på Azure

Distribuera din första ASP.NET-webbapp till Azure App Service, en skalbar och automatiskt uppdaterad webbvärdtjänst.

Distribuera en containerbaserad webbplats

Använd avbildningar från Docker Hub eller ett privat register för att dra nytta av automatisk skalning, belastningsutjämning och moderna DevOps-metoder.

Distribuera en webbplats till en virtuell dator

Anpassa och kontrollera varje aspekt av din webbserver med en säker, kompatibel och tillförlitlig virtuell Linux- eller Windows-dator.

Integrera dina data och tjänster serverlöst

Använd Azure Functions, en mycket tillförlitlig beräkningsplattform, för att bearbeta programdata via en serverlös serverdel med bindningar.

Distribuera en Python-webbapp

Dra nytta av Azure för att köra dina tyngsta Python-frågor på några sekunder med PostgreSQL.

Hur många krediter får jag per månad?

Din typ av Visual Studio-prenumeration avgör hur många Azure-krediter du får per månad.

150 USD

Visual Studio Enterprise
(STANDARD)

100 USD

MSDN-plattformar

Är du inte prenumerant än?

50 USD

Visual Studio Professional
(STANDARD)

Visual Studio Test Professional
(STANDARD)

Vad mer behöver jag veta?

 • Månatliga Azure-krediter för Visual Studio-prenumeranter är endast avsedda för individuell utveckling/testning. Om du vill köra produktionsbelastningar måste du uppgradera till en betald Azure-prenumeration, med priser för användningsbaserad betalning.

 • Du kan använda ditt aktuella arbetskonto för att logga in om din organisation använder Azure Active Directory, som när du använder Office 365. Mer information finns i Vanliga frågor och svar om att använda arbetskonton.

 • Det kostar inget att använda krediterna. De ingår i din Visual Studio-prenumeration. När du får slut på månadens tilldelade krediter kan du inte fortsätta att använda prenumerationen förrän de återställs nästa månad.

 • Azure-prenumerationer som skapas via förmånen för Visual Studio-prenumerationer kan påverkas av begränsningar som inte gäller för betalda prenumerationer. I vissa områden kanske det inte går att skapa virtuella datorer och Azure-tjänster, och vissa tjänsttyper kanske inte är tillgängliga. Standardkvoten kan vara lägre än med betalda prenumerationer.

 • Kreditdelning är inte möjlig. Den här förmånen är avsedd för Visual Studio-prenumerantens personliga bruk.

 • Den månatliga Azure-krediten för Visual Studio-prenumeranter är endast för utveckling och testning och har inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera alla instanser (virtuell dator eller molntjänst) som körs kontinuerligt i mer än 120 timmar, eller om vi fastställer att instansen används för produktion. Kapaciteten erbjuds Visual Studio-prenumeranter efter bästa förmåga. Det finns ingen garanti för kapacitetens tillgänglighet.

  Den månatliga krediten gäller inte för köp av följande tjänster:

  • Supportavtal
  • Application Insights
  • Visual Studio-prenumerationer
  • Azure DevOps
  • Visual Studio App Center
  • Produkter från tredje part
  • Produkter som säljs via  Visual Studio Marketplace
  • Produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Azure Active Directory Premium)


  Om du vill köpa de här tjänsterna måste du ta bort din utgiftsgräns  och ange ett kreditkort för fakturering.

Kom igång med Azure utan risk

Ta en titt på vad du kan göra med dina månatliga Azure-krediter för Visual Studio-prenumeranter.