90 dagars kostnadsfri utvärderingsversion

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Visa nytt erbjudande om kostnadsfri utvärderingsversion..

Nya kunder kan prova en utvärderingsversion gratis under 90 dagar. I utvärderingsversionen ingår varje månad följande tjänster:

Erbjudandeinformation

Molntjänster, virtuella datorer, och webbplatser SQL Server (Web, Standard eller Enterprise) SQL Database SQL Reporting Backup Dataöverföringar
750 drifttimmar av en liten standardinstans, 50 drifttimmar av en minnesintensiv instans11 750 timmar 1 databasenhet av Web Edition och Business Edition SQL-databas2 100 timmar 20 GB 25 GB zon 1 och 25 GB zon 2 utgående/obegränsad ingående dataöverföring
Storage Media Services Encoding CDN Cachning Service Bus
70 GB lokal och 70 GB redundant lagringskapacitet 50 GB (indata och utdata kombinerat) 20 GB zon och 20 GB zon 2 ut 500 000 CDN-transaktioner 128 MB cacheminne 500 000 meddelanden
50 000 000 lagringstransaktioner       1 500 relätimmar

1 Du kan använda dina inkluderade små standardinstanstimmar för att köra andra instansstorlekar och andra molntjänster inklusive Webbplatser delad och reserverad instansmodellutbud vid sina motsvarande förhållanden som förklaras på deras respektive prislistsidor. Gratis instansmodell för webbplatser erbjuder 10 gratis webbplatser. De drifttimmar av en liten standardinstans som ingår i erbjudandet kan användas för att köra Molntjänster (A0, A1, A2, A3, A4), Windows Virtuella datorer (A0, A1, A2, A3, A4), eller andra virtuella datorer (A0, A1, A2, A3, A4) utan kostnad.

2 Med det här erbjudandet har kunder tillgång till Web Edition-databaser till ett värde av $9.99 och $9.99 av Business Edition per månad till våra standardpriser enligt principen Betala per användning. Detta motsvarar en 1 GB Web Edition-databas eller två 100 MB Web Edition-databaser per månad och en 1 GB Business Edition-databas eller två 100 MB Business Edition-databaser per månad.

Ett kreditkort eller bankkort krävs för identifiering, men du har en utgiftsgräns på gratisnivån som standard som gör att du inte riskerar att debiteras. Så här fungerar det:

För alla nya prenumerationer har vi satt en utgiftsgräns på $0 för prenumerationen så att du inte debiteras om du råkar överskrida de månatliga förmåner som anges ovan. Om du använder mer än de mängder som anges ovan under en månad överskrids utgiftsgränsen på $0 och tjänsten inaktiveras för den månaden. Tjänsten aktiveras igen i början av nästa faktureringsperiod. Dina lagringskonton och databaser finns kvar utan dataförlust, men du måste distribuera dina värdtjänster på nytt. Om du väljer att inaktivera utgiftsgränsen debiteras all merförbrukning, d.v.s. all användning varje månad som överstiger de mängder som anges ovan, med priserna för användningsbaserad betalning. och din prenumeration omvandlas automatiskt till användningsbaserad betalning vid utgången av tremånadersperioden.

Om du inte inaktiverar utgiftsgränsen går prenumerationen ut efter tremånadersperioden. Om du vill fortsätta använda prenumerationen efter de tre första månaderna har du 90 dagar på dig att inaktivera utgiftsgränsen så att prenumerationen förnyas och omvandlas till användningsbaserad betalning.

Läs mer om hur utgiftsgränsen fungerar.

För all användning under månaden som överstiger de resurser som ingår i erbjudandet debiteras priserna enligt principen Betala per användning.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort godtas, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Detta erbjudande är inte längre tillgängligt för köp.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er