Hoppa över navigering
DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Azure MSDN — Visual Studio Professional

Visa nytt MSDN - Professional-erbjudande..

Det här erbjudandet ger tillgång till en begränsad del av Azure varje månad utan kostnad för Visual Studio-prenumeranter på Visual Studio 2010 Professional. Den innehåller en basnivå av månatliga molntjänster, virtuella datorer, webbsidor, lagring, Content Delivery Network, dataöverföringar, SQL-databaser, SQL Reporting, Service Bus, Media Services Encoding, Backup, och caching utan kostnad.

Ingår varje månad utan kostnad

Molntjänster, virtuella datorer, och webbplatser SQL Server (Web, Standard eller Enterprise) SQL Database SQL Reporting Backup Dataöverföringar
375 drifttimmar av en liten standardinstans, 50 drifttimmar av en minnesintensiv instans1 375 timmar 1 databasenhet, Web Edition-databas2 100 timmar 20 GB 30 GB Zon 1 och 30 GB Zon 2 ut3
Storage Mediakodning CDN Cachning Service Bus
70 GB lokal och 70 GB geografiskt redundant lagringskapacitet 50 GB (indata och utdata kombinerat) 25 GB Zon 1 och 25 GB Zon 2 ut 128 MB cacheminne 500 000 meddelanden
50 000 000 lagringstransaktioner   500 000 CDN-transaktioner   1 500 relätimmar

Du måste ha en prenumeration på Visual Studio 2010 Professional med Visual Studio och använda ett Microsoft-konto som är kopplat till den prenumerationen. Du måste ha en aktiv prenumeration på MSDN för att kunna ta del av erbjudandet. Erbjudandet är begränsat till ett per prenumerant.

Resurser som inte har använts och som ingår i det här erbjudandet kan inte överföras till nästa faktureringsperiod.

Ett kreditkort eller bankkort krävs för registrering. För alla nya prenumerationer finns en utgiftsgräns på $0 för prenumerationen, så att du inte av misstag överskrider de månatliga förmåner som anges ovan. Om du använder mer än de mängder som anges ovan under en månad överskrids utgiftsgränsen på $0 och tjänsten inaktiveras för den månaden. Tjänsten aktiveras igen i början av nästa faktureringsperiod. Dina lagringskonton och databaser finns kvar utan dataförlust, men du måste distribuera dina värdtjänster på nytt. Om du väljer att inaktivera utgiftsgränsen debiteras all merförbrukning, d.v.s. all användning varje månad som överstiger de mängder som anges ovan, med priserna för användningsbaserad betalning.

Läs mer om hur utgiftsgränsen fungerar.

För all användning under månaden som överstiger de resurser som ingår i erbjudandet debiteras priserna för användningsbaserad betalning.

Om ovanstående priser för användningsbaserad betalning ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg.

Nya tjänster kan regelbundet tillkomma på Azure-plattformen. Du kommer att meddelas i förväg om nya tjänster och eventuella avgifter i samband med dessa. Självklart behöver du bara betala om du väljer att använda de nya tjänsterna.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

1 Du kan använda dina inkluderade små standardinstanstimmar för att köra andra instansstorlekar och andra molntjänster inklusive Webbplatser delad och reserverad instansmodellutbud vid sina motsvarande förhållanden som förklaras på deras respektive prislistsidor. Gratis instansmodell för webbplatser erbjuder 10 gratis webbplatser. De drifttimmar av en liten standardinstans som ingår i erbjudandet kan användas för att köra Molntjänster (A0, A1, A2, A3, A4), Windows Virtuella datorer (A0, A1, A2, A3, A4), eller andra virtuella datorer (A0, A1, A2, A3, A4) utan kostnad.

2 Med det här erbjudandet har kunder tillgång till Web Edition-databaser till ett värde av $9.99 per månad med standardpriserna enligt principen Betala per användning. Detta motsvarar en 1 GB Web Edition-databas eller två 100 MB Web Edition-databaser varje månad.

3 Alla inkommande dataöverföringar är gratis.

Betalningsalternativ

Allt du behöver är ett telefonnummer, ett kreditkort eller ett betalkort (ej förbetalt) och ett Microsoft-konto eller ett GitHub-konto. Endast kreditkort accepteras i Hongkong SAR och Brasilien.

Mer information om priser och fakturering finns på prissättningssidan för Azure .

Annulleringspolicy

Du kan avbryta när som helst. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Detta erbjudande är inte längre tillgängligt för köp.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er