Utvecklingsaccelerator, basversion

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Priser för basenheten

$59.95 per basenhet per månad.

En månadsförbrukning som överstiger mängden i de köpta basenheterna kommer att debiteras med priserna för användningsbaserad betalning.

Prenumerationsperiod: 6 månader

Obs! Från och med 16 april 2013 kan du bara använda timmarna som ingår i den lilla beräkningsinstansen till att köra standardinstanser i molntjänster (A0, A1, A2, A3 och A4). Du faktureras för eventuell användning av Virtuella datorer enligt taxan för användningsbaserad betalning.

Basenheten innehåller

Cloud Services Backup
750 drifttimmar med en liten instans 5 GB