DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

MSDN Premium

Detta erbjudande ger månatliga mängder av Cloud Services, Virtual Machines, Websites, lagring, Content Delivery Network, dataöverföringar, SQL-databaser, SQL Reporting, Service Bus, Media Services Encoding, Backup och Caching för Visual Studio 2010 Premium med Visual Studio-prenumeranter.

Ingår varje månad utan kostnad

Tjänst Månadserbjudanden
Molntjänster, virtuella datorer, och webbplatser 1 500 små standardinstanstimmar1
50 minnesintensiva instanstimmar2
SQL Server (Web, Standard eller Enterprise) 1 500 timmar2
SQL Database 5 databasenheter, Web Edition-databas3
Backup 40 GB
Dataöverföringar 40 GB Zon 1 och 40 GB Zon 2 ut 4
Storage 90 GB lokal och 90 GB geografiskt redundant lagringskapacitet
100 000 000 lagringstransaktioner
Mediekodning 100 GB (indata och utdata kombinerat)
CDN 35 GB zon 1 och 35 GB zon 2 ut
2 000 000 CDN-transaktioner
Cachning 128 MB cacheminne
Service Bus 1 000 000 meddelanden
3 000 relätimmar

Resurser som inte har använts och som ingår i det här erbjudandet kan inte överföras till nästa faktureringsperiod.

Ett kreditkort eller bankkort krävs för registrering. För alla nya prenumerationer finns en utgiftsgräns på $0 för prenumerationen, så att du inte av misstag överskrider de månatliga förmåner som anges ovan. Om du använder mer än de mängder som anges ovan under en månad överskrids utgiftsgränsen på $0 och tjänsten inaktiveras för den månaden. Tjänsten aktiveras igen i början av nästa faktureringsperiod. Dina lagringskonton och databaser finns kvar utan dataförlust, men du måste distribuera dina värdtjänster på nytt. Om du väljer att inaktivera utgiftsgränsen debiteras all merförbrukning, d.v.s. all användning varje månad som överstiger de mängder som anges ovan, med priserna för användningsbaserad betalning.

Läs mer om hur utgiftsgränsen fungerar.

För all användning under månaden som överstiger de resurser som ingår i erbjudandet debiteras priserna för användningsbaserad betalning.

Om ovanstående priser för användningsbaserad betalning ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg.

Nya tjänster kan regelbundet tillkomma på Azure-plattformen. Du kommer att meddelas i förväg om nya tjänster och eventuella avgifter i samband med dessa. Självklart behöver du bara betala om du väljer att använda de nya tjänsterna.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

1 Du kan använda dina inkluderade små standardinstanstimmar för att köra andra instansstorlekar och andra molntjänster inklusive Webbplatser delad och reserverad instansmodellutbud vid sina motsvarande förhållanden som förklaras på deras respektive prislistsidor. Gratis instansmodell för webbplatser erbjuder 10 gratis webbplatser. De drifttimmar av en liten standardinstans som ingår i erbjudandet kan användas för att köra Molntjänster (A0, A1, A2, A3, A4), Windows Virtuella datorer (A0, A1, A2, A3, A4), eller andra virtuella datorer (A0, A1, A2, A3, A4) utan kostnad.

2 50 drifttimmar av en minnesintensiv instans och SQL Server (Web, Standard eller Enterprise) finns som kampanjerbjudande till och med den 31 augusti 2013.

3 Med det här erbjudandet har kunder tillgång till Web Edition-databaser till ett värde av $49.95 per månad med standardpriserna enligt principen Betala per användning. Det motsvarar fem 1 GB Web Edition-databaser eller ett lägre antal större databaser per månad.

4 Alla inkommande dataöverföringar är gratis.

Annulleringspolicy

Du kan avbryta när som helst. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Förnyelsepolicy

Prenumerationen förnyas automatiskt var åttonde månad från det datum då du ursprungligen började prenumerera, med den månadsförmånsnivå i MSDN som gäller vid förnyelsen. Du måste ha en aktiv prenumeration på Visual Studio 2010 Premium med MSDN eller Visual Studio Ultimate 2010 för att kunna ta del av erbjudandet. Om du inte vill förnya prenumerationen loggar du in på Microsoft Online Services Kundportal och stänger av förnyelsefunktionen på prenumerationsfliken.

Erbjudandets tillgänglighet

Detta erbjudande är inte längre tillgängligt för köp.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er