Microsoft Azure-erbjudande

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Det här är ett begränsat erbjudande som ger berättigade kunder med penningkrediter kostnadsfri tillgång till Microsoft Azure.

Flexibilitet med Microsoft Azure-krediter

Du får Microsoft Azure-penningkrediter för tre månader som berättigad kund. Beloppet för penningkrediterna som du får månadsvis specificeras när erbjudandet aktiveras. Du kan välja själv hur du vill använda Microsoft Azure-krediterna. Använd dem på någon Microsoft Azure tjänst utifrån dina behov, inklusive, virtuella datorer, webbsidor, molntjänster, mobila tjänster, lagring, SQL-databas, HDInsight, mediatjänster, och många fler.

Använd upp till hela din månatliga Microsoft Azure-kredit utan avgift. Om du överskrider din månatliga kredit inaktiveras tjänsten för den månaden. Du kan välja att inaktivera utgiftsgränsen. Då debiteras varje månad den användning som överstiger den månatliga krediten med priset som gäller för användningsbaserad betalning. Läs mer om utgiftsgränsen.

Outnyttjade månadskrediter kan inte överföras till efterföljande månader och kan inte överföras till andra Windows Azure-prenumerationer. Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar. Efter de tre månaderna flyttas du över till användningsbaserad betalning. Ditt konto inaktiveras och en utgiftsgräns på $0 aktiveras för att förhindra att kostnader uppkommer. Du måste inaktivera din utgiftsgräns. Om priserna ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg.

Windows Azure-krediterna kan inte användas till att köpa supportavtal för Windows Azure, märkesprodukter från tredje part, produkter som säljs via Marketplace eller Store, eller produkter som på annat sätt säljs separat från Windows Azure (t.ex. Windows Azure Active Directory Premium).

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort, om inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er