Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juni 2020

30 jun

Azure Data Lake Storage archive tier is now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

The archive tier for Azure Data Lake Storage is now generally available. The archive tier provides an ultra-low cost tier for long term retention of data while keeping your data available for future analytics needs.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features
30 jun

Azure Data Lake Storage file snapshots are now in preview

FÖRHANDSVERSION

File snapshots for Azure Data Lake Storage is now in preview. Use file snapshots to take an unlimited number of snapshots of your files so that you can have a copy of that file at a point in time.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features
30 jun

Nu finns blockblob på 200 TB i Azure Storage som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Vi har ökat den maximala storleken för en enskild blob i Azure Storage från 5 TB till 200 TB, och nu finns den som förhandsversion. Blobstorleken 200 TB är tillgänglig som förhandsversion i alla offentliga Azure-regioner med frekvent och lågfrekvent lagringsnivå samt Premium-nivå.

 • Blob Storage
 • Features
30 jun

Azure Firewall July 2020 update

TILLGÄNGLIGT NU

Custom DNS, DNS Proxy, and FQDN filtering in network rules are now in preview. IP Groups and IP Groups in Firewall policy are now generally available.

 • Azure Firewall
 • Security
30 jun

Company branding feature is now available on your organization's Azure AD sign-in page

TILLGÄNGLIGT NU

The enhanced company branding feature is now generally available on your organization’s Azure Active Directory (Azure AD) sign-in page.

 • Features
29 jun

Plan your migration to Azure VMware Solution using the Azure Migrate server assessment tool

FÖRHANDSVERSION

Azure Migrate now supports assessments for Azure VMware Solution. Plan your move to Azure VMware Solution using the Azure Migrate server assessment tool.

 • Services
26 jun

Azure Sphere OS quality update 20.06 is now available

TILLGÄNGLIGT NU

The Azure Sphere OS quality update 20.06 is now available in the retail feed.

 • Operating System
25 jun

Ephemeral OS disks for Azure Virtual Machines (VMs) now support additional VM sizes

FÖRHANDSVERSION

You now have the ability to store ephemeral OS disks on the VM temp or resource disk in addition to the VM cache (in preview).

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Managed Disks
 • Features
25 jun

Azure Speech Services REST API v3.0 is now available

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Azure Speech Services REST API v3.0 is now available, along with several new features.

 • Taltjänster
 • Services
 • Features
25 jun

Azure CLI June 2020 update

TILLGÄNGLIGT NU

The Azure CLI continues to expand with support for new Azure services. This release includes 23 new modules to manage as many Azure services.

 • CLIs
 • SDK and Tools
24 jun

Azure Monitor för Key Vault finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Med förhandsversionen av Azure Monitor för Key Vault får du omfattande övervakning av dina nyckelvalv med en enhetlig vy över begäranden, prestanda, fel och svarstider i Key Vault.

 • Azure Monitor
 • Key Vault
 • Security
 • Services
 • Features
24 jun

Azure Pipelines har nu stöd för Linux/ARM64

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Pipelines har nu stöd för Linux/ARM64, något som har efterfrågats mycket av vårt community. Andra viktiga funktioner som förbättrar den övergripande användarupplevelsen har också lagts till.

 • Features
24 jun

Granskning av databasmotorer för Azure Database for MySQL är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Database for MySQL tillhandahåller nu GA-stöd för att använda granskningsloggar för databasaktiviteter och händelser som anslutningar, frågor osv.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
24 jun

Granskning av databasmotorer för Azure Database for MariaDB är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Database for MariaDB tillhandahåller nu GA-stöd för att använda granskningsloggar för databasaktiviteter och händelser som anslutningar, frågor osv.

 • Azure-databas för MariaDB
 • Features
24 jun

Indexering med jokertecken i Azure Cosmos DB:s API för MongoDB

TILLGÄNGLIGT NU

Indexering med jokertecken i Azure Cosmos DB-API:et för MongoDB, en populär MongoDB-funktion som infördes i MongoDB version 4.2, är nu tillgängligt.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
24 jun

Case-insensitive string functions with Azure Cosmos DB now available

TILLGÄNGLIGT NU

Case-insensitive support in Azure Cosmos DB was released for the following string system functions—Contains, EndsWith, StringEquals, and StartsWith.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
24 jun

Azure SDK for embedded devices

TILLGÄNGLIGT NU

The new Azure Embedded C SDK is designed to allow small and embedded devices, such as IoT, to communicate with Azure services.

 • Azure IoT Hub
 • SDK:er
 • Fillagring
 • SDK and Tools
24 jun

Azure Kubernetes Service (AKS) support for proximity placement groups is now available

FÖRHANDSVERSION

Better support for latency-sensitive workloads in critical business scenarios.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
24 jun

Create a formula in Azure DevTest Labs using a shared image gallery image

TILLGÄNGLIGT NU

Your customers can now create a formula in DevTest Labs using a shared image gallery image. Formulas provide a dynamic way to create virtual machines from the desired configuration and settings. Changes in the environment can be captured on the fly via artifacts.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
24 jun

Azure Content Delivery Network standard rules engine is now available

TILLGÄNGLIGT NU

Take advantage of new rules to further customize the behavior of standard Azure Content Delivery Network to best meet the needs of your customers. Use the rules engine to modify request and response headers or dynamically override your existing route behavior based on incoming requests. Now generally available with the ability to add additional rules. The first five rules are free.

 • Content Delivery Network
 • Services

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region