Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Monitor för Key Vault finns nu som förhandsversion

Publiceringsdatum: 24 juni, 2020

Få omfattande övervakning av dina nyckelvalv tillsammans med en enhetlig vy över prestanda, begäranden, fel och svarstider i Azure Key Vault genom att använda Azure Monitor för Key Vault (förhandsversion).

Med Key Vault-insikter, som baseras på plattformen för Azure Monitor-arbetsböcker, kan du få följande:

  • Perspektiv i stor skala som visar en ögonblicksbild av prestanda baserat på begäranden, uppdelning av fel och en översikt över drift och svarstid.
  • Analys med ökad detaljnivå för ett specifikt nyckelvalv för att utföra detaljerad analys.
  • Möjligheten att anpassa – ändra vilka mått du vill se, ändra eller ange tröskelvärden som överensstämmer med dina gränser och spara en egen arbetsbok.
  • Möjligheten att fästa diagram i arbetsboken på Azure-instrumentpaneler.
  • Integrering med Azure Monitor-loggar för ytterligare data om din Azure Key Vault-aktivitet.

Azure Monitor för Key Vault fungerar direkt och är tillgängligt nu på Azure Monitor- och Azure Key Vault-bladen i Azure Portal.

  • Azure Monitor
  • Key Vault
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter