Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juni 2020

16 jun

Azure Monitor för virtuella datorer är nu i förhandsversion i US Gov, Arizona

FÖRHANDSVERSION

Azure Monitor för virtuella datorer är nu tillgängligt som förhandsversion i US Gov, Arizona. Den är också tillgänglig i ytterligare 18 offentliga regioner runtom i världen.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Service Fabric
 • Cloud Services
 • Regions & Datacenters
15 jun

HBv2-Series VMs now available in Japan East

TILLGÄNGLIGT NU

HBv2-series VMs for HPC now available in the Japan East region.

 • Virtuella datorer
 • Services
 • Features
15 jun

Web Application Firewall for Azure Front Door service logging enhancements

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Web Application Firewall for Azure Front Door now has a match details field in the logs to provide insights on why a request triggered a Web Application Firewall rule.

 • Web Application Firewall
 • Azure Front Door
 • Security
 • Services
 • Features
 • Management
15 jun

System topics are now an Azure resource

TILLGÄNGLIGT NU

Explicitly create system topics using Azure Event Grid.

 • Event Grid
 • Features
15 jun

Private AKS clusters are now generally available in Azure Government

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Government customers can now use private AKS clusters for additional security.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Security
 • Regions & Datacenters
15 jun

Azure Migrate—Assessment of imported servers is now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Assessment of imported servers in Azure Migrate is now generally available.

 • Azure Migrate
 • Features
 • Management
15 jun

Azure Monitor för containrar har nu stöd för logginsamling i AKS Windows-nodpooler (i förhandsversion)

FÖRHANDSVERSION

Från och med agentversion ciprod05262020 kommer Azure Monitor för containrar att samla in loggar (std/stderr) för de containrar som körs i AKS-kluster med Windows-nodpooler.

 • Azure Monitor
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Services
15 jun

Azure Quota REST APIs to manage service limits (quota) are now available in preview

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2020

Use Azure REST Quota APIs to manage the service limits (quota) of Azure Virtual Machines (cores/vCPU) and Azure Machine Learning (in preview). Take advantage of this capability to query current usage and quotas for the supported resources and update these limits.

 • SDK and Tools
 • Services
 • Features
15 jun

New Azure Virtual Machines for general purpose and memory intensive workloads now in preview

FÖRHANDSVERSION

The new D v4-series and E v4-series Azure Virtual Machines feature the Intel® Xeon® Platinum 8272CL custom processor, which can achieve up to 3.4 Ghz all core turbo frequency. The D v4-series and E v4-series virtual machines (VMs) don’t provide any temporary storage. The D v4-series and Ds v4-series virtual machine sizes can meet the requirements associated with most general-purpose workloads. The E v4-series and Es v4-series VMs offer up to 504 GiB of RAM and are ideal for various memory-intensive enterprise applications.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Pricing & Offerings
 • Services
 • Features
12 jun

Uppdatering 20.06 av Azure Sphere OS är nu tillgänglig för kompatibilitetstestning

TILLGÄNGLIGT NU

Kvalitetsuppdatering 20.06 av Azure Sphere OS är nu tillgänglig för utvärdering via Retail Evaluation-flödet. Versionen innehåller en OS-uppdatering och ett uppdaterat Linux SDK.

 • SDK and Tools
 • Operating System
12 jun

Uppdateringar av jobb- och måttfunktionen i Azure IoT Central – maj 2020

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är maj 2020-uppdateringarna av jobb- och måttfunktionen för Azure IoT Central tillgängliga.

 • Azure IoT Central
 • Features
12 jun

Nu rapporterar Budgetar i Cost Management tröskelvärdesändringar och aviseringsgränser över 100 %

TILLGÄNGLIGT NU

Nu visar Budgetutvärderingar i Azure Cost Management nya aviseringar för samma period när du har redigerat en budget. Nu har Budgetar dessutom stöd för tröskelvärden över 100 %

 • Kostnadshantering + fakturering
 • Management
12 jun

Uppdatering 20.05 av Azure Sphere är nu tillgänglig för kompatibilitetstestning

TILLGÄNGLIGT NU

Uppdatering 20.05 av Azure Sphere är nu tillgänglig för utvärdering via Retail Evaluation-flödet. Retail Evaluation-perioden ger en period på 14 dagar för att testa bakåtkompatibilitet.

 • Azure Sphere
 • Operating System
11 jun

Live Video Analytics är nu i offentlig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Live Video Analytics är en plattform för avbildning, inspelning och analys av direktsänd video samt publicering av resultat (video och/eller videoanalys), vilket möjliggör intelligenta videoprogram.

 • Media Services
 • Azure IoT Edge
 • Services
 • Features
11 jun

Azure API Management-uppdateringar – juni 2020

TILLGÄNGLIGT NU

En vanlig uppdatering av Azure API Management-tjänsten startades den 10 juni 2020. Den innehöll nya funktioner, felkorrigeringar och ändringar, samt andra förbättringar.

 • API Management
 • Features
11 jun

Azure App Service hybrid connections for Linux apps is now available

TILLGÄNGLIGT NU

The hybrid connections feature of Azure App Service, which enables access to resources in disparate networks, is now available in public regions.

 • App Service
 • Features
11 jun

Azure App Service regional virtual network integration for Linux apps is now available

TILLGÄNGLIGT NU

The regional virtual network integration feature of Azure App Service, which enables access to resources in your virtual network across service endpoints or ExpressRoute connections, is now available in public regions

 • App Service
 • Features
10 jun

Azure SQL Database serverless compute auto-scaling limits increase more than twofold

TILLGÄNGLIGT NU

The maximum vCore limit for Azure SQL Database serverless has increased over twofold to 40 vCores. The higher limits provide greater compute auto-scaling headroom for serverless databases with more demanding workloads.

 • Azure SQL Database
 • Features
10 jun

Windows Server containers in AKS is now available in Azure Government

FÖRHANDSVERSION

Windows Server containers in AKS is now available in Azure Government.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
 • Regions & Datacenters
10 jun

Azure Kubernetes Service upgrade improvements are now in preview

FÖRHANDSVERSION

Two new AKS upgrade capabilities that will improve the granularity and efficiency of regular Kubernetes upgrade operations are now in preview.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region