Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juli 2019

15 jul

Nu är funktionen för närhetsplaceringsgrupper tillgänglig som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

En närhetsplaceringsgrupp är en funktion för logisk gruppering av virtuella datorer i Azure som minskar nätverksfördröjningen mellan virtuella datorerna.

 • Virtual Machines
15 jul

Dataåtkomst för flera protokoll för Azure Data Lake Storage finns nu i den offentliga förhandsversionen

FÖRHANDSVERSION

Nu är förhandsversionen av en ny funktion, som hjälper dig att hantera samma data med Blob-API:er eller med Data Lake Storage Gen2-API:er, tillgänglig.

 • Azure Data Lake Storage
 • Blob-lagring
 • Lagringskonton
15 jul

Vi presenterar Azure Migration Program

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Azure Migration Program tillgängligt. Med Azure Migration Program har kunder och partner möjlighet att planera och implementera Azure-migreringsprojekt tillsammans med Microsoft. Med beprövade molnmetoder, verktyg, resurser och regelverk från Microsoft kan du snabbt och enkelt migrera till Azure, på det sätt som passar din organisations unika behov.

 • Azure Migrate
 • SQL Server på Virtual Machines
 • Azure Database Migration Service
15 jul

Nu är online- och offlinemigreringar från MongoDB till Azure Cosmos DB tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Migrera från lokala eller molnbaserade implementeringar av MongoDB till Azure Cosmos DB med minimal stilleståndstid med hjälp av Azure Database Migration Service.

 • Azure Database Migration Service
15 jul

Skrivskyddad replik över regionsgränser för Azure Database for MariaDB

FÖRHANDSVERSION

Nu finns asynkron replikering över regionsgränser som förhandsversion för Azure Database for MariaDB. Du kan skapa upp till fem skrivskyddade replikservrar för varje huvudserver för att skala ut och utjämna läsintensiva arbetsbelastningar mellan replikservrar och Azure-regioner.

 • Azure-databas för MariaDB
15 jul

Nu är Azure FXT Edge Filer tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Avere FXT Edge Filer-lösningen allmänt tillgänglig. Den omarbetade maskinvaran drar nytta av tekniken i Avere Systems-programvara för att göra nätverksanslutna lagringsmiljöer (NAS) snabbare och utöka åtkomsten till Azure Blob-lagring.

 • Avere vFXT för Azure
15 jul

Nu är Azure Cosmos DB .NET V3 SDK allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Cosmos DB .NET V3 SDK har prestandaförbättringar (däribland det nya dataströmnings-API:et), en mer intuitiv, idiomatisk programmeringsmodell med utvecklarvänliga API:er och nya pull- och push-programmeringsmodeller för ändringsflöden.

 • Azure Cosmos DB
15 jul

Azure DevTest Labs – Konfigurera en fjärrskrivbordsgateway för ditt labb

TILLGÄNGLIGT NU

Konfigurera en fjärrskrivbordsgateway för ditt labb med hjälp av Azure DevTest Labs, för säker åtkomst till de virtuella datorerna (VM) utan att RDP-porten exponeras.

 • Azure DevTest Labs
15 jul

Nu är Azure Cosmos DB Java V3 SDK tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Azure Cosmos DB Java V3 SDK allmänt tillgängligt med en ny, mer intuitiv, idiomatisk programmeringsmodell med utvecklarvänliga API:er, Reactor-baserad modell för asynkron programmering och stöd för protokoll med direkt TCP-transport i Azure Cosmos DB för bättre prestanda och tillgänglighet.

 • Azure Cosmos DB
15 jul

Nu finns stöd för Azure-tillgänglighetszoner för Azure Kubernetes Service (AKS) som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Skydda program och data mot fel i datacenter med redundans mellan tillgänglighetszoner.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
15 jul

Nu är Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK tillgängligt med förbättringar av objektmodellen som optimerar utvecklarupplevelsen och med möjlighet att skala containrar som inte redan är partitionerade med hjälp av partitionsnycklar.

 • Azure Cosmos DB
15 jul

Nu är förhandsversionen av ett drivrutinstillägg för Cassandra i Azure Cosmos DB tillgängligt

FÖRHANDSVERSION

Nu är förhandsversionen av ett drivrutinstillägg för Azure Cosmos DB Cassandra-API:et för Java SDK tillgängligt.

 • Azure Cosmos DB
15 jul

Offentlig förhandsversion: Azure Data Share

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q3 2019

Dela data med andra organisationer med hjälp av Azure Data Share, som nu är tillgänglig som förhandsversion.

 • Azure Data Share
12 jul

Network Watcher är nu allmänt tillgängligt i Sydafrika, norra

TILLGÄNGLIGT NU

Network Watcher är tillgängligt i regionen Sydafrika, norra.

 • Network Watcher
12 jul

Application Insights är tillgängligt i Sydafrika, norra

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Application Insights är nu allmänt tillgängligt i regionen Sydafrika, norra

 • Azure Monitor
 • Application Insights
12 jul

Allmän tillgänglighet: Azure Log Analytics i SYDAFRIKA, NORRA; BRASILIEN, SÖDRA; STORBRITANNIEN, VÄSTRA samt USA, NORRA CENTRALA

TILLGÄNGLIGT NU

Regionerna SYDAFRIKA, NORRA; BRASILIEN, SÖDRA; STORBRITANNIEN, VÄSTRA samt USA, NORRA CENTRALA är nu allmänt tillgängliga för kunder som kan börja samla in telemetri och analysera sina tjänster utifrån hälsa och användning med hjälp av Azure Log Analytics.

 • Azure Monitor
12 jul

Azure Monitor for VMs är nu tillgängligt i regionerna Australien, östra och Australien, sydöstra

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Monitor for VMs är nu tillgängligt i Australien, östra och Australien, sydöstra. Det är tillgängligt i nio offentliga regioner över hela världen.

 • Azure Monitor
 • Virtual Machines
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Service Fabric
11 jul

Under utveckling: frågeinterfoliering för Azure Analysis Services

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2019

BI-företagssystem måste kunna hantera ett stort antal samtidiga användare, vilket innebär att många frågor skickas nära inpå varandra. Vi håller på att utveckla en frågeinterfolieringsfunktion, som kan förbättra användarupplevelsen i scenarier med många samtidiga användare. Frågeinterfoliering kan förbättra användarupplevelsen i scenarier med många samtidiga användare. Fler frågor kan köras samtidigt så att snabba frågor inte blockeras bakom långsamma frågor. Frågeinterfoliering kan konfigureras så att snabba frågor prioriteras. I så fall tilldelas snabba frågor fler processorresurser än mer tidskrävande frågor när processorbelastningen är hög, så att de kan slutföras snabbare.

 • Azure Analysis Services
11 jul

Med Azure SQL Database publicerades branschens första serviceavtal (SLA) för affärskontinuitet för en relationsdatabastjänst

TILLGÄNGLIGT NU

Serviceavtalet för Azure SQL-databastjänsten har uppdaterats med garantier för vanliga återställningsmått.

 • Azure SQL Database
11 jul

Azure Ephemeral OS Disk är allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Ephemeral OS Disk allmänt tillgänglig. Med den här funktionen kan du snabbt återställa avbildningar av virtuella datorer till deras ursprungliga tillstånd och skapa flera tusen virtuella datorer i stor skala med ett delat avbildningsgalleri.

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region