Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juli 2019

24 jul

Azure Lab Services har tagit bort det obegränsade alternativet från kvot per användare för att minska kostnaderna

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Lab Services har tagit bort det obegränsade alternativet från kvot per användare så att labbägare avsiktligen kan välja ett specifikt antal timmar som behövs för varje labb, detta i syfte att minska kostnaderna.

 • Azure Lab Services
24 jul

Azure Lab Services – möjligheten att återställa lösenord samt stöd för Ubuntu-avbildningar har lagts till

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Lab Services stöder nu möjligheten att återställa lösenord och ge ytterligare stöd för Ubuntu-avbildningar.

 • Azure Lab Services
24 jul

Stöd för Linux i Azure Functions Premium-planen

FÖRHANDSVERSION

Förhandsversionen av Azure Functions Premium-planen utökas nu till Linux-värdhantering och anpassade Docker-containrar.

 • Azure Functions
24 jul

Stordatakluster för SQL Server CTP 3.2 är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Stordatakluster är en av kärnfunktionerna i SQL Server 2019 och finns nu tillgängliga som förhandsversion. De kombinerar SQL Server med Apache Spark och Hadoop Distributed File System till en enhetlig dataplattform som möjliggör analys och AI över alla data, både relationsdata och icke-relationsdata.

 • Azure SQL Database
24 jul

Azure Database Migration Service – integrering med Azure Migrate v2

FÖRHANDSVERSION

Integreringen av Azure-verktyg för datamigrering och Azure Database Migration Service med Azure Migrate-hubben är nu tillgänglig som förhandsversion.

 • Azure Database Migration Service
24 jul

PostgreSQL 11 är nu allmänt tillgängligt i Azure Database for PostgreSQL

TILLGÄNGLIGT NU

PostgreSQL 11 är den senaste högre versionen av PostgreSQL. Den är nu allmänt tillgänglig i Azure Database for PostgreSQL.

 • Azure Database for PostgreSQL
24 jul

Azure Container Registry – stöd för Buildpacks i Uppgifter är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Använd uppgifter för containerregister till att skapa Buildpacks och spårning av basstack för operativsystem- och ramverkskorrigering.

 • Container Registry
24 jul

Ny prisnivå för utvecklare för Integration Service Environment

TILLGÄNGLIGT NU

Vi erbjuder nu en prisnivå för utvecklare (allmän tillgänglighet) som kunder kan använda för att distribuera en Integration Service Environment-miljö (ISE) till en lägre kostnad.

 • Logic Apps
24 jul

Azure IoT Edge version 1.0.8 är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Edge version 1.0.8 är nu tillgänglig med flera förbättringar.

 • Azure IoT Edge
24 jul

Riktlinjer för CVE-2018-15664 för Azure IoT Edge

En säkerhetskorrigering för CVE-2018-15664 finns tillgänglig för Azure IoT Edge.

 • Azure IoT Edge
23 jul

Ändring av Cognitive Services Speech US Gov Resource GUID

Från och med den 2 september 2019 ändras resurs-GUID (kallas även mått-ID) för Custom Speech-slutpunktsvärd i Speech Services för amerikanska myndigheter, region.

 • Cognitive Services
23 jul

Funktionsuppdatering i Azure-portalen, juli 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Denna månad omfattar nyheterna i Azure-portalen bland annat uppdateringar av Azure Security Center, möjlighet att använda tillfälliga OS-diskar på virtuella Azure-datorer, sändning av Windows-diagnostikdata till Azure Monitor.

 • Microsoft Azure Portal
23 jul

Premium Blob kan nu användas med Blob Lifecycle Management

TILLGÄNGLIGT NU

Premium Blob kan nu användas med principbaserad objektborttagning.

 • Premium Blob Storage
 • Lagringskonton
 • Blob-lagring
23 jul

Uppdateringar av Azure Monitor Log Analytics-användargränssnittet – juni 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Vi är glada att kunna dela med oss av de senaste uppdateringarna och förbättringarna av Log Analytics UI!1. Instrumentpanelsväljare i Log Analytics Instrumentpanelerna i Log Analytics kan visualisera hela din sparade logg…

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
23 jul

Azure Site Recovery: Stora diskar kan nu användas (upp till 8 TB)

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan du skydda stora datadiskar på upp till 8 TB med Azure Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
23 jul

Platstelemetri kan nu användas i IoT Central

TILLGÄNGLIGT NU

Vi har lagt till stöd för platstelemetri som du kan använda i spårning, ansluten logistik med mera!

 • Azure IoT Central
23 jul

Azure AD Application Proxy-stöd för enkel inloggning till SAML-baserade program.

TILLGÄNGLIGT NU

Anslut anpassade eller populära SAML-baserade lokala branschspecifika appar till Azure AD för enkel inloggning.

 • Azure Active Directory
 • Security
23 jul

Rekommendationen och principen för aktivering av lagringskontokryptering har tagits bort

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Storage är krypterat som standard och kan inte avkrypteras. Rekommendationen och principen har därför tagits bort.

 • Säkerhetscenter
 • Security
19 jul

Uppdaterade nätverksrekommendationer i Azure Security Center

TILLGÄNGLIGT NU

Det finns nya och uppdaterade nätverksrekommendationer i Azure Security Center.

 • Säkerhetscenter
 • Security
19 jul

Vi presenterar kampanjpris för App Service-abonnemang för Linux på nivån Basic

TILLGÄNGLIGT NU

Vi är glada att kunna presentera ett kampanjpris på App Service-abonnemang för Linux på nivån Basic. Beroende på regionmåtten i det datacenter du väljer kan du få 66 procent lägre pris! Dessutom erbjuder vi nu ett kostnadsfritt App Service-abonnemang för Linux, vilket gör det enklare än någonsin att komma igång med App Service!

 • App Service (Linux)
 • Web Apps Linux

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region