Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för juli 2019

18 jul

Microsoft lägger till nya funktioner i IPv6-stödet för virtuella Azure-nätverk

FÖRHANDSVERSION

Med IPv6 för virtuella Azure-nätverk kan du expandera till de växande marknaderna för mobilt och IoT med Azure-baserade program. Du kan även åtgärda bristen på IPv4-adresser i dina egna nätverk.

 • Virtual Network
17 jul

Uppdatering 19.07 för Azure Sphere finns nu som allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Kvalitetsutgåva 19.07 av den allmänt tillgängliga förhandsversionen av Azure Sphere är nu tillgänglig via Retail Evaluation-feeden. Retail Evaluation-feeden gör det nya operativsystemet tillgängligt i 14 dagar innan vi lanserar det till Retail-feeden. Den är avsedd för testning av bakåtkompatibilitet.

 • Azure Sphere
17 jul

Enklicksintegrering med Stream Analytics från Event Hubs

FÖRHANDSVERSION

Med bara ett klick kan Event Hubs-kunder enkelt visualisera inkommande strömmande data och börja skriva en Stream Analytics-fråga från Event Hubs-portalen.

 • Event Hubs
 • Azure Stream Analytics
17 jul

Nu finns en mönstermatchningsfunktion i Stream Analytics

TILLGÄNGLIGT NU

Med den nya MATCH_RECOGNIZE-funktionen kan utvecklare enkelt definiera händelsemönster med vanliga uttryck och aggregeringsmetoder för att verifiera och extrahera värden från matchningen.

 • Azure Stream Analytics
17 jul

Stream Analytics stöder utdata till Azure Data Lake Storage Gen 2

FÖRHANDSVERSION

Azure Stream Analytics har nu en utdataadapter för utgående data till Azure Data Lake Storage Gen 2.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Data Lake Storage
17 jul

Stream Analytics har inbyggt stöd för Parquet-formatet

TILLGÄNGLIGT NU

Nu har Azure Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet vid skrivningar till Azure Blob Storage eller Azure Data Lake Storage Gen 2.

 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Stream Analytics
 • Blob-lagring
17 jul

Nu kan du göra analyser med mängdfunktioner i Stream Analytics

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan utvecklare använda mängdfunktioner som SUM, COUNT, AVG, MIN och MAX direkt med OVER-satsen, utan att definiera ett fönster.

 • Azure Stream Analytics
17 jul

Autentisera utgående Stream Analytics-trafik till Azure Blob Storage med hanterade identiteter

FÖRHANDSVERSION

Nu kan du autentisera utgående Stream Analytics-trafik till Azure Blob Storage med hanterade identiteter.

 • Azure Stream Analytics
 • Blob-lagring
16 jul

Vi presenterar stöd för UTF-8 i Azure SQL Database

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för den mest använda UTF-8-teckenkodningen i förhandsversionen av Azure SQL Database som en standardkodning på databasnivå eller kolumnnivå för Unicode-strängdata.

 • Azure SQL Database
15 jul

Övervakare av nätverksprestanda är allmänt tillgänglig i regionen Indien, centrala

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Övervakare av nätverksprestanda tillgänglig i regionen Indien, centrala.

 • Övervakning av nätverksprestanda
15 jul

Nu är Azure Resource Graph allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Azure Resource Graph, som hjälper dig att utforska dina resurser i stor skala, allmänt tillgänglig för alla Azure-kunder.

 • Azure Policy
 • Azure Blueprint
 • Hanteringsgrupper i Azure
 • Kostnadshantering + fakturering
15 jul

Introduktion till Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

TILLGÄNGLIGT NU

Med Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure får molnarkitekter, IT-experter och företagens beslutsfattare tillgång till vägledning, regelverk, dokumentation och de verktyg som de behöver för att uppnå sina mål.

15 jul

Nya 48vCPUs-storlekar är tillgängliga för virtuella datorer i Azure

TILLGÄNGLIGT NU

Nya 48vCPUs-storlekar är tillgängliga för virtuella Azure-datorer i Dv3-, Dsv3-, Ev3-, Esv3-, Fsv2- och Lsv2-serien, så att du kan uppfylla dina arbetsbelastningsbehov ännu bättre.

 • Virtual Machines
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
15 jul

Nu har Azure Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet

TILLGÄNGLIGT NU

Nu har Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet vid skrivningar till Azure Blob Storage.

 • Azure Stream Analytics
15 jul

Inbyggd formigenkänningsfunktion i Cognitive Services

FÖRHANDSVERSION

Formigenkänning lär sig strukturen på dina formulär och kan sedan extrahera text och data.

 • Cognitive Services
15 jul

Nu är Azure Kinect DK allmänt tillgänglig i USA och Kina

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Kinect DK, ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer (artificiell intelligens), kan utvecklare skapa sofistikerade modeller för visuellt innehåll och tal.

 • Kinect DK
15 jul

Azure Container Registry – stöd för schemaläggning i Container Registry Tasks

TILLGÄNGLIGT NU

Nu har Container Registry Tasks, som stöder molnutveckling och grafkörning för containrar, stöd för automatisk schemaläggning.

 • Container Registry
15 jul

Azure Container Registry – stöd för hälsokontroller via självdiagnostisering i Azure CLI

TILLGÄNGLIGT NU

Självdiagnostisera enkelt de vanligaste problemen med registeranslutningar med hjälp av Azure hälsokontroll-API:er för Container Registry.

 • Container Registry
15 jul

Nu är förhandsversionen av en ny uppsättning Azure-SDK:er tillgänglig

FÖRHANDSVERSION

Nu är en ny uppsättning bibliotek tillgänglig som gör det enklare att arbeta med Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault och Event Hubs i Java, Python, JavaScript/TypeScript och C#.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • Azure Cosmos DB
 • Lagringskonton
 • Security
15 jul

Introduktion till Azure Lighthouse

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Lighthouse kan tjänstleverantörer effektivt hantera kundernas resurser med bättre automatisering och styrning.

 • Azure Lighthouse

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region