Hoppa till huvudinnehåll

Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för januari 2018

31 jan

General availability: Virtual Network Service Endpoints and Firewalls for Azure Storage

TILLGÄNGLIGT NU

"Virtual Network Service Endpoints" and "Firewalls and Virtual Networks for Azure Storage" are generally available in all regions in the Azure public cloud and Azure Government.

 • Lagringskonton
 • Virtual Network
29 jan

.NET Core 2.0-stöd för App Service i Linux

Du kan skapa en Linux-webbapp med .NET Core 2.0 som körningsstack.

 • App Service
 • SDK and Tools
29 jan

Allmän tillgänglighet: Azure Network Watcher i Microsoft Azure Tyskland

TILLGÄNGLIGT NU

Övervaka, diagnostisera och få kunskaper om nätverkets prestanda och tillstånd med Azure Network Watcher.

 • Azure Monitor
 • Network Watcher
29 jan

Allmän tillgänglighet: Azure Network Watcher i Microsoft Azure Government

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Network Watcher kan du övervaka, diagnostisera och få kunskaper om nätverkets prestanda och hälsa.

 • Azure Monitor
 • Network Watcher
29 jan

Azure DevTest Labs: Set expiration date for a lab announcement

You can set an expiration date and time for a lab announcement, so you don't have to manually remove the announcement later.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
26 jan

Azure Cosmos DB – Visual Studio är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är det mycket enklare att utveckla och felsöka en Azure-funktion lokalt som använder Cosmos DB-ändringsflödet på Azure.

 • Features
26 jan

Azure Cosmos DB – högre etableringar på obegränsade samlingar

TILLGÄNGLIGT NU

Med obegränsade behållare (samlingar) kan du dynamiskt skala din etablering från ett så lågt antal som 1000 RU/sek till miljontals RU/sek utan att lagringsförbrukningen begränsas.

 • Features
26 jan

Azure Cosmos DB – förhandsversionen är nu tillgänglig i Frankrike

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Cosmos DB ingår nu i förhandsversionen av Microsoft Azure i Frankrike

 • Features
26 jan

Azure Search – nya säkerhetsfunktioner för företag

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Search utökas med två nya säkerhetsfunktioner för företag.

 • Features
26 jan

Visuella verktyg som har lagts till i Azure Data Factory

FÖRHANDSVERSION

Vi glada över att kunna meddela att vi tack vare er feedback nu lanserar visuella verktyg för Azure Data Factory som gör det möjligt att komma igång med pipeliner snabbt, utan att behöva skriva en enda rad kod.

 • Features
25 jan

Azure Standard Support-avtal: prissänkning och kortare svarstid

Priset sänks till 100 USD per månad och svarstiden för viktiga ärenden kortas ned till 1 timme.

 • Management
24 jan

Allmän tillgänglighet: Azure DNS i Microsoft Azure Government

TILLGÄNGLIGT NU

Azure DNS är nu allmänt tillgängligt i Azure Government.

 • Azure DNS
 • Regions & Datacenters
24 jan

Nya Python-lösningar för Web App for Containers

Du kan skapa en webbapp för ett mindre företag eller skapa en personlig webbapp med hjälp av Python-baserade mallar från Flask, Bottle och Django.

 • App Service
 • Services
 • Features
23 jan

New region for App Service on Linux and Web App for Containers

You can now create an App Service plan for Linux in Australia Southeast, in addition to the previously announced regions.

 • App Service
 • Regions & Datacenters
 • Features
17 jan

Ändringar i serviceplanerna för Mercury DB och Titan DB

ClearDB upphör med serviceplanerna för Mercury DB och Titan DB på Azure-plattformen.

 • App Service
 • Features
15 jan

General availability: Service tags for NSGs

TILLGÄNGLIGT NU

Service tags for NSGs are generally available.

 • Virtual Network
 • Features
12 jan

Azure HDInsight – Nya funktioner och prissänkningar

TILLGÄNGLIGT NU

Vi informerade nyligen om ett antal spännande nyheter för Azure HDInsight, till exempel en prissänkning på upp till 52 procent för alla arbetsbelastningar i HDInsight och ytterligare en prissänkning på 80 procent för Microsoft R Server-tillägg.

 • Features
9 jan

Azure Backup stöder nu BEK-krypterade virtuella Azure-datorer

Azure Backup stöder nu säkerhetskopiering och återställning av virtuella Azure-datorer som är krypterade med Bitlocker Encryption Key(BEK) för hanterade eller ohanterade diskar.

 • Azure Backup
 • Features
9 jan

General availability: Augmented rules for NSGs

TILLGÄNGLIGT NU

Augmented security rules for NSGs are generally available.

 • Virtual Network
 • Features
9 jan

Public preview: Application security groups in all regions

FÖRHANDSVERSION

Application security groups in public preview are available in all regions.

 • Virtual Network
 • Management
 • Features

Resurser

Läs Azure-bloggen för de senaste nyheterna och meddelandena.

Blogg

Få svar på dina frågor från Microsoft och community-experter.

Community-support

Läs vanliga frågor och svar om Azure-uppdateringar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region