Azure Standard Support-avtal: prissänkning och kortare svarstid

Inlägg på den 25 januari 2018

Microsoft Azure erbjuder support på flera nivåer. Vi har gjort två ändringar i Azure Standard Support utifrån feedback från användarna. Azure Standard Support är avsedd för kunder som kör produktionsarbetsbelastningar och erbjuder obegränsad teknisk support och faktureringssupport dygnet runt för hela organisationen.

  • Priset har sänkts från 300 USD per månad till 100 USD per månad för berättigade Azure-kunder. Berättigade Azure-kunder är de som har köpt eller planerar att köpa Azure Standard Support direkt från Azure.com enligt prenumerationsavtalet för Microsoft Online.
  • Svarstiden för viktiga supportärenden (ärenden med allvarlighetsgrad A) har kortats ned från 2 timmar till 1 timme. Den här ändringen gäller alla Azure Standard Support-kunder (med undantag för Azure Tyskland).

Skaffa Azure Standard Support nu >>

 

Vanliga frågor och svar

Vad innebär det och vem är berättigad till ändringarna som presenteras idag?

Priset på Azure Standard Support sänks från 300 USD per månad till 100 USD per månad för berättigade Azure-kunder. Berättigade Azure-kunder är de som har köpt eller planerar att köpa Azure Standard Support direkt från Azure.com enligt prenumerationsavtalet för Microsoft Online. Dessa uppdateringar gäller inte för Azure Tyskland.

Dessutom har svarstiden för viktiga ärenden (ärenden med allvarlighetsgrad A) kortats ned från 2 timmar till 1 timme för alla Azure Standard Support-kunder. Den här ändringen gäller alla Azure Standard Support-kunder (med undantag för Azure Tyskland), oavsett hur du har införskaffat Azure Standard Support.

Jag är redan Azure Standard Support-kund. Hur kvalificerar jag mig för det nya priset?

Ingen åtgärd krävs för berättigade Azure Standard Support-kunder. Berättigade befintliga Azure Standard Support-kunder får en avgift på 300 USD per månad och en kredit på 200 USD per månad för det som återstår av avtalstiden, med början nästa faktureringsperiod. När avtalet förnyas tillämpas det nya priset på 100 USD per månad.

Berättigade Azure-kunder är de som har köpt eller planerar att köpa Azure Standard Support direkt från Azure.com i enlighet med prenumerationsavtalet för Microsoft Online . Dessa uppdateringar gäller inte för Azure Tyskland.

Jag har en kredit på min Azure Standard Support-faktura. Vad betyder det?

Befintliga Azure Standard Support-kunder får både månadsavgiften på 300 USD för Standard Support och en kredit på 200 USD per månad på sina fakturor. När avtalet förnyas tillämpas det nya priset på 100 USD per månad.

Hur köper jag Azure Standard Support?

den här sidan väljer du Standard Support och följer instruktionerna i inköpsprocessen.

Jag har Developer Support. Hur uppgraderar jag till Standard Support?

Om du vill byta supportavtal börjar du med att avsluta din befintliga Azure Developer Support. Sedan kan du köpa Azure Standard Support, eller kontakta Azure faktureringssupport och be dem hjälpa dig.

Jag har ett Microsoft Azure Enterprise-avtal. Är jag berättigad de här ändringarna?

Priset för Azure Standard Support förblir oförändrat för kunder med Enterprise-avtal. Uppgraderingserbjudandet för supportavtalet för Enterprise-avtal har särskilt utformats för kunder som har köpt Azure enligt ett Enterprise-avtal och omfattar ytterligare förmåner. Dessa förmåner innefattar en högre nivå av support med tjänster för poolindelad kontohantering och allmän rådgivande support.

Den kortare svarstiden för viktiga supportärenden (ärenden med allvarlighetsgrad A), som har minskats från 2 timmar till 1 timme, gäller för alla Azure Standard Support-kunder (med undantag för Azure Tyskland).

Jag har Azure Government. Är jag berättigad till de här ändringarna?

Berättigade Azure Government-kunder i USA som har köpt eller planerar att köpa Azure Standard Support direkt från Azure.com enligt ett prenumerationsavtal för Microsoft Online kommer att se en prissänkning från 375 USD per månad till 125 USD per månad. Aktuella berättigade Azure Government Standard Support-kunder får en kredit på 250 USD per månad tills deras avtal förnyas. Sedan blir det nya priset 125 USD per månad.

Standard Support-priset förblir oförändrat för Azure Government-kunder som har köpt eller planerar att köpa Azure Standard Support i enlighet med ett Enterprise-avtal. Azure Government-kunder som har köpt support i enlighet med ett Enterprise-avtal kan vara berättigade uppgraderingserbjudandet för supportavtalet för Enterprise-avtal och få ytterligare förmåner.

Den kortare svarstiden för viktiga supportärenden (ärenden med allvarlighetsgrad A), som minskats från 2 timmar till 1 timme, gäller för alla Azure Government Standard Support-kunder.

Jag är Azure Tyskland-kund. Är jag berättigad till de här ändringarna?

Dessa ändringar gäller inte Azure Tyskland. Azure Tyskland-kunder som är berättigade uppgraderingserbjudandet för supportavtalet för Enterprise-avtal får redan ytterligare förmåner.

  • Management